2006

Pyramídiotizmus

Pyramídiotizmus je charakterizovaný tkaním exotických, za vlasy pritiahnutých teórií o pôvode, podstate a význame egyptských pyramíd. Teórie pyramídiotov nie sú podporené ani tými najnepatrnejšími vláknami dôkazov. Nemajú najmenší význam s výnimkou zlého príkladu špekulatívneho uvažovania a nadmernej obrazotvornosti.

Niektorí pyramídioti, ako Erich von Däniken a Zecharia Sitchin, tvrdia, že starovekí Egypťania boli príliš nevzdelaní na to, aby postavili pyramídy bez pomoci mimozemšťanov. Edgar Cayce tvrdil, že to boli bytosti z Atlantídy, ktoré pomohli Egypťanom postaviť pyramídy tým, že im ukázali ako sa levitujú kamene. Charles Berlitz tvrdil, že Atlantída ležala pod Bermudským trojuholníkom a mala pyramídu rovnakej veľkosti, ako je Veľká pyramída v Gize. Pyramídioti si myslia, že Atlantída je pojítko medzi pyramídami v Egypte a pyramídami v Mexiku. Nerozhádže ich skutočnosť, že jedny slúžili hlavne ako pohrebisko, kým druhé sa používali hlavne na ceremónie, vrátane tých, pri ktorých boli obetovaní ľudia. Argumenty demonštrujúce, že starovekí Egypťania či Mexičania boli dostatočne inteligentní a vynaliezaví, aby vybudovali pyramidy, sú zbytočné.

Iné pyramídioti pripisujú Egypťanom supertechnologické alebo paranormálne schopnosti. Tradičné vysvetlenia ohľadom náboženstva, hrobov pre faraónov a ich rodiny, viera v nesmrteľnosť, práca otrokov alebo platených robotníkov, šmykľavky, kanály atď. pyramídioti odmietajú v prospech teórií, ktoré tvrdia, že pyramídy boli elektrárňami alebo vodnými pumpami.

Niektorí pyramídioti tvrdia, že pyramídy boli postavené podľa nejakého druhu mystickej numerológie, aby obsahovali zakódované správy. Niektorí veria, že Veľká pyramída v Gize je stredom sveta. Niektorí si myslia, že pyramídy sú mapou nebies. Existuje aj veľké množstvo mystických matematických pojmov o pyramídach. Sú aj takí, čo verili, že čepele britiev možno udržovať trvalo ostré, ak ich umiestnime pod pyramídu rovnakých proporcií ako mala Veľká pyramída v Gize (vďaka sústreďovaniu kozmickej energie a preskupeniu kryštálov v oceli čepele!) To, že takmer hocičo vo vesmíre môže byť zaujímavé z hľadiska matematiky alebo že môže súvisieť so zaujímavými matematickými vzorcami, nie je pre pyramídiotov zaujímavé.

Niektorí pyramídioti si myslia, že pyramídy majú liečivú moc a sú ohniskom spirituálnej energie. Nad skutočnosťou, ze pre takéto predstavy niet žiadnych dôkazov, pyramídioti, ako sa zdá, skôr jasajú akoby mali smútiť.

 

Poznámka prekladateľa:

Idiotizmus je pre tento „jav“ možno to najadekvátnejšie pomenovanie, treba však podotknúť, že z hľadiska tvorcov „idiotských“ teórií, akýchkoľvek, je takéto počínanie dosť racionálne. Veď koho by nevzrušili nejaké fantastické „objavy“ o niečom, čo je už dostatočne známe, prebádané a vlastne aj nudné. A čim väčšia somarina, tým lepšie sa predáva, však?

Mimochodom, aj v Bratislave bolo kedysi, tesne po nežnej revolúcii, možné nájsť „liečiteľov“ a „napravovačov“ všetkého možného pomocou pyramídy. Stačilo si pod túto vonkoncom neegyptskú konštrukciu na hodinku ľahnuť a za pár stoviek vás vyliečili aj z toho, čo lekárska veda ešte ani nepozná.

Či títo podvodníci ešte stále fungujú aj na Slovensku? Stopercentne, tvrdím ešte predtým, čo sa pozriem na Internet, ale vážne, nikdy ma to až tak nezaujímalo, aby som to hľadal na Internete.

Ale...asi aj ja mám nejaké nadprirodzené schopnosti... lebo skutočne—je ich tam neúrekom. Dňa 17. marca 2006 z Google vypadla ako prvá stránka s celkom normálnym názvom (www.meditacia.sk), no len čo si ju otvorím a začnem čítať o jej autorovi, mystikovi, terapeutovi a ezoterikovi— volá sa, neuháhnete, Saša Pueblo... tak si pomyslím, že to už celkom aj stačí, čítať ďalej netreba.

 

Ďalšie čítanie

· Internet Bunk: The Pharaoh's Pump Foundation

· "Secrets of the Pyramids" by Paul B. Thompson

· Chariots of Lies: Did aliens really build the Pyramids? from Paul Willis

· Pyramid Schemes: A Brief History of the Mysterious Monuments by D. Trull Archeologists Dig Up Evidence of Brain Surgery on Pyramid Worker}

· Flash! Fox News Reports that Aliens May Have Built the Pyramids of Egypt!

· Opening the Lost Tombs: Live From Egypt

· EXCAVATIONS AT GIZA 1988-1991 The Location and Importance of the Pyramid Settlement by Mark Lehner, Associate Professor of Egyptology The Oriental Institute The University of Chicago

· NOVA explores the pyramids

· Bullard, Thomas E. "Ancient Astronauts," in The Encyclopedia of the Paranormal edited by Gordon Stein (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1996), pp. 25-32.

· De Camp, L. Sprague. The Ancient Engineers (New York: Ballantine Books, 1977).

· Edwards, Iorwerth Eiddon Stephen. The Pyramids of Egypt, revised edition (Penguin USA, 1992).

· Feder, Kenneth L. Frauds, Mysteries and Myths, ch. 3, (Mountain View, California: Mayfield Publishing Co., 1990).

· Hines, Terence. Pseudoscience and the Paranormal (Buffalo, NY: Prometheus Books, 1990).

· Hodges, Peter.  How the pyramids were built, edited by Julian Keable (Warminster: Aris & Phillips, 1993). 

· Lehner, Mark. The Complete Pyramids (Thames and Hudson, 1997).

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár