2006

Kryštály

Kryštál je predmet vyformovaný tuhnutím chemických látok, má pravidelne sa opakujúce vnútorné usporiadanie atómov a molekúl a je ohraničený vonkajšími plochami. Kryštalické častice tvoria rozmanité geometrické tvary v dôsledku ich vnútorných tlakov.

Samozrejme, predávajúci a kupujúci kryštálov v New Age alebo Neopaganských obchodoch sa neveľmi zaujímajú o vedecké vysvetlenia vonkajšieho zjavu vnútorných pomerov v kryštále. Dôležitá je estetická krása minerálu a to, ako môže byť kryštál
magickým sprievodcom do budúcnosti alebo ako môže ponúknuť magickú silu liečenia alebo ochrany.

Prečo si ľudia myslia, že kryštálové gule, čajové lístky, ovčia pečeň, vtáčie črevá, karty, irisy, polohy hviezd atď. sú užitočnými sprievodcami budúcnost?
Prečo si ľudia myslia, že talizman alebo amulet, kryštál alebo kov ich ochráni alebo vylieči?

Túžba po sprievodcovi životom, po ochrane, po lieciacich talizmanoch a amuletoch, si vyzaduje trochu vysvetlenia. Život je tvrdý. Narodíte sa v bolesti, trpíte a potom zomriete... alebo niečo také. Pred pár rokmi by ste na to nepomysleli a o pár rokov neskôr nikto nebude vedieť, že ste vôbec existovali... predchádzajúci a nasledujúci okamih sú oddelené vecnou ničotou... alebo niečo také.
Život je tvrdý. Potrebujete všetkú možnú pomoc.

Ale prečo niektorí ľudia hľadajú pomoc a ochranu cez logiku a vedu, kým iní radšej volia cestu paranormálneho a nadprirodzeného? Nuž, azda je to preto, že niektorí ľudia sú inteligentnejší, znalejší a pracovitejší ako iní. Ale predsa, ako vysvetlíme, že existujú aj inteligentní a znalí ľudia, ktorí považujú kúzla a paranormálne javy za normálnych a užitočných sprievodcov? Nemôžeme ich len tak zavrhnúť tvrdením, že sú hlúpi alebo leniví. Asi najjednoduchšie je povedať, že v ich prípade ide najskôr o tzv.
zbožné želanie. Je to však len termín, ktorý veľmi nevysvetľuje skutočnosť, že ľudia veria v kúzla a okultné veci preto, lebo to chcú. Prečo to chcú? Azda preto, že veriť v ne znamená útechu v krutej a drsnej realite objavovanej vedou a logikou. Takže, mali Freud a Marx pravdu? Čiastočne mali, myslím, že áno. Motivácia k viere v kryštály môže byť taká istá ako motivácia k viere k náboženstvu: ponúka ópium na umŕtvenie bolestivej reality a ochranu pred touto bolestivou realitou. Ale asi je v tom viac. Možno kryštál nejako pomáha u jeho vlastníka vyvolať pocit dôležitosti, zmysluplnosti a spojenia s nejakou rozsiahlejšou realitou. Možno naozaj môže priniesť pocit moci.

Samozrejme, nemali by sme zabudnúť na vyhlásenie toho, kto sám seba volá najväčší psychológ na svete: Nietzsche. Možno je oddanosť mágii len výrazom túžby po moci, ktorá ženie inteligentného okultistu.
Už bolo povedané, že poznanie je sila, ale existuje aj pocit moci, ktorý pochádza z toho, že si myslíme, že poznanie je naše. Je jedno, či je to ozajstné poznanie alebo nie. Ide len o to, aby sme verili, že vlastníme poznanie. Táto viera dáva tak poskytovateľovi ako aj prijímateľovi veštby, alebo vlastníkovi amuletu silu, ktorú obe strany hľadajú. Cnosťou vysvetlenia túžby po moci okultizmu je to, že tiež vysvetľuje okultizmus hlupákov, ignorantov a lenivcov. Bohužiaľ, tiež vysvetľuje empiricizmus a pseudovedu. Vysvetľuje vlastne všetko. To je jeho najväčšie plus ale aj mínus. Vysvetľuje to, prečo sa Nietzsche nazýva najväčším psychológom. Tiež to vysvetľuje, prečo píšem o kryštáloch atď. Ale nevysvetľuje to, prečo je rozdiel medzi tými, čo uprednostňujú racionálne alebo vedecké pred okultným a mystickým. Možno mal Schopenhauer pravdu: všetky viery pochádzajú z túžby. Ale potom musia existovať dve vôle, čo nás vedú: jedna smerom k vede a logike, a tá druhá k mágii a okultnému. To môže vyhovovať Williamovi Jamesovi, ktorý veril, že v každom človeku je nejaká dispozícia, ktorá rozhoduje o tom, že má jedinec sklony k náboženstvu alebo nie. Pokiaľ to môžem posúdiť, Schopenhauer a James možno mali to správne vysvetlenie pre to, čo sa javí ako základný nevysvetliteľný dualizmus.

Obávam sa, že to musím ukončiť ako skeptik, aj keď by som chcel byť psychológom a vysvetľovať, čo sa mi javí ako klam. Budem to musieť nechať na Freudov, Marxov a Nietzscheov sveta. Avšak povedal by som, že hoci je pravdou, že kryštálové gule nie sú na mapovanie budúcnosti o nič lepšie ako ovčia pečeň, predsa len znamenajú pokrok prinajmenšom v dvoch ohľadoch: 1) je to humánnejšie pre zvieratá, 2) je to hygienickejšie ako štvrtenie zvierat. Okrem toho, na rozdiel od veštenia z čajových lístkov, nepotrebujete vodu, aby to fungovalo. Tarotove karty si vyžadujú trochu citu pre dramatičnosť, čo je vlastnosť, ktorú nemajú všetci veštci, rovnako ako typ vyspelého klienta, ktorého nemôžu šarlatáni dobehnuť. Podobne, pre intelektuálov sú atraktívnejšie také oblasti ako iridológia (1) a astrológia. Pre masy, pre neznabohov a pohanov tohto sveta, naturalistov, opaľujúcich sa, tých, ktorým sa vlasy ježia sa pri pohľade na plný mesiac.... nuž, nič nie je tak účinné ako kryštál. A nakoniec, kryštály majú ešte jednu výhodu: možno ich narezať na malé ochranné a liečivé šperky, ktoré slúžia ako talismany, amuletové požehnania prírody vytvarované do takej veľkosti, aby sme si mohli zavesiť okolo krku alebo na spätné zrkadielko v aute. Len to skúste urobiť s ovčou pečeňou!

Viď súvisiace heslá o grafológii, čítaní z dlane a o čítaní z jeleních lopatiek Indiánmi (scapulimancia)

1 - náuka o očnej dúhovke (iris), čítanie chorôb z dúhovky

 

Ďalšie čítanie:

Jerome, Lawrence E. Crystal Power - The Ultimate Placebo Effect (Amherst, NY: Prometheus, 1996).

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár