2006

Sekty (v originále "Cults")

Výraz “sekta” vyjadruje pohŕdanie a zvyčajne sa ním označujú nekonvenčné náboženské skupiny, aj keď termín sa niekedy používa aj pre nenáboženské skupiny, ktoré vykazujú črty veľmi podobné náboženským.

(V pôvodnom texte autor používa výraz "kult", v našom chápaní ide skôr o pojem "sekta", preto sa v celom článku používa tento výraz, pozn.prekl.)

Napríklad, sú takí, ktorí označujú aj Amway alebo est za sekty, ale ja si myslím, že tento výraz sa lepšie hodí pre skupiny, ako sú Scientológia, Zjednocujúca cirkev reverenda Sun Myung Moona, Aum Shinrikyo, Hare Krishna, odnož Davidiánov Davida Koresha, poriadok Slnečného chrámu (74 samovrážd v roku 1984), Prorokova univerzálna a triumfálna cirkev Elizabet Clareovej, Unariáni, Brána nebies (39 samovrážd v roku 1997) a skupina, ktorá nasledovala Reverenda Jima Jonesa do Guyany, kde sa ich asi 900 rozhodlo spáchať masovú rituálnu samovraždu v roku 1978.

Zdá sa, že pre koncepciu sekty sú podstatné tri myšlienky. Jednou je myslenie v štýle my/oni s úplným odcudzením sa od “nich”. Druhou sú intenzívne, aj keď často nenápadné, indokrinačné metódy, ktoré sa používajú na nábor a udržanie členov. A tretím je charismatický kultový vodca.
Sekta zvyčajne obnáša nejaký druh viery, podľa ktorej všetko mimo sekty je diabolské a ohrozujúce, všetko vo vnútri sekty je ojedinelou cestou k vykúpeniu prostredníctvom vodcu sekty a jeho učenia. Medzi indokrinačné metódy patria:

· vystavovanie stresu a únave

· sociálne odlúčenie a nátlak

· sebakritika a ponižovanie

· strach, obavy a paranoja

· riadenie prístupu k informáciám

· stupňovanie oddanosti

· používanie autohypnózy na privolanie “vrcholných” zážitkov

                          [Kevin Crawley]

Samozrejme, sekty majú aj pozitívnu stránku. Človeku sa dostane lásky, zmyslu spolupatričnosti, pocitu ojedinelosti, ochrany, oslobodenia od zla sveta, putovania k večnej spáse, pocit sily.
Ak by sekta neuspokojovala potreby, ktoré život mimo nej prináša, neuspela by a sekty by vôbec neexistovali.

Jedným z bežných nesprávnych predstáv o sektách je to, že ich členovia sú buď slabomyselní alebo ich mozgy vymyté. Dôkazy o tomto sú dosť chabé. Vychádzajú hlavne zo subjektívneho pocitu, že nikto so zdravým rozumom by nemohol veriť vo veci, v ktoré veria členovia sekty. Napríklad, 39 členov sekty Nebeská brána si myslelo, že sa blíži vesmírna loď, ktorá ich vezme do “vyššej úrovne”. Verili, že ich vodca, Marshall Applewhite (známy ako Do), je samotný Kristus, ktorý prišiel, aby si ich pár vybral pre lepší život niekde vo vesmíre, možno aby pracovali na lodi ako Enterprise, ktorú poznáme z filmov a televízie. Verili, že v novom svete dostanú nové telá, bezpohlavné telá bez vlasov alebo zubov, ale so zakrpatenými očami a ušami, nie s tými veľkými žabacími očami, ktoré vidno na toľkých obrázkoch mimozemšťanov. Pre väčšinu ľudí tieto predstavy znejú ako blúznenie šialencov a zdá sa im nemožné, aby niekto duševne zdravý niečomu takému veril.

Avšak, ak sa na to pozrieme bližšie, viera Nebeskej brány alebo Scientológie nie je o nič čudnejšia ako viery miliárd “normálnych” ľudí, ktorí sa držia svojich posvätných náboženstiev. Ako už poznamenali iní,
prelud jedného človeka je duševná choroba, prelud pár ľudí je sekta a prelud mnohých je náboženstvo. Opýtať sa, prečo by niekto veriť takému nezmyslu, akému veria Scientológovia alebo členovia Nebeskej brány, pokiaľ ide o mimozemšťanov a kozmické lode, padlých anjelov, thetánov apod., a pritom sa neopýtať, prečo by niekto mal veriť v nebo a peklo, anjelov, diablov, ukrižovaných bohov, zmŕtvychstanie, mesiášov, transubstanciáciu, trojedinosť atď, sa zdá byť rovnako poblúdené.

Je pravdou, že u kultového vodcu či zakladateľa náboženstva sa zvyčajne prejavujú príznaky mozogovej choroby, ako je počutie hlasov alebo existencia poriadnych vidín. Ale nasledovníci nemusia byť bláznami. Niektorí sú bezpochyby narušení, ale prevažná väčšina asi nebude bláznivá, lebo inak by sekta nemohla fungovať. Vodca sekty musí byť mimoriadne príťažlivý pre tých, ktorí prestupujú na vieru. On alebo ona musí uspokojiť základnú potrebu, s najväčšou pravdepodobnosťou potrebu mať niekoho, komu môžete plne dôverovať, byť závislý a veriť: niekomu, kto vie dať vášmu životu zmysel a smer, kto vám poskytne dôvod a význam. Ale predovšetkým, život s mesiášom a inými členmi sekty vás musí naplniť blaženosťou. Malo by byť zrejmé, že ľudia zostávajú v sekte, pretože sa v ňom cítia lepšie ako mimo neho. Niektoré výskumy ukázali, že značný počet členov siekt boli pred vstupom do nej deprimovaní a sekta im pozdvihla ducha, takže sa začali cítiť lepšie. Ale aj keď nie sú deprimovaní, členstvo v sekte musí byť uspokojujúcejšie ako život v reálnom svete so skutočnou rodinou a skutočnými priateľmi.

Prečo ľudia zostávajú v sektách? Robí im to dobre. Možno sú oklamaní a zmanipulovaní. Možno sa na ich udržanie v stáde používa prísna taktika ovládania, ako napríklad, odizolovanie od ostatného sveta, najmä od rodiny a priateľov, skupinovým podporovaním dogiem sekty a kultivovaním paranoje. Izolácia, skupinové povzbudzovanie a paranoja to je taktika, ktorú používajú pri svojich deťoch niektorí rodičia, niektorí politici pri občanoch, ba dokonca aj niektorí liečitelia pri svojich pacientoch.
Takže sekty nie sú jediné, ktoré sa snažia ovládať ľudí takouto taktikou..

Členovia sekty sa postupne môžu stať paranoidnými a môžu si začať myslieť, že vláde, svojej rodine ani bývalým priateľom nemožno veriť. Postupne sa môžu ešte viac izolovať a stať sa militantnými. Možno si aj začnú zhromažďovať zbrane pre nastávajúci Armaggedon. Môžu sa celkom odovzdať svojmu Spasiteľovi ochotní pre neho aj zabiť alebo zomrieť. Ale zostávajú, pretože sa im to páči.
Tým nechceme povedať, že vedú zmysluplný život, ale nie sú šialencami, imbecilmi ani zombijmi. Sú pomýlení a zmanipulovaní, to je isté, ale nie sú hlúpi alebo blázniví. Ak sa dopustia zločinu v mene svojho vodcu, nemali by sme s nimi zaobchádzať ako s bláznami ale držať sa striktne platného zákona. Ak spáchajú samovraždu, mali by sme byť radi, že si svoju nenávisť vybili voči sebe samým a nie voči nám ostatným.

Viď súvisiace položky o vzájomnom podporovaní, dianetike, ovládaní mysle, Rame a o Knihe Urania.

Ďalšie čítanie

· Trancenet

· The Watchman Expositor Index of Cults, Occult Organizations,

· New Age Groups, New Religious Movements, and World Religions with Related Terms and Doctrines

· Persuasion Techniques Used by Cults (Singer & Lalich)

· The "Not Me" Myth: Orwell and the Mind by Margaret Thaler Singer Ph.D.

· Ontario Consultants on Religious Tolerance Page on Doomsday, Destructive Cults

· The AFF Cult Page Cult Awareness Network (Bought by a Scientologist to get the files of CAN)

· Testimonies of scientologists and critics

· Steven A. Hassan's Homepage

· Rick Ross, deprogrammer

· "Heaven's Gate Had All the Classic Cult Traits, Experts Say," by Laurie Goodstein

· The Cult Next Door

· Conway, Flo and Jim Siegelman. Snapping (Sonoma, CA: Stillpoint Press, Inc., 1997)

· Martin,Walter. The Kingdom of Cults, revised and expanded (Minneapolis: Bethany House, 1985).

· Martin,Walter. The New Age Cult (Minneapolis: Bethany House, 1989).

· Singer, Margaret Thaler and Janja Lalich. Cults in Our Midst (San Francisco : Jossey-Bass Publishers, 1995).

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár