2006

Motivačné školenia veľkých skupín (LGAT)

Programy nazývané Large Group Awareness Techniques (LGAT) sú programy na vývoj osobnosti, pri ktorých sú stovky ľudí počas viacerých dní a viacerých hodín vedené tak, aby prišli na to, čo im bráni dosiahnuť svoj maximálny potenciál a viesť spokojnejší život. LGAT programy vznikli aj pre korporácie a verejné agentúry, kde sa zameriavajú na zlepšenie manažerských schopností, riešenie konfliktov, všeobecné inštitucionálne posilnenie a na riešenie večných problémov zamestnancov, čo pijú alebo užívajú drogy. Guruovia na LGAT tvrdia, že vedia ako pomôcť ľuďom stať sa tvorivejšimi, inteligentnými a psychologicky a ekonomicky zdravšími. Nadovšetko sa zameriavajú na úlohu interpersonálnej komunikácie v sebadôvere a pri definovaní vzťahov s inými ľuďmi.

Odborníci na LGAT tvrdia, že vedia, prečo sú účastníci ich školení nešťastní alebo prečo nežijú svoje životy naplno.
Predpokladajú, že každému v tom bránia tie isté prekážky a že jeden prístup bude vyhovovať všetkým. Niektorí LGAT odborníci používajú ako vehikulum verejnú televíziu a knihy. Iní používajú informačné reklamy a od dverí ku dverám predávajú knihy a kazety, ktoré majú masám pomôcť dostať ich na cestu k sebarealizácii a úspechu.

Americkí námorníci si zrejme myslia, že to trvá pár rokov, kým sa "staneš
, kým môžeš byť", ale guruovia sebapomoci sa domnievajú, že je to možné stihnúť za pár hodín. Títo guruovia možno používajú prístup v štýle jedna formička na sebapomoc stačí všetkým, ale také programy ako est, Landmark Forum, neurolingvistické programovanie, semináre Tonyho Robbinsa a i., používajú na koláče svoje vlastné formičky.

Hoci niektoré obhajujú vizualizáciu, sebahypnózu a iné techniky na dosiahnutie sebarealizácie, väčšina LGAT programov sa zameriava na komunikačné schopnosti a vplyv jazyka na myslenie a správanie. Tí, ktorí navštevujú tieto programy, musia v týchto schopnostiach excelovať.
Školitelia sú motivátormi. Musia používať svoje mocné komunikačné schopnosti, aby presvedčili iných, že majú veriť, že a) oni (školitelia) vedia niečo cenné o napĺňaní potenciálu niekoho iného, b) túto cennú schopnosť je možné na účastníka v krátkom čase preniesť, c) školený môže očakávať, že bude mať hmatateľný, aj keď iba subjektívny, úžitok v krátkom čase (ako napr. zlepšené vzťahy s inými alebo mať len lepší pocit zo seba samého) a d) školený ochutnal len malý zlomok nádhernej rozkoše a naplnenia, ktoré čaká na každého, kto sa prihlási na školenia pre pokročilých. Stručne povedané, školitelia nie sú len učiteľmi, sú aj predavačmi. Ich hlavnou úlohou je motivovať účastníkov, aby si kúpili viac služieb, t.j. aby sa prihlásili na viac kurzov. Skutočnosť, že je len málo pravdedobné, že školitelia budú sledovať školených ďalej, hádam len s výnimkou, keď ich potrebujú presvedčiť, aby sa prihlásili na ďalšie kurzy, naznačuje, že ich hlavným záujmom nie je pomáhať ľuďom viesť plnší život. Úlohou školiteľa je predať. Dostanú podiel za počet ľudí, ktorých naverbujú a vyškolia, nie za počet ľudí, ktorým skutočne pomôžu. Sledovanie pokroku vyškolených nie je v ich záujme. V ich záujme je len pokračovať v opakovanej ponuke na nové školenia.

Pri troche uvažovania musí byť zrejmé, že odborníci na školenia osobného vývoja sú ako tie hviezdy informačných reklám, ktoré sľubujú, že vám prezradia svoje tajomstvo, ako zarobiť milióny dolárov vydávaním inzerátov alebo skupovaním nehnuteľností.
Skutočné peniaze nie sú v inzerovaní či v spätnom kupovaní nehnuteľností. V opačnom prípade by sa práve tieto infomerčné hviezdy namiesto svojich reklamných vysielaní venovali presne tým aktivitám, ktoré propagujú. Skutočné peniaze sú v predávaní myšlienky iným. Ak by školitelia, ktorí pracujú pre Tonyho Robbinsa alebo v Landmark Forum naozaj dokázali realizovať svoj potenciál zmysluplným, lukratívnym spôsobom, prečo by sa dali najať na takúto prácu? Pracovali by pre gurua za relatívne malú sumu peňazí, keď investujú dosť veľké množstvo času v nádeji na akýsi nečakaný úspech? Nie. Ak chcú naplno rozvinúť svoj pravý potenciál, musia sa odtrhnúť a začať svoj vlastný personálny školiaci program. Čo je presne to, čo mnohí z nich aj robia. (Viď položku o neurolingvistickom programovaní, NLP. Pri NLP sa odtrhnutí alebo bezprízorní školitelia stali vážnym ekonomickým problémom, vyžadujúcim si platnú licenciu a značnú armádu právnikov, aby si majstrovskí študenti nezávisle neuvedomili svoj skutočný potenciál, ako to urobil Tony Robbins a mnohí iní.)

Personálne školiace programy pravdepodobne budú vždy úspešné, keď pre nič iné tak preto, že a) učastníci sú silne motivovaní k sebazdokonaleniu a b) školitelia nútia účastníkov školení uvažovať o sebe samých, o svojich životoch a svojich vzťahoch. Takáto motivácia a tieto úvahy budú viesť buď k pocitu, že lepšie pochopíme seba samého alebo k obnovenej snahe takéto pochopenie získať. Byť obkolesení mnohými ďalšími pri hľadaní Zasľúbenej zeme znamená prísun energie i nádeje.
Koniec koncov, hlavným produktom, ktorý guruovia predávajú, je nádej. Malo by byť zrejmé, že samé o sebe to nemusí byť zlá vec. Všetci potrebujeme nádej. Bez nádeje nemá zmysel robiť si plány do budúcnosti. Bez nádeje nemá zmysel pracovať na vzťahu alebo na stanovovaní si cieľov. A tak, pokiaľ účasť v LGAT zvýši niekoho nádej, že nájde svoju cestu k svojim cieľom, tak je to dobré. Dokonca i falošná nádej môže byť lepšia ako žiadna.

Pretože strach je hlavnou prekážkou nádeje, školitelia ľudského potenciálu musia účastníkom pomôcť prekonať tieto obavy, ktoré bránia rozvoju. Napríklad, nemôžeme dúfať v dosiahnutie cieľa, ak je strach z neúspechu tak silný, že si niekto nechce vytýčiť cieľ, aby sa tak vyhol zlyhaniu. Napokon, ak sa o niečo nepokúsite, tak ani nemôžete zlyhať. Podobne, žiadne problémové vzťahy sa nemôžu zlešiť, ak sa jeden bojí odmietnutia toho druhého do takej miery, že sa ani nepokúsi vyliečiť rany. Je treba prekonať strach zo zlyhania, odmietnutia, zosmiešnenia, poníženia apod., ak chceme mať nádej na dosiahnutie skutočne zmysluplnej existencie ako ľudská bytosť. Paralyzovaní strachom nemôžeme dosiahnuť vôbec nič. Sila niečo dosiahnuť si vyžaduje prekonanie obáv a mať nádej. Najpriamejším spôsobom, ako niekomu dodať silu, by bolo presvedčiť ho, že ak by sa to, čoho sa najviac obáva, stalo, nielen že by to už nemohlo byť horšie ako to je, ale s najväčšou pravdepodobnosťou by to dokonca bolo lepšie než predtým. Iným spôsobom je presvedčiť ľudí, že prekážkou k úspechu je len ich chýbajúca viera a že to dokážu kedykoľvek prekonať.

Nikto to nevedel lepšie ako Len Buscaglia, jeden z najúspešnejších guruov LGAT 70-tych a 80-tych rokov. Používal knihy, prednášky a verejné televízne programy, v ktorých presadzoval myšlienku, že kľúčom k všetkému je láska. Popularizoval pojmy, o ktorých písali Nietzsche, Bertrand Russell a B.F. Skinner, t.j. psychologickú silu milovania tých, ktorých sa bojíme. "Milujte svojich nepriateľov," povedal by. "Zabije ich to!". Vaším nepriateľom nemusí byť len iná osoba. Aj vaše obavy môžu byť vašim nepriateľom. Objímte svoje obavy, zabije ich to. Ak váš vzťah zlyhá, čo najhoršie sa môže stať? Vzťah sa skončí. Môžete na ňom zotrvávať, plaziť sa v sebe, stiahnuť sa, vzdať sa. Alebo sa z toho môžete poučiť, rásť, vyvíjať sa, byť pripravený na lepší vzťah v budúcnosti. Je to na vás. Ako povedal Stoik: vedz, na čo máš silu a na čo nie. Nesnaž sa zmeniť, čo nemáš silu zmeniť.
Nemôžeš mať kontrolu nad tým, čo povedia alebo urobia iní, ale môžeš ovládať svoj postoj, svoju emocionálnu odpoveď na to, čo povedia alebo urobia. Skrátka, ak sa nepokúsiš, nemôžeš uspieť. Ak sa pokúsiš a zlyháš, aj tak môžeš uspieť. Je to na tebe. Je na guru ľudského potenciálu alebo školiteľa, aby ťa o tom presvedčil.

Programy na sebazdokonalenie ako sú
1est, Landmark Forum, neurolingvistické programovanie (a aj kulty ako Scientológia) môžu poukázať na mnohé "úspechy". Vedia demonštrovať, že ich programy "fungujú". Môžu priviesť stovky ak nie tisíce spokojných zákazníkov, medzi nimi mnoho slávnych ľudí ako John Denver, John Travolta, Yoko Ono, Cher, Valerie Harperovú a ďalších. Mnohí ľudia si očividne myslia, že ich život sa zlepšil po tom, čo sa zapojili do programov est, NLP, Landmark Forum alebo Scientológie. Tí z nás, ktorí študovali filozofiu a psychológiu, ktorí majú hlboký zmysel pre podstatu špekulácií a empirického výskumu, sú schopní rozoznať pseudovedecký charakter takýchto programov. Vieme, že posudky nemôžu validovať nejaký program na sebazdokonaľovanie. Vieme, že tak guruovia ako aj ich nasledovníci často zdôvodňujú veci až potom, čo sa stali. Uvedomujeme si úlohu subjektívnej validácie, konfirmačnej zaujatosti, zbožného želania, regresívneho nesprávneho záveru a vzájomného utvrdzovania sa pri úspechoch podobných programov. Vieme, že propagátori týchto programov neurobili žiadny alebo len minimálny výskum na a) overenie kauzálnych tvrdení, ktoré by mohli do ich metód zaviesť istý stupeň efektivity, b) zavedenie jasných kritérií na stanovenie, čo sa považuje za "úspešné" školenie, c) vedenie záznamov o "zlyhaniach" alebo o tých, ktorí sa cítia podvedení alebo ktorým si myslia, že im program uškodil.

Avšak, napriek nedostatku dôkazov, že tieto programy fungujú spôsobom, o ktorom presviedčajú ich propagátori, a napriek faktu, že mnohí školitelia sú pri svojom verbovaní účastníkov seminárov príliš horliví, mnohí títo účastníci z takýchto programov aj naozaj profitujú. Bohužiaľ, mnohí z tých, ktorí benefitovali, nechápu, že iným sa vôbec nemusí podariť niečo zo seminárov získať. Ich zdravým priateľom a členom rodiny sa môže zdať, že týmto horlivcom vymyli mozog. Ich entuziasmus sa zdá neprirodzený a neprimeraný. Ak by boli nevyrovnaní ešte pred zapojením sa do programu, bolo by sa mohlo zdať, že namiesto "senzačného objavu" skončili v úplnom "rozklade".

Viď súvisiace položky o est, kráčaní po žeravých uhlíkoch, Landmark Forum a neurolingvistickom programovaní.

Poznámka

1 est - Erhardove seminárové školenia (jeden z prvých LGAT), zároveň aj latinske slovo znamenajúce "to je"

ďalšie čítanie

 

Viď pôvodný text v angličtine

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár