2006

Yin a yang

Podľa tradičnej čínskej filozofie sú yin a yang dvoma prvotnými kozmickými principmi vesmíru. Yin je pasívny, ženský princíp. Yang je aktívny, mužský princíp.

 

Podľa legendy čínský cisár Fu Hsi tvrdil, že najlepším stavom pre všetko vo vesmíre je stav harmónie reprezentovaný rovnováhou yin a yang. Nie je prekvapujúce, že legenda tvrdí aj to, že podľa Fu Hsi si skutočná harmónia vyžaduje, aby bol yang dominantným. Tak to proste chce príroda.

 

V klasickej čínštine yin a yang znamenajú tienistú a slnečnú stranu kopca či údolia.

 

 

Viď tiež akupunkúra, chi, I Ching, koro a makrobiotika.

 

Ďalšie čítanie

· Odkiaľ pochádza symbol Yin Yang?

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár