2006

Levitácia

Levitácia je akt vznesenia sa do vzduchu a vznášania pri očividnom popieraní gravitácie. Spirituálni majstri sú často zobrazovaní ako levitujúci a schopnosť levitovať sa chápe ako znak niekoho požehnanosti. Iní zasa vidia levitáciu ako kúzelnícky trik. Nikto sa v skutočnosti nedokáže vznášať, len to tak vyzerá. Bystrí ľudia dokážu využiť ilúziu, „neviditeľné" lanko a magnety, aby spôsobili, že sa veci „vznášajú".

Existujú ľudia v transcedentnej meditácii, ktorí budú sedieť s prekríženými nohami a skákať hore a dolu na svojom zadku a tvrdiť, že lietajú. Možno sa nachádzajú… na jednu milióntinu sekundy jeden milimeter nad zemou. Vravia, že sa cítia ľahší ako vzduch a na svoje hopsanie na zadku sú celkom pyšní.

Viď súvisiace položky o transcedentálnej meditácii.

Ďalšie čítanie

· Yogic Flying

· Keene, M. Lamar. The Psychic Mafia (Prometheus, 1997).

· Randi, James. Flim-Flam! (Buffalo, New York: Prometheus Books,1982), chapter 5, "The Giggling Guru: A Matter of Levity."

· Rawcliffe, Donovan Hilton. Occult and Supernatural Phenomena (New York: Dover Publications, 1988).

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár