2006

Neurolingvistické programovanie

Neurolingvistické programovanie (NLP) pôvodne začali Richard Bandler a John Grinder. Nech už bol ich cieľ akýkoľvek, ich prácu ďalej rozvinuli mnohí ľudia, vrátane Tonyho Robbinsa, ktorý si robí nárok na autorstvo. Zdá sa, že títo všetci si myslia, že NLP im môže pomôcť alebo si myslia, že môžu použiť NLP, aby pomohli iným.

Zoznam najčastejších otázok a odpovedí o NLP udržuje aj istý Dale Kriby, ktorý definuje NLP takto: "
je to štúdium štruktúry subjektívnych skúseností." Compuserve obsahuje iný zoznam najčastejšie kladených otázok, kde slovami Patricka Merlevedeho zistíme, že je možné o NLP ešte povedať, že je to "štúdium štruktúry subjektívnych skúseností a všetkého, čo by z toho mohlo byť odvodené."

Keď som chodil na strednú školu, považovali sme všetky skúsenosti za subjektívne (aké iné by mohli byť?) a tento druh štúdia sme nazývali "fenomenológia". Tak či tak, nech už chceme dodať hocičo o ľuďoch, ako sú Husserl a Merleau-Ponty, sú oveľa zaujímavejší ako čokoľvek uvedené v uvedených dvoch zoznamoch najčastejšie kladených otázok. Z týchto zoznamov otázok a odpovedí je zrejmé, že NLP dáva ľuďom silu zdanlivo podobnú kúzlam. Samozrejme, že nejde o žiadne kúzla, to sa len tak zdá tým, ktorí sú neveriaci alebo tým, ktorí to nechápu. O NLP sa hovorí, že je to forma samovývoja alebo sebapomoci, takže nie je ťažké uhádnuť, koho to priťahuje: tých istých ľudí, pre ktorých je kráčanie po žeravých uhlíkoch značným výkonom.

Ak sa stanete adeptom NLP, zvyknete si na výroky ako "mapa nie je teritórium" a "
život a myseľ sú systémové procesy." Skutočne, z toho, čo dokážem vydedukovať, NLP znamená čokoľvek, čo chcete, aby to znamenalo. Zdá sa, že je veľa ľudí, ktorí robia rôzne veci a ktorí tvrdia rôzne veci, aj keď to všetci označujú za NLP. Títo ľudia, ako sa zdá, hľadajú tú svoju hranicu vo vzťahoch, obchode, športe alebo v živote. Ako sa vraví, v búrke stačí akýkoľvek prístav.

NLP si nesmieme zamieňať za neurolingvistiku, štúdium neurologického základu reči a jazykov, ktoré sa prevádza na takých miestach ako Brownova univerzita.

Ďalšie čítanie

· Introduction to NLP

· "Bandler Unplugged" Interview s hlavným honchom osobne. Prečítajte si to. V tomto interview všetko odhaľuje.

· Transcore on NLP

· Merl's World on NLP!

· Neuro-Linguistic Programming and Design Human Engineering General Information Server

· "An Investigation of Firewalking," Bernard J. Leikind and William J. McCarthy, in The Hundreth Monkey and Other Paradigms of the Paranormal,ed. Kendrick Frazier (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1991).

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár