2006

Zlovestné oko alebo uhrančivé oči

Zlovestné oko je druh kliatby, ktorou je prekliate dieťa, dobytok, úroda atď., a to niekým, kto má "uhrančivý pohľad." Zdá sa, že neexistuje žiadny mimoriadny dôvod, prečo sa niektorí ľudia narodia s uhrančivým pohľadom a iní nie. Prekliatie je zvyčajne neúmyselné a dochádza k nemu pri chválení a závistlivom pozeraní sa na obeť. Avšak na Sicílii a v južnom Taliansku veria, že niektorí ľudia - jettatore - sú zlomyselní a úmyselne vrhajú pohľad svojho oka zla na svoje obete. Viera v oko zla nie je nevyhnutne spojená s bosoráctvom alebo čarodejníctvom, aj keď Oko zla bolo niečo, čo mali inkvizítori Cirkvy prikázané hľadať. O pápežovi Piovi IX sa vraveli, že je jettatore, nie preto, že by si ľudia mysleli, že je zlomyseľný, ale preto, že sa domnievali, že ľudí a miesta, ktoré požehnal, vzápätí postihlo veľké nešťastie.

Poverčivá viera v uhrančivé oči je stará a veľmi rozšírená, aj keď určite nie je univerzálna. Myslí sa, že pochádza zo Sumerie. Jej pôvod je nejasný, ale môže mať svoje korene v obave z cudzincov alebo v iných spoločenských obavách a v jednoduchom "post hoc" dôvodení, niekto dostane pochvalu (praise) alebo prejde nejaký cudzines a onedlho dieťa ochorie alebo sa nevydarí úroda. Na protipôsobenie uhrančivých oči boli vyvinuté rôzne rituály, napr. neutralizovanie pochvaly, položenie pľuvanca alebo špiny na dieťa, ktoré bolo chvalorečené, vyhýbanie sa pohľadu cudzincov, recitovanie niektorých veršov z Biblie alebo Koránu atď.
Dnes táto viera stále ešte existuje v oblasti Stredozemného a Egejského mora, kde sa bežne predávajú apotropaické amulety a talizmany ako ochrana pred uhrančivým pohľadom. Niektorí folkloristi si myslia, že viera v uhrančivé oči je zakorenená v biológii primátov (dominancia a podriadenosť sa prejavujú upreným pohľadom resp. vyhýbaním sa uprenému pohľadu) a súvisí s našou antipatiou voči zízaniu.

V Hebrejčine je uhrančivý pohľad známy ako ayin horeh, v arabčine ako ayin harsha, v Škótsku ako droch shuil, vo Francúzsku ako mauvais oeil, v Nemecku ako böse Blick, v Taliansku ako mal occhio a medzi starovekými Rimanmi ako oculus malus.

Ďalšie čítanie

· Lucky Mojo o zlovestnom oku

· The Skinny on the Evil Eye by Hannah Holmes

· Dundes, Allen. editor, The Evil Eye: A Casebook (University of Wisconsin Press, 1992)

· Stevens, Phillips. Jr. "Evil Eye," in The Encyclopedia of the Paranormal edited by Gordon Stein (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1996) pp. 235-241

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár