2006

Sanpaku

Možno ste snežný hrášok, ktorému sa sníva, že je čerešňovým kvetom vynárajúcim sa zo slzy motýľa.

Sanpaku je japonský výraz, ktorý doslova znamená  “tri oblasti prázdne“. Niektorí ľudia si myslia, že ak je pri priamom pohľade vidieť medzi zreničkou a spodným viečkom očné bielko, je to znak telesnej a duševnej nerovnováhy. Taký stav sa nazýva sanpaku a tí, ktorí sú ním postihnutí, sa vyznačujú "chronickou únavou, nízkou sexuálnou vitalitou, slabými inštinktívnymi reakciami, zlou náladou, zlým spánkom a nedostatkom v presnosti myslenia a akcie."* Liekom je makrobiotická dieta.

Podľa experta na túto oblasť, Freda Pulvera, ktorý je tiež expertom na takionickú energiu boli aj John F. Kennedy, Bobby Kennedy a Marilyn Monroe sanpaku.

Sanpaku je stav, ktorý sa tiež vyskytuje u mačiek, ktoré skončili s makrobiotickou stravou.

Pátranie po sanpaku v ProQuest Health and Medical Database, ktorá pokrýva viac ako  380 významných lekárskych časopisov, bolo bezvýsledné. Pozornému oku to predpokladám dokazuje, ako až ďaleko zaostala Západná medicína za múdrosťami vekov.

 

Ďalšie čítanie

· Ohsawa,George. (1980). You Are All Sanpaku. Citadel Press.

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár