2006

Orgón

Orgón je vraj istý druh "prapôvodnej kozmickej energie", ktorú objavil Wilhelm Reich na sklonku 30-tych rokov. Reich tvrdil, že orgónska energia ja všadeprítomná a ovplyvňuje také veci ako je farba oblohy, neúspechy väčšiny politických revolúcií alebo aj dobrý orgazmus. V živých organizmoch sa orgón nazýva bioenergia alebo Životná energia. Reich veril, že orgónsku energiu je možné "demonštrovať vizuálne, tepelne, elektroskopicky a pomocou Geiger-Müllerových počítačov." Avšak iba tí, ktorí skutočne veria v orgónsku energiu (t.j. orgonómovia, ktorú praktizujú vedu orgonómiu), dokážu tieto prejavy energie zaregistrovať.

Reich tvrdil, že vytvoril novú vedu (orgonómiu) a objavil iné entity, ako sú
bióny, ktoré sa až dodnes podarilo detegovať len orgonómom. Bióny sú čiastočkami orgónskej energie, ktoré nie sú ani živé ani neživé, lež nestacionárne, prechodné bytosti. Reich zomrel 3.novembra 1957 vo federálnom nápravnom zariadení v Lewisburgu, Pennsylvania, kam bol poslaný za urážku súdu. Bol obvinený z toho, že odmietol poslúchnuť zákaz na predávanie šarlatánskych medicínskych zariadení, ako boli orgónsky akumulátor a orgónske pištole, zariadenia, ktorými vraj bolo možné zbierať a distribuovať orgónsku energiu a tým vyliečiť takmer akúkoľvek chorobu s výnimkou hádam len - megalománie.

FDA nielenže vyhlásila, že nič také ako orgónska energia neexistuje, ale dokonca prikázala spáliť niektoré z Reichových kníh - čo je celkom iste dobrý prostriedok, ako vzbudiť u niekoho ešte väčší záujem.
Ak vláda zničila jeho knihy, tak Reich musel byť na stope niečoho naozaj veľkého! Alebo to aspoň tvrdí istá teória. Existuje ešte iná teória, ktorá vraví, že niektoré rozhodnutia vlády vyzerajú hlúpo, pretože ich urobia nekompetentní ľudia.

Napriek tomu, že vo vedeckej komunite nemá žiadny status, Reichove idey boli podávané ďalej veľkým počtom oddaných nasledovníkov, ktorých viedli Elsworth F.Baker, M.D., zakladateľ American College of Orgonomy, a Dr.James DeMeo z Orgónskeho biofyzikálneho výskumného laboratória v Ashlande, štát Oregon. Bakerovi nasledovníci (zomrel v roku 1985) spolu s DeMeom ďalej obraňujú tak Reicha ako vedca ako aj orgonómiu. Reich videl sám seba ako prenasledovaného génia a svojich kritikov ako klaunov a bláznov. DeMeo a Baker súhlasili.
Obaja zabudli na varovanie Carla Sagana: smiali sa nielen na Galileovi ale aj na klaunovi Bozovi.

Viď súvisiace položky o patologickej vede.

Ďalšie čítanie

· The American College of Orgonomy - psychiatrická škola založená na Reichovej myšlienke, že „charakter je uchytený v tuhosti svalov"

· Wilhelm Reich and Orgone Energy

· Wilhelm Reich & Orgone Biophysics by Juan Schoch

· Wilhelm Reich Homepage

· The Orgone Blanket

· Odpoveď na nedávne články v skeptickom časopise od Jamesa DeMeoa, Ph.D.

· Carlinsky, Joel "William Reich--Epigones of Orgonomy: The Incredible History of William Reich and his Followers," Skeptic, Vol.2, #3.

· Gardner, Martin. Fads and Fallacies in the Name of Science(New York: Dover Publications, Inc., 1957), ch. 21.

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár