2006

Orákulum

Orákulum je svätyňa alebo svätý chrám určený na modlitbu a konzultácie s prorockým bohom. Orákulom (= prorokom) sa nazýva aj osoba, ktorá prenáša proroctvá od božstva v takejto svätyni. Zároveň je to aj proroctvo vyslovené v takejto svätyni vo forme enigmatického vyhlásenia alebo alegórie. V judaisticko-kresťanských tradíciách sú orákulá vlastne proroctvá alebo zjavenia.

Aj keby sme pripustili, že existuje Boh, ktorý sa rozpráva len so špeciálnymi ľuďmi, ako by sme vôbec poznali rozdiel medzi ilúziou a skutočnosťou? Ako by niekto, kto nemal zjavenie, poznal, že iný človek, ktorý tvrdí, že ho mal, ho naozaj mal?

Orákulá a zjavenia sú slovami ľudských bytostí. Iba viera dáva slovám božský status.

Položme si otázku, ktorý človek by bol ochotný zabiť svojho jediného syna (alebo keď už ide o to, ľubovoľného iného človeka), lebo vo vízii alebo v sne mu anjel povedal, že je to božia vôľa. Ktorý človek by okamžite neoznačil takýto sen alebo víziu za klam alebo nočnú moru? Ľudia vždy hľadajú výhovorky, aby odôvodnili svoje zlé správanie a "božia vôľa" je tou najväčšou výhovorkou. Ľudia tiež vždy hľadajú spôsoby, ako zmanipulovať iných ľudí a "sila božia" je rovnako dobrá ako puška pri hlave ochotného žiaka.

Niektoré takzvané prorostvá sa nespájajú so žiadnym náboženstvom, napr. Nostradamus (viď heslo o Nostradamovi).

Domnievam sa, že
vieru v proroctvá možno vystopovať k túžbe poznať budúcnosť. Nanešťastie, jediným istým sprievodcom budúcnosti je minulosť, aj keď ani toto nie je vždy spoľahlivé. Pretože však niektoré proroctvá sú viac alebo menej presné, veriaci sa domnievajú, že majú dobrý dôkaz o pravdivosti proroctiev. A predsa, je mnoho proroctiev, ktoré sú viaczmyselné a otvorené najrozmanitejším interpretáciám, čo dovoľuje, aby vyhovovali širokej palete udalostí, z ktorých niektoré sú aj protichodné. Niektoré proroctvá sú vyslovené až po udalosti. Napríklad, keď bol Hitler už mŕtvy a odstavený, zistilo sa, že už pred stáročiami Nostradamus predpovedal celú históriu nacizmu. Niektoré proroctvá sa naplnili vďaka náhode. Niektoré náhodné udalosti sa zdajú vysoko nepravdepodobné, aj keď v skutočnosti vôbec nie sú tak nepravdepodobné. Predpoveď, že v Kalifornii bude zemetrasenie, nie je žiadny zázrak, pretože ich tam sú ročne tisícky. Predpovedať, že americký vojak stúpi v Bosne na mínu, ktorá ho zabije, nie je také riskantné, ako by sa mohlo zdať. Napokon, viere v orákulá napomáha selektívne myslenie. Pamätáme si zásahy do terča a zabúdame na neúspechy.

Viď súvisiace heslá o Bohu a I Ching.

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár