2006

Numerológia

Je to štúdium okultných významov čísel a ich domnelého vplyvu na ľudský život. Podľa inzerátu v časopise Parade (Feb 25, 1996) je autorom konečnej podoby textu o numerológii Matthew Goodwin, absolvent MIT (Massachusetts Institue of Technology), ktorý kedysi pracoval v personálnom oddelení jednej projekčnej kancelárie. "Tejto vede o číslach" (ako to volá) sa naučil od istého úradníka v kancelárii. Inzerát je pseudočlánok označený ako "infomercial" (1) údajne od J.J. Leonarda, ktorým je pravdepodobne sám Goodwin, pretože inzerát nie je nič iné ako výzva na zaslanie 9 dolárov, za ktoré vám poskytne veštenie z čísel "hodné 80 alebo aj viac dolárov". V tomto inzeráte vysvetľuje, ako numerológia funguje. Všetko sa to začína vaším menom a dátumom narodenia. To sú základné údaje, z ktorých je vás numerológ schopný popísať bez toho, aby vás videl. Písmenám vo vašom mene sa priraďujú číselné hodnoty. Spočítaním týchto hodnôt - s číslami vo vašom dátume narodenia - v nekonečnom množstve kombinácií, stanoví numerológ vaše kľúčové čísla. Potom vysvetlí zmysel týchto čísel, čoho výsledkom je kompletný popis vašej osobnej charakteristiky.

Podľa pána Goodwina je možné prostredníctvom numerológie "
vidieť všetky aspekty vašej osobnosti, i to ako jedinečne do seba zapadajú, aby vytvorili osobnosť, ktorou ste. Tým, že to viete, môžete "vyťažiť čo najviac z vašich silných stránok spôsobom, ktorý predtým nijako nebol možný."

Takže čo myslíte, aká je asi šanca

a) že sada čísel súvisiaca s písmenami vo vašom mene a dátumom vášho narodenia odhalí, kto ste a čo by ste mali urobiť so svojim životom, alebo

b) že niekto z personálneho prišiel na to, ako čítať tieto čísla?

 

Povedal by som, že šanca je takmer nulová. V každom prípade by sme nemali numerológiu zmietnuť zo stola bez toho, že by sme podrobne preskúmali teóriu, z ktorej vychádza. Nanešťastie, nezdá sa, že by nejaká existovala. Očakáva sa, že budeme veriť slovám pána Goodwina, že numerológia funguje, aj keď nemáme potuchy ako. To znamená, že numerológovia môžu robiť "čítanie" za vás tak, ako to robia astrológovia, biorytmici a Myers-Briggsovia. A budete prekvapení, aké je to čítanie "presné"! Užasnutý presnosťou vášho čítania si dokonca ani nemusíte uvedomiť, ako sa vaše myslenie stalo selektívnym.

Keď dostanete svoju analýzu, asi budete ignorovať tie časti, ktoré vám vôbec nepasujú, a naopak, zameriate sa na tie, ktoré sa vám zdajú vyhovujúce. Naozaj môžu vyhovovať vám alebo vašej predstave tak, akoby ste to chceli. Je to jedno; ak sa vám hodia, môžu sa vám zapáčiť. Dokonca môžete mať pokušenie ísť o krok ďalej a zavolať svojho vlastného parapsychológa na jednej z horúcich telefónnych liniek psychológov vašich priateľov. (Myslím si však, že numerológia za 9 dolárov bude asi lacnejšia.) Svedectvá o numerológii a telefónnych psychológov sú celkom podobné. Manželstvá sú zachránené, zamestnanie získané, osobné problémy vyriešené a láska objavená.

Predpokladám, že niečo
z príťažlivosti numerológie a parapsychológie pochádza z túžby nájsť niekoho, dokonca aj úplne cudzieho, kto nevie, kto ste, a ktorý vám povie, že ste plný skrytých síl a kvalít a kto podporí vaše najtajnejšie potreby a emócie. Občas sa každý z nás cíti nemilovaný, nepochopený, zmätený a neschopný. Rady z veštby vyzerajú dobre, zdá sa, že priateľ je spokojným zákazníkom, a my sme zraniteľní. Na druhej strane je mnoho takých, ktorí, ako sa zdá, čakajú na ďalšieho okultného jasnovidca budúcnosti, minulosti, súčasnosti.... to je jedno, len nech to za nás urobí niekto iný, kto nám povie, čo robiť.

Ale skutočná atraktívnosť numerológie oproti, povedzme, vešteniu z dlane alebo z krištáľovej gule alebo inej nenumerickej analýzy osobnosti, je v tom, že
čísla dávajú tomuto nezmyslu auru vedeckej a zároveň mystickej autoritatívnosti, najmä ak ide o zložitú štatistickú analýzu. Inzerát o numerologickom veštení za 9 dolárov pána Goodwina cituje Pytagora ako otca numerológie. Iste, Pytagorovci boli kultom s ezoterickými názormi na vesmír a čísla, vrátane názoru o harmónii sfér. A bezpochyby objavili niečo mystického na vzťahoch medzi stranami trojuholníka, ktoré sú známe pod názvom Pytagorova veta. Ale niet žiadneho dôkazu, že by sa Pytagoras domnieval, že môže analyzovať osobnosti svojich žiakov priradením čísel k písmenám ich mien a ich dátumov narodenia. Keď už nič iné, bol by si uvedomil nelogickosť takejto teórie. Rôzne jazyky majú rôzne abecedy, rôzne kultúry majú rôzne kalendáre. Je dostatočne nerozumné domnievať sa, že vesmír je organizovaný podľa numerických prepisov mien, ale myslieť si, že existuje viacero ekvivalentných transkripcií, ktoré môžu prispôsobovať rozdiely medzi kultúrami, to prekračuje všetky hranice hodnovernosti. Ak by aj vesmír bol tak nerozumne zostrojený, ako by sme vedeli, ktoré "veštenie" čísla osoby je to "správne"? Má koncept "správneho veštenia" vôbec nejaký zmysel v tejto takzvanej disciplíne?

Jedna vec je uvedomiť si, že mnohé veci vo vesmíre možno vysvetliť púhymi matematickými vzorcami. Vzorec môže byť testovaný a môže byť dokázané, či je presný alebo nie. Ale je celkom iná vec tvrdiť, že meno, ktoré ste dostali pri narodení, bolo nejako predurčené k tomu, aby súviselo s dátumom vášho narodenia a bolo koordinované s istými číslami tak, aby istí špeciálni ľudia (numerológovia!) mohli z týchto údajov vypočítať, kto ste, kto budete, čo potrebujete a čo cítite, a čo by ste mali urobiť. Teória, že moje meno je kľúčom k tomu, kým som predurčený byť, je veľmi, veľmi vzdialená Platónovmu varovaniu o poznávaní geometrie tím, čo vstupujú na jeho akadémiu, alebo Galileovmu uisteniu, že Príroda je napísaná v jazyku matematiky. Je misinterpretáciou dejín vydávať matematických mystikov alebo vedcov, ktorí boli zaľúbení do matematiky, za svojich spolucestujúcich. V každom prípade, ak by aj boli Pytagoras, Platón, Kepler, Galileo a Einstein všetci numerológovia, neurobilo by to teóriu numerológie o nič prijateľnejšou.

Viď súvisiace heslá o astrológii, biorytmoch, est, Forerovom efekte a selektívnom myslení.

Poznámka:
1) Infomercial - informatívna reklama (niečo "objektívnejšie" ako obyčajná reklama)

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár