2006

Rolfing

"Základ rolfingu je jednoduchý: väčšina ľudí je značne nezladená s gravitáciou, hoci fungujeme lepšie, keď sme vyrovnaní s gravitačným poľom." [The "Online Boulder Guide"]

Rolfing je druh hlbokej masáže a "pohybovej výchovy", ktorú vyvinula Ida P. Rolfová (1896-1979), biochemička a terapeutka. Bola autorkou viacerých kníh o vzťahu formy a štruktúry ľudského tela, vrátane diela Rolfing: The Integration of Human Structures (New York: Harper and Row, 1977).  Jej dizertácia publikovaná vo vydavateľstve Waverly Press v roku  1922 bola na tému chémia nenasýtených fosfatidov.

Dr. Rolfová tvrdila, že objavila koreláciu medzi tlakom svalov a potlačovanými emóciami. Rolfing je názov, ktorým pomenovali masážnu metódu Dr. Rolfovej, ktorá  prekonáva chiropraktikov v tom, že je založená na poznatku, že tak emočné ako aj telesné zdravie závisí od správneho vyrovnania. Pri rolfingu treba vyrovnať nielen chrbticu. Aby sme podľa rolfistov boli zdraví, musíme vyrovnať našu hlavu, členky, boky, hruď, panvu, kolená, ramená, uši atď. Správnym spôsobom, inak pocítime peklo gravitácie. Ak je človek správne vyrovnaný, gravitácia posiluje energiu človeka, čo vedie k stavu telesného a duševného zdravia.

V mojom meste je jeden rolfista, ktorý vo svojej reklame tvrdí, že rolfing prináša "pocit integrácie a zdravia." Inzerát dokonca cituje istého doktora, ktorý vraví: "Rolfing funguje. Nielen že dokáže dramaticky zmeniť telo človeka. Dokáže tiež zmeniť jeho život". Rolfing sa, aspoň podľa reklamy, "vyvinul do jemne a hlboko svaly vyrovnávajúceho procesu, ktorý štruktúrne zoraďuje vaše telo." (Slovo "jemne" je na letáku zvýraznené).  Tiež tvrdí, že po desiatich seansách sa dostavia dlhotrvajúce výsledky, medzi nimi aj "Telesná a emociálna flexibilitita" a "Pocit integrácie a zdravia."

Dokázali tieto tvrdenia o svalovo-emočne väzbe nejaké vedecké výskumy? Nie, ale dôkazom je predsa to, že to naozaj funguje! Existujú tony anekdôt a svedectiev o rolfingu.

[Rolfisti a spokojní zákazníci, prosím vás, nepíšte mi o vedeckých štúdiách, o ktorých si myslíte, že unikli mojej pozornosti. Pozrite si moje odpovede vašim kamarátom v časti o poznámkach čitateľov. A všimnite si, prosím: nikde v tomto článku netvrdím, že neexistujú spokojní zákazníci.  Moje námietky smerujú len k nedokázateľnosti metafyzických tvrdení.]

Niektorí rolfisti tvrdia, že rolfing je 'vedecky overený systém reštruktúrovania tela a náuka o pohybovaní sa'.  Tvrdia, že existujú vedecké dôkazy o tom, že každý z nás má celoživotnú šablónu (svalových) napätí a že vyrovnávaním (roflingom) sa tieto napätia uvoľnia a tak "celkové fungovanie organizmu tendenciu sa zlepšovať." Výraz, 'má tendenciu sa zlepšovať', vám môže znieť tak trochu ako balamutenie, ale pre rolfistov to je očividne krištálovo čisté a dostatočne vedecké.

Trvá to asi jeden až dva roky, kým dokončíte školenie na rolfing pri nákladoch od desať do dvanásťtisíc dolárov.  Vyškoliť sa však môžete len na Rolf Institute v meste Boulder, štát Colorado.  Hoci v Boulderi existuje ešte iné zariadenie menom The Guild for Structural Integration (Združenie pre štrukturálnu integráciu), ktoré je venované Ide Rolfovej, ale zdá sa, že s výnimkou názvu, je úplne totožné s rolfingom. Ďalšou školou štrukturálnej integrácie je Hellerwork, kde nielen zoradia a zintegrujú vaše telesné časti, ale kde urobia to isté aj s vašou myslou a dušou.

 

Ďalšie čítanie

· Why Bogus Therapies Often Seem to Work by Barry L. Beyerstein

· There's the Rub Can a massage cure your ills? by Eliza Truitt, Slate, June 27, 2001

· Barrett, Stephen and William T. Jarvis. eds. The Health Robbers: A Close Look at Quackery in America, (Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 1993).

· Barrett, Stephen and Kurt Butler (eds.) A Consumers Guide to Alternative Medicine : A Close Look at Homeopathy, Acupuncture, Faith-Healing, and Other Unconventional Treatments; edited by (Buffalo, N.Y. : Prometheus Books, 1992).

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár