2006

Satan

Od polovice 70-tych rokov sa množia obvinenia o existencii dobre organizovaného medzinárodného kultu satana, ktorého členovia sexuálne obťažujú, mučia a vraždia deti po celých Spojených štátoch (Satanic Ritual Abuse, SRA). V 80-tych rokov existovala okolo SRA panika, ktorú do značnej miery vyvolala fiktívna kniha nazvaná "Michelle si pamätá" (1980). Kniha vyšla ako faktografická literatúra, ale následne sa ukázalo, že to nie je pravda, čo dokázali minimálne tri nezávislé vyšetrovania. Až doteraz (1997) sa nepodarilo priniesť žiadne dôkazy o SRA v Severnej Amerike. Napriek tomu boli takéto tvrdenia publikované v rozhlasových a televíznych vysielaniach. Štyri roky tvrvajúci prieskum počiatkom 90-tych rokov nezistil, že by tieto obvinenia z rituálneho zneužívania satanom mali nejaké opodstatnenie.

Štúdiu realizovali profesori z Kalifornskej univerzity v Davise Gail S. Goodman a Phillip R.Shaver v spolupráci s kolegyňou Jianjian Qinovou a Bette I. Bottomsovou z Illinoiskej univerzity v Chicagu. Ich výskum podporilo aj Národné stredisko pre zneužívané a zanedbávané deti. Vedci preskúmali viac ako 12 tisíc obvinení a preverili viac ako 11 tisíc ľudí z oblastí psychiatrickej, sociálnej a právnej starostlivosti. Vedci nedokázali nájsť ani jeden jediný presvedčivý dôkaz o existencii SRA.

Podobná štúdia FBI z roku 1992 prišla k podobnému záveru:
niet jediného presvedčivého dôkazu o SRA.

Ak teda existujú tisíce neopodstatnených obvinení, ako vznikajú? Pri väčšine možno povedať, že vznikajú u detí. Keďže existuje rozšírený názor, že deti by si nevymýšľali príbehy o tom, že jedia iné deti, alebo o tom, že majú sex so žirafami po tom, čo leteli v lietadle, zatiaľ čo mali byť v detskou zariadení, takéto príbehy sú často prijímané naivnými vyšetrovateľmi, terapeutmi, policajnými úradníkmi a rodičmi ako pravdivé.
Výskumníci si však myslia, že je nepravdepodobné, aby si deti vymýšľali príbehy o satanickom zneužívaní samé. Takže, odkiaľ tieto príbehy pochádzajú? Pravdedobne od - terapeutov, obvodných právnikov, polície a rodičov.

Existuje mnoho dôkazov o tom, že terapeuti a zákon presadzujúci pracovníci povzbudzujú a odmeňujú deti, keď tieto akceptujú návrhy na bizarné zneužívanie. Tiež odrádzajú od pravdy tým, že neprijímajú ako odpoveď slovo "nie", nútiac deti do zdĺhavých vyšetrovaní, až kým vyšetrujúci nedostane takú odpoveď, akú si želal.

Abstrakt štúdie Goodmana a spol. je možné získať zadarmo na čísle Národného centra pre zneužívané a zanedbávané deti, 1-800-394-3366. Kompletná správa je dostupná za 28 USD.

Ďalšie čítanie:

· Satanic Ritual Abuse (SRA) The Ontario Center for Religious Tolerance Page on the new witchhunt for satanic abusers of children

· "The Hard Facts About Satanic Ritual Abuse," by Bob and Gretchen Passaintino

· 1992 FBI report on ritual abuse

· The Witchhunt Information Center

· Links to Witchhunt related articles and WWW sites

· Eberle, Paul. The Abuse of Innocence: The McMartin Preschool Trial (Prometheus, 1993).

· Loftus, Elizabeth. The Myth of Repressed Memory: False Memories and Allegations of Sexual Abuse (New York: St. Martin's Press, 1994).

· Nathan, Debbie and Michael Snedeker. Satan's Silence: Ritual Abuse and the Making of a Modern American Witch Hunt,(New York, NY: BasicBooks, 1995).

· Ofshe, Richard, Making Monsters: False Memories, Psychotherapy, and Sexual Hysteria (University of California Press, 1996).

· Victor, Jeffrey S. Satanic Panic : The Creation of a Contemporary Legend (Open Court Publishing, 1993)

· television

· The Search for Satan, Frontline, originally aired 10-24-95, produced by Ofra Bikel and Rachel Dretzin ("untangles the mysterious web of satanic ritual abuse, psychiatric treatment, and insurance claims that escalated into millions of dollars. Were these professed victims of secret satanic cults really helped by the psychiatric care they received?" Frontline answers, No.)

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár