2006

Spiritualizmus

Viera, že ľudská osobnosť prežije smrť a dokáže komunikovať so živými prostredníctvom vnímavého média. Spiritualistické hnutie sa začalo v roku 1848 v New Yorku u sestier Foxových, ktoré tvrdili, že s nimi duchovia komunikovali klopaním na stoly. (To "klopanie" bolo v skutočnosti spôsobené praskaním ich kĺbov na prstoch nôh). Kým o nejakých tridsať rokov neskôr stačili sestry svoj podvod priznať, existovali už desaťtisíce médií, ktoré prevádzali seansy, pri ktorých sa duchovia zabávali rôznymi zázračnými trikmi, ako vyrábaním zvukov, zhmotňovaním predmetov, žiarením svetla, nadnášaním stolov a premiestňovaním predmetov po miestnosti. Médiá demonštrovali všetky možné psychické sily od jasnovidectva a jasnopočuťstva cez telekinézu a telepatiu. Opakované obvinenia z podvodu nedokázali zastaviť spiritualistické hnutie až do 20-tych rokov, kedy kúzelníci ako Houdini odhalili techniky a metódy, ktorými média dokázali oklamať aj tých najmúdrejších a najsvätejších mužov a ženy.

Hollywoodska verzia seansy je dosť presná: ľudia sedia okolo stola, držia sa za ruky v tmavej miestnosti, médium sa ocitá vo falošnom tranze a sprostredkúva ostatným každú informáciu od ducha, čo je často sprevádzané takými kúskami, ako je nadvihovanie stola, ozývanie sa záhadných zvukov, zhmotňovanie sa predmetov, atď. Pre mnohých bol spiritualizmus "vedeckým dôkazom" o živote po smrti, ktorý neobsahoval žiadny z poverčivých nezmyslov náboženstva.

Viď súvisiace položky o kanálovaní (channeling) a o Jamesovi Van Praaghovi.

Ďalšie čítanie

· Spiritualizmus na NewAge.com

· Houdini, Harry. A Magician Among the Spirits (New York: Harper, 1924).

· Houdini, Harry. Miracle Mongers and Their Methods: a Complete Expose (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1981).

· Keene, M. Lamar. The Psychic Mafia (Prometheus, 1997)

· Randi, James. An Encyclopedia of Claims, Frauds, and Hoaxes of the Occult and Supernatural (N.Y.: St. Martin's Press, 1995).

· Randi, James. Flim-Flam! (Buffalo, New York: Prometheus Books,1982).

· Rawcliffe, Donovan Hilton. Occult and Supernatural Phenomena(New York: Dover Publications, 1988).

· Stein, Gordon. "Spiritualism," in The Encyclopedia of the Paranormal edited by Gordon Stein (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1996).

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár