2006

Reinkarnácia

Podľa Gallupovho prieskumu z roku 2005 až 20% Američanov verí v reinkarnáciu.

 

Reinkarnácia je viera, že keď človek zomrie, jeho telo sa rozloží, ale on sa znovu narodí v inom tele. Je to viera, že človek žil už predtým a po smrti bude žiť znovu v inom tele. Telá, z ktorých niekto odchádza či do nich prichádza, nemusia nevyhnutne byť ľudskými telami. Niekto mohol byť vo svojom predošlom živote dobermanom a niekto môže byť v budúcom živote grajciarom alebo mrkvou. Niektoré kmene sa vyhýbajú pojedaniu niektorých zvierat, lebo veria, že v nich prebývajú duše ich predkov. Človek sa dokonca môže stať svojou vlastnou dcérou tým, že zomrie a vstúpi do jej tela pri jej narodení. 

Viera v predošlé životy bývala hlavne vierou vo Východných náboženstvách ako je hinduizmus či budhizmus, ale teraz je centrálnou doktrínou takých teórií, ako je dianetika a channeling.. V týchto starovekých Východných náboženstvách nebola reinkarnácia považovaná za dobrú vec, ale za zlú. Na dosiahnutie stavu vrcholnej blaženosti (nirvány) treba uniknúť z kolobehu znovunarodenia. Vo väčšine, ak nie vo všetkých starovekých náboženstvách s vierou v reinkarnáciu, je duša vstupujúca do tela chápaná ako degradácia, ako poškvrnený a nečistý rituál prechodu. Avšak v New Age náboženstvách, ako sa zdá, je znovurodenie akýmsi perverzných cieľom. Pripravujte sa v tomto živote na toho alebo to, čím chcete byť v ďalšom živote. Viera v minulé životy tiež otvára dvere k New Age terapiám,  ako je liečba spomienok z minulosti, ktorá hľadá príčiny dnešných problémov v zážitkoch z minulých životov.

L. Ron Hubbard, autor dianetiky a zakladeľ scientológie, do svojho nového náboženstva priniesol svoju vlastnú verziu reinkarnácie. Podľa Hubbarda ak máme prísť na koreň svojich „problémov“, je potrebné podrobne preskúmať naše minulé životy. Tiež tvrdí, že „dianetika inšpirovala aj Bridey Murphyovú“ a že niektorí scientológovia boli v minulých životoch psami a inými zvieratami ("A Note on Past Lives" v The Rediscovery of the Human Soul).  Podľa Hubbarda, „až v scientológii sme správne pochopili, aká je mechanika smrti.“ Čo sa deje pri smrti, je toto: Thetán (duch) sa ocitne bez tela (ktoré umrelo) a tak si ide hľadať nové telo.“ Thetáni „sa motajú okolo ľudí. Uvidia ženu, ktorá je tehotná a idú za ňou po ulici. Potom Thetáni vkĺznu do novorodenca „zvyčajne...dve alebo tri minúty po pôrode. Thetán obyčajne využije okamih prvého nádychu dieťaťa.“ Ako to Hubbard vie, to sa nikto nikdy nedozvedel.

J.Z. Knightová tvrdí, že v roku 1977 jej telo ovládol duch kromaňonského bojovníka, ktorý kedysi žil v Atlantíde a to preto, aby jej odovzdal múdrosť, ktorú za stáročia nazbieral. Zdá sa, že slečna Knightová pokračuje v diele Jane Robertsovej a Roberta Buttsa, ktorí v roku 1972 vyrazili na knižné pulty s dielom Seth hovorí. Oni všetci sú však dlžníkmi hlavne Edgara Cayceho, ktorý tvrdil, že je v kontakte s mnohými zo svojich minulých životov. Človek by si pomyslel, že tento jeho channeling to všetko ešte viac  zamotáva. Napokon, ak rôzne duše z minulosti môžu hocikedy vojsť do hociktorého tela bez toho, aby tým zničili daného človeka, je celkom možné, že keď si niekto pamätá nejaký minulý život, tak si v skutočnosti pamätá život niekoho úplne iného.

Z filozofického hľadiska predstavuje reinkarnácia niekoľko zaujímavých problémov. Čo je to, čo je reinkarnované? Predpokladáme, že je to duša, ktorá je reinkarnovaná, ale čo je to duša? Vedomie bez tela?

Zdá sa, že reinkarnácia naozaj ponúka vysvetlenie pre niektoré čudné javy ako je schopnosť niektorých ľudí vrátiť sa v stave hypnózy do minulého života. Tiež by sme mohli vysvetliť zázračné deti tvrdením, že na rozdiel od väčšiny prípadov reinkarnácie, kedy duša musí viacmenej začať odznova, zázračné dieťa akosi dostane dušu z veľkým nákladom už z predošlého života a tým získa rozhodujúcu výhodu nad nami ostatnými. Reinkarnácia by mohla vysvetliť, prečo sa zlé veci stávajú dobrým ľuďom a prečo sa dobro pritrafí aj zlým ľuďom: sú odmenení alebo potrestaní za svoje činy v predošlých životoch (karma).

Človek by mohol vysvetliť déjŕ vu zážitky tvrdiac, že sú to spomienky predošlých životov. Sny by sme mohli interpretovať ako istý druh cestovania duše a duševnej pamäte. Avšak spomienky na predošlý život (past life regression) a déjŕ vu zážitky sa najlepšie vysvetľujú ako spomínanie si na udalosti z tohto života, nie z nejakého minulého. Sny a zázračné deti sa najlepšie vysvetľujú prostredníctvom mozgových štruktúr a procesov. A keďže zlé veci sa stávajú aj zlým ľuďom a dobré veci aj dobrým ľuďom, mohli by sme rovno predpokladať, že niet žiadneho mimoriadneho dôvodu, prečo sa niekomu niečo stane.

A nakoniec, keďže neexistuje spôsob, ako poznať rozdiel medzi dieťaťom s dušou, ktorá pôjde do neba a tým, ktorého duša pôjde do pekla, medzi človekom, ktorého duša tu už bola predtým, v iných telách, a človekom celkom bez duše, vychádza nám z toho, že pojem takejto (nesmrteľnej) duše nepridáva nášmu konceptu ľudskej bytosti vôbec nič.

Ak teda použijeme princíp Ockhamovej britvy, tak potom aj myšlienka reinkarnácie aj myšlienka nesmrteľnej duše, ktorá ide buď do neba alebo do pekla, sú rovnako nepotrebné a teda nadbytočné.

 

Viď tiež položky v Skeptikovom slovníu s názvami Bridey Murphy, Edgar Cayce, channeling, sny, dualizmus, karma, myseľ, pamäť, Ockhamova britva, spomienky z minulého života a duša.

 

Ďalšie čítanie

  * A Case of Reincarnation -- Reexamined by Joe Nickell

  * My review of The Rediscovery of the Human Soul by L. Ron Hubbard, (1996).

· Baker, Robert A. Hidden Memories: Voices and Visions from Within (Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 1996).

· Baker, Robert A. They Call It Hypnosis (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1990). 

· Edwards, Paul. Reincarnation: A Critical Examination (Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 1996).

· Harris, Melvin. Investigating the Unexplained (Prometheus Books 2003). Chapters 16-18 concern reincarnation.

· Roach, Mary. (2005).  Spook: Science Tackles the Afterlife. W.W. Norton.

· Spanos, Nicholas P. "Past-Life Hypnotic Regression: A Critical View," The Skeptical Inquirer, Winter 1987-1988.

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár