2006

Metoposkopia

Metoposkopia je interpretácia vrások na tvári, najmä tých, ktoré sú na čele tak, že sa podľa nich stanovuje charakter osoby. Používa sa tiež ako druh "divinácie" a používala sa tiež v spojení s astrológiou. Túto pseudovedu objavil skvelý matematik, lekár a astrológ 16.storočia, Gerolamo Cardano (1501-1576). Podľa legendy sa ako sedemdesiatpäť ročný Cardano sám vyhladoval na smrť, keď odmietol žiť a tým riskovať, že poruší svoj horoskop a zdiskredituje tak svoju milovanú astrológiu.

V originále Skeptikovho slovníka reprodukovaná kresba je z Cardanovho diela Metoposcopia a ukazuje polohu planét na vráskach čela. Cardanova veda o čítaní čela sa veľmi neujala, na rozdiel od týfusovej horúčky, o ktorej podal ako prvý klinický popis.

 

Keby bola mala metoposkopia nejakú cenu, Cardano by bol býval bez pochyby oslavovaný ako jeden z najvýznamnejších dobrodincov hlúpych ľudí. Tvrdil, že podľa čiar na tvári je možno rozpoznať, ktorá žena je cudzoložnica a ktorá nenávidí všetky necudnosti. Aj podvodníci by mali u Cardana večný dlh. Tvrdil totiž, že dokáže rozoznať šľachetného človeka od nepoctivého. Na druhej strane, mnohí menej bystrí ľudia by sa asi triasli pre jeho varovaním, že ten kto má na čele tri zakrivené ryhy, ten je celkom jasne prostopašným hlupákom. Celkovo Cardano vypracoval okolo 800 tvárových nákresov, každý s astrologickými značkami a označeniami osobných vlastností a charakteru.

 

Pozrel som sa do Zlatých stránok, ale (zatiaľ) sa tam žiadni metoposkoperi nevyskytujú.

Viď súvisiace položky o fyziognómii a frenológii.

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár