Home | Kontakt | Zoznam hesiel | Nové heslá

2006

Domov

Kontakt

Abecedný zoznam hesiel

Novinky

Na tomto mieste sa budú objavovat správy a zaujímavosti zo Skeptikovho slovníka, informácie o novo preložených alebo aktualizovaných položkách apod.

Táto verzia Skeptikovho slovníka pochádza z pôvodných položiek uverejňovaných na www.skepdic.com v rokoch 1998-2002. Robert Carroll, ktorý medzitým vydal svoj slovník aj v *knižnej podobe, svoje dielo priebežne dopĺňa a aktualizuje, preto nebudú všetky položky v slovenskom preklade zhodné s aktuálnym originálom.

Ako mi to čas dovolí, budem sa snažiť túto slovenskú verziu dopĺňať.

 

 2006 © Vladimír Luknár

 

* http://www.amazon.com/gp/product/0471272426/002-6955003-6374425?v=glance&n=283155

The Skeptic's Dictionary  by Robert T. Carroll (www.skepdic.com)

Novinky

Skeptikov slovník