2006

Milénium

Milénium je obdobie jednoho tisíca rokov. Nové Milénium sa začína v roku 2001. Nebol žiadny rok 0 a preto prvé milénium začalo v roku 1 a skončilo sa o tisíc rokov neskôr v roku 1001. Samozrejme, rok 1 je celkom ľubovoľný, rovnako ako sú ľubovoľné koncepcie milénia, storočia a desaťročia. Je mnoho rôznych milénií, podľa toho, kedy začnete počítať. Dnešný deň by sme mohli považovať za koniec milénia. Tiež by to mohlo byť niekde uprostred miliónšestotisíceho milénia. A to isté platí aj pre zajtrajšok a nasledovný deň. Akýkoľvek okamih by mohol byť považovaný za začiatok alebo koniec milénia.

Myšlienka, že práve v Novom miléniu sa stane niečo VEĽKÉ, nevychádza z ničoho naozaj podstatného, pokiaľ nepovažujete bublinu okolo New Age za hodné čo len minúty vášho času. Napriek tomu sa myšlienka, že sme na pokraji čohosi NAOZAJ VEĽKÉHO, šíri ďalej. Mohol by to byť koniec sveta a príchod Antikrista. Mohlo by to byť pozdvihnutie do stavu kozmického vedomia i toho najprispatejšieho z nás. Možno opustíme trhovú ekonomiku v propech Univerzálného mnohoúrovňového marketingu. Možno sa všetci spojenci spoja do najväčšieho zápasu v histórii. Ale na druhej strane by sa Nové milénium mohlo stať len ďalším výnosným podvodom.

Dokonca je tu niečo aj pre tých nenábožných: problém roku 2000 (Y2k). Nastane to, čo poznáme ako koniec sveta, pretože naše počítače si budú myslieť, že 1.januára 2000 je v skutočnosti 1.januára 1900. Pretože počítače riadia a podmieňujú všetko, na čom sme závislí (taká je aspoň teória), všetko prestane fungovať. Nebudú svietiť semafory, roľníci nebudú vedieť ako zasadiť obilie a dopestovať úrodu, autá nebudú schopné doviesť zásoby potravín, lietadlá budú padať z oblohy, vlaky nebudú chodiť na čas, bankomaty a banky nebudú vedieť ako zvládnuť automatické depozity, atď. Výsledný chaos spraví z nášho života peklo, keďže tí, ktorí boli prezieraví a zásobili sa potravinami a zbraňami, budú mať v pätách tých nepripravených. Koniec sveta nastane preto, že keď počítačoví programátori pred rokmi písali svoje programy, rezervovali pamäť len pre dve číslice. Nuž áno, boli časy kedy bola počítačová pamäť vzácnosťou a programátori boli šetrnejší. Naše hlúpe počítače si budú myslieť, že 00 znamená 1900, pretože 99 znamená 1999 a 98 zasa 1998 atď. Už existujú Y2k milénisti, ktorí smerujú do Nového Mexika so zásobami vody, republikáni zasa povolili útočné zbrane a konzervy. Na druhej strane sú aj takí, ktorí cez počítače vyhlasujú do sveta, že Y2k je kapitalistický podvod, ktorého cieľom je len prostredníctvom strachu vygenerovať peniaze. Pochybujem. Predstavte si všetky tie reštaurácie, hotely, letecké spoločnosti atď., ktoré prídu o peniaze, pretože ľudia zostanú doma čakajúc na koniec sveta, namiesto aby išli do exotických miest oslavovať Nové milénium.

Existuje problém roku 2000? Áno.
Spôsobí to koniec sveta? 1Pochybujem. Samozrejme, Art Bell a jeho priatelia urobia, čo sa len dá, aby vyrobili čo najviac dymu a strachu okolo Y2k. A o všetkej tej neschopnosti vlády pri riešení tohto problému sa bude náležite informovať a jej význam bude značne zveličovaný v masmédiách. Napríklad, Pentagon sa postaral o pretrvávajúci strach z konca sveta falzifikovaním výsledkov pripravenosti na rok 2000. Kto z tých, ktorí sú konspiračne založení, by mohol teraz pochybovať o tom, že ide o skutočné zastieranie podstaty problému vládou? Tí hlúpi nevyhnutne podporujú tých nerozhodných.

Jedinou NAOZAJ VEĽKOU vecou, ktorú Nové milénium pravdepodobne prinesie, je ešte viac zveličovaní o tom, ako vlastne NAOZAJ VEĽKÉ VECI začínajú alebo končia. Bude Nové milénium Veľkým novým začiatkom pre Ľudstvo alebo to bude koniec sveta? Za kým pôjdete, za Artom Bellom alebo Alom Gorom? Alebo sú to falošné dilemy? Jedna vec je však istá: BUBLINA okolo Nového milénia bude expandovať rýchlejšie ako vesmír.
Otázkou je, či tu bude dostatok mozgovej hmoty, aby sme ju zastavili.

Ďalšie čítanie

 

Viď referencie v pôvodnom anglickom texte.

 

1 poznámka V.L.: nie je zaujímavé, že Robert Carroll ako neinformatik, správne odhadol „dopad Y2k“?

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár