2006

Spln mesiaca

Spln mesiaca sa okrem iného kauzálne spájal so zločinom, samovraždou, duševnou chorobou, nešťastiami, pôrodnosťou a vlkodlakmi. Početné výskumy sa snažili objaviť tieto mesačné účinky. Ľudí, ktorí študujú tieto veci, by sme celkom dobre volať šialencami (lunatikmi), a to podľa luny, latinského slova pre mesiac.

Až dosiaľ sa týmto výskumom nepodarilo prísť na nič zaujímavé s výnimkou myšlienky, že spln mesiaca celkom určite núti niektorých lunatikov prekračovať normálne medze.
Medzi ľudským správaním a splnom mesiaca (a pokiaľ ide o to, ani nijakou inou fázou mesiaca) sa nepodarilo stanoviť žiadnu súvislosť. A predsa masmédiá stále prinášajú opačné správy.

Ivan Kelly a kolektív skúmal viac ako 100 štúdií o účinkoch mesiaca a prišiel k záveru, že sa žiadnej nepodarilo preukázať významnejšiu koreláciu (t.j. ktorá nie je náhodná) medzi splnom mesiaca a niektorou z nasledovných vecí: - zločinnosť - dopravné nehody - krízové volania na policajné alebo požiarne stanice - domáce násilie - narodenia detí - samovraždy - veľké nešťastia - vraždy - únosy - násilie profesionálnych hráčov hokeja - násilie vo väzniciach - psychiatrické priznania - výbuchy v správaní psychicky narušených - vidiečania - lykantropia - vampírizmus - kráčanie pod vplyvom mesiaca (námesačnosť) - epilepsia.

Ak sa toľkým štúdiám nepodarilo dokázať kauzálne spojenie medzi splnom mesiaca a niečím iným, prečo stále tak veľa ľudí verí v tieto mesačné mýty?

Mnohí v ne veria, pretože o nich opakovane počuli v masmédiách, od policajných úradníkov, sestričiek, lekárov, sociálnych pracovníkov a od iných vplyvných ľudí. Keď už raz ľudia niečomu veria a popritom sa im dostáva ešte aj podpory okolia, stanú sa veľmi selektívnymi, pokiaľ ide o údaje, ktorým v budúcnosti venujú pozornosť. Ak niekto verí, že počas mesačného splnu dochádza k zvýšenému počtu nehôd, všimne si, keď počas takej noci dôjde k nehode, ale pri iných nehodách ho mesiac už nebude zaujímať.
Tendencia robiť to takto dlhší čas, ktorá sa označuje pojmom konfirmačné skreslenie, posilňuje presvedčenie osoby, že medzi splnom mesiaca a nehodami existuje súvislosť.

Ďalšie čítanie

· Abell, George. "The Alleged Lunar Effect" in Science Confronts the Paranormal, edited by Kendrick Frazier. (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1986). Abel podáva veľmi kritický pohľad dielo psychiatra Arnolda L. Liebera The Lunar Effect: Biological Tides and Human Emotions.

· Hines, Terence. Pseudoscience and the Paranormal (Buffalo, NY: Prometheus Books, 1990). Byrnes, Gail and I.W. Kelly. "Crisis Calls and Lunar Cycles: A Twenty-Year Review," Psychological Reports, 1992, 71, 779-785.

· Kelly, I.W., James Rotton, and Roger Culver. "The Moon was Full and Nothing Happened: A Review of Studies on the Moon and Human Behavior and Human Belief," in J. Nickell, B. Karr and T. Genoni, eds., The Outer Edge (Amherst, N.Y.: CSICOP, 1996). Toto je aktualizovaná verzia článku, ktorý sa pôvodne objavil v the Skeptical Inquirer Winter 1985-86 (vol. 10, no. 2) a ktorý bol znova vydaný v The Hundreth Monkey and Other Paradigms of the Paranormal, od Kendricka Fraziera (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1991), pp. 222-234.

· Martin, S.J., I.W. Kelly and D.H. Saklofske. "Suicide and Lunar Cycles: A Critical Review over 28 Years," Psychological Reports, 1992, 71, 787-795.

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár