2006

Reťazové listy

Pri peňažnom reťazovom liste odosielateľ pošle novým regrútom list so zoznamom mien iných ľudí vrátane svojho mena  (odosielateľa listu) uvedeného na konci. Účastníkov reťaze žiadajú, aby poslali peniaze človeku na začiatku zoznamu, potom toto meno vymazali, pridali na spodok svoje vlastné meno a poslali tento nový list ďalším 5 až 10 ľuďom, ktorí by mali urobiť presne to isté.  Peniaze sa získavajú výlučne získavaním nových účastníkov reťaze, len tým, že si pridajú svoje meno do zoznamu a naverbujú ďalšich, aby urobili to isté.

Teoreticky by sa napokon meno každého účastníka malo objaviť na začiatku dlhej reťaze ľudí a ten by mal tak dostať milióny dolárov. V skutočnosti väčšina ľudí nedostane nič. Ktokoľvek môže reťaz prerušiť a tak pripraviť všetkých na zozname o akýkoľvek možný „zisk“. Ale ak by aj nikto reťaz neprerušil, 95% tých, čo poslali peniaze, nedostane na oplátku — nič.

Ak sú pyramídové schémy zlou investíciou, čo potom reťazové listy? Princíp je v podstate rovnaký s výnimkou toho, že pri reťazových listoch nemusíte sami seba klamať až tak ako pri pyramídových schémach. Pravdepodobne viete hneď od začiatku, že schéma je postavená na presvedčení priateľov, aby poslali peniaze cudzím ľuďom na oplátku za prísľub bohatstva, ktoré vám príde neskôr od iných cudzích ľudí.

 

Pozri tiež Ponziho schému.

Ďalšie čítanie

Chain Letters od Donalda Watrousa

 

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár