2006

Jasnovidectvo

Schopnosť vnímať veci, ktoré sú mimo prirodzeného rozsahu ľudských zmyslov. Obyčajne spájaná s pred-spoznávaním, to jest psychického vedomia o tom, čo sa stane v budúcnosti a tzv. retro-spoznávania, psychického vedomia o tom, čo sa stalo v minulosti.

Z nejakého neznámeho dôvodu profesionálni astrológovia často tvrdia, že sú jasnovidci, aj keď medzi jedným a druhým niet podstatného spojenia. Na začiatku každého nového roku robia jasnovidci predpovede založené na ich domnelej nadprirodzenej schopnosti vnímania, ktorá im umožňuje vidieť budúcnosť. Z tisícov urobených predpovedí sa niektoré splnia, alebo sa aspoň považujú za dostatočne presne splnené. Skutočnosťou je, že aj osoba bez jasnovideckých schopností dokáže predpovedať budúcnosť presne - aspoň občas. Skúste si to. Napíšte si zoznam predpovedí, ktoré sa týkajú ekonomiky, módy, slávnych osobností, prírodných nešťastí, vedeckých objavov, politiky, medzinárodných udalostí a športu. Urobte aspoň 20 predpovedí, od veľmi nejasných cez veľmi pravdepodobné (napr. že bude v Kalifornii zemetrasenie) až po veľmi špecifické (napr. Georgovi Bushovi odstránia rakovinový nádor z hrubého čreva). Neskôr, po roku, keď si svoje predpovede skontrolujete, zrejme zistíte dve veci. Vec prvá, asi si všimnete, že čím nejasnejšie boli vaše predpovede, tým presnejšie sa javí zhoda skutočného s predpovedaným. Vec druhá, asi zbadáte, že jedna alebo dve z vašich predpovedí vyšli presne alebo dostatočne presne. Ako ste to dokázali?

Niektoré predpovede sa splnia nie pre psychické schopnosti, ktoré dovolia osobe pozrieť sa do budúcnosti, ale pretože prirodzené schopnosti pomáhajú človeku predvídať a predpovedať budúcnosť na základe minulých skúseností a aktuálnych vedomostí. Ak sa ráno zobudím skôr ako moja manželka a ona na mňa zavolá, keď odchádzam zo spálne a ja jej poviem "viem, mám si dať šaty do sušičky" skôr ako ona má šancu čokoľvek povedať, a ona sa opýta "Ako si to vedel?", znamená to, že som jasnovidec? Alebo využívam minulé skúsenosti a vedomosť na predvídanie toho, čo má na mysli? Ak si kúpim akcie Intelu a o rok neskôr sa ich hodnota zdvojnásobí, mám abnormálne schopnosti?
Alebo som len využil skúsenosť, vedomosti, rady a tiež som mal trochu šťastie?

Jeden môj priateľ sa vysmieva z vedeckých štúdií o karcinogénych účinkoch pasívneho fajčenia, ale verí, že Nostradamus predpovedal Hitlerov nástup k moci. Myslíte si, že byť fajčiarom má niečo spoločné s jeho odmietaním výskumu fajčenia? Alebo si myslíte, že má dôkazy, že vedci skúmajúci fajčenie, alebo vedci vo všeobecnosti, sú zaujatí alebo sú to podvodníci alebo iným spôsobom nemajú pravdu a sú nedôveryhodní? Myslíte si, že má dôkazy o tom, že Nostradamus bol jasnovidec? Alebo má okultné schopnosti, vďaka ktorým vie, že vedci, ktorí vravia, že fajčenie je škodlivé, nemajú pravdu, ale že nasledovníci Nostradama majú pravdu?

Za jeden z najpôsobivejších dôkazov jasnovidectva sa považuje splnenie toho, čo sa vám zdalo vo sne. Sníva sa vám o smrti vášho otca alebo len máte akýsi pocit, že sa mu stalo niečo zlé a čoskoro potom zistíte, že váš otec naozaj umrel. Nemôžete si pomôcť, ale máte pocit, že medzi vašim snom alebo pocitmi a udalosťou je nejaké spojenie. (Ak náhodou neveríte v istý druh bosoráctva, neveríte, že je to kauzálne spojenie tak, že vaše myšlienky spôsobili otcovu smrť). Jedna moja študentka, ktorej sa týka tento príklad, bola presvedčená, že má predčasnú vedomosť o otcovej budúcej smrti, t.j. že je jasnovidkou a vidí do budúcnosti. Možno, ale zdá sa mi oveľa pravdepodobnejšie, že jej strach o otca vychádzal najskôr zo spôsobu, ako žil a z jej pocitov o ňom. V 60-tych rokoch bol členom hnutia hippies, býval v štvrti Haight Ashbury v San Francisku. Bol ťažkým narkomanom, užíval najmä psychedelické drogy. Stýkal sa so ženou, ktorá verila vo voľnú lásku a mala pomer s viacerými mužmi, ale nejako označila práve jeho za otca. Nemal silnú väzbu k svojej dcére a jeho životný štýl, aj keď už nebol hippie, nebol konvenčný a poškodenie tela i duše počas jeho divokých dní si proste vybralo svoju daň. Myslím si, že jej predtucha otcovej smrti zrejme vychádzala z jej vlastných skúseností a vedomostí o zdraví jej otca, alebo z jej hlbokého pocitu horkosti voči nemu za to, že ju nemal rád a nestaral sa o ňu tak, ako by sa otec mal. Sen, v ktorom sa objavila jej ruka na rúčke dverí jeho domu (Freudovci, prosím, kroťte sa!) sa jej zdal veľmi významný. Popisovala, ako odišla za svojim otcom a ako mala zlú predtuchu o jeho smrti, keď položila ruku na kľučku. To isté sa jej objavovalo v sne. Keď potom našla jeho telo, bola presvedčená, že sen bol tým zlým znamením.

Mnohí z tých, čo veria v jasnovidectvo, zakladajú svoju vieru na zhode okolností. Sníva sa vám o leteckom nešťastí alebo o tom, že sa zrúti budova, alebo že vám horí dom a čoskoro po tom lietadlo naozaj havaruje (a vy dokonca poznáte niekoho, kto bol v tom lietadle), vidíte správy, kde sa hovorí o zrútení sa domu (ktorý čudnou náhodou vyzerá ako ten, o ktorom sa vám snívalo), alebo sa vám naozaj chytí váš vlastný dom. Nielenže na takýto sen nezabudnete, ale budete si možno aj myslieť, že ste jasnovidecké médium, pretože detaily vašich snov sa tak podobajú skutočným udalostiam. Avšak uvažujte trochu o nasledovnom. Koľkí z nás sa odhodlajú zapísať si detaily z našich snov, len čo sa prebudíme? Väčšina z nás si nedokáže pamätať detaily. Ak máme šťastie, tak si sotva zapamätáme, o čom ten sen vlastne bol. A predsa, ak sa nám prisní kognitívny sen, vždy si ho zapamätáme s presnosťou do najmenšieho detailu. To je možné, pretože existujú mimoriadne sny, ktoré na nás zapôsobia mimoriadnou silou. Avšak myslím si, že detaily sú k dispozícii až po tom, čo sa sen skončil. V skutočnosti sa nám neprisnili, my sme si ich vysnili, možno neúmyselne, ale doplnili sme detaily po tom, čo sme počuli o udalosti, o ktorej nám vraj povedal náš sen. Toto doplnenie minulosti súčasnosťou sa v denno-denných spomienkach stáva dosť často, takže prečo by sa to nemohlo stať s našimi spomienkami na sny? Veď je zrejmé, že presnosť spomienky je tým väčšia, čím je viac založená na skutočnej skúsenosti a nie na sne. V stave snenia nie je naše vedomie také presné ako v stave bdenia. Tým nechcem povedať, že by neexistovali tak veľmi živé sny, ktoré je ťažké odlíšiť od skutočnosti. Celkom iste existujú. Myslím si, že mnohým ľuďom, ktorí si myslia, že urobili, povedali alebo počuli niečo, pre čo nemajú žiadny usvedčujúci dôkaz, sa to v skutočnosti prisnilo - že niečo urobili, povedali alebo počuli. Ale ich sny sú tak živé, že si ich pamätajú, akoby to boli skutočné udalosti. Na druhej strane, väčšinou je pre väčšinu ľudí stav bdelosti stavom oveľa väčšieho uvedomenia ako stav snenia a s oveľa väčšou pravdepodobnosťou si pamätáme, a pamätáme presnejšie, skutočné zážitky než tie, ktoré sa nám prisnia.

A čo ľudia, ktorí dostali varovanie pred nastúpením do lietadla? Nenastúpia a lietadlo havaruje. Nie je to dôkaz ich schopností ako parapsychologického média? Nevidím dôvod, o čo lepší by to mal byť dôkaz, ako tento nasledujúci. Muž odmietne nastúpiť do lietadla, čo ho malo spolu s jeho priateľkou odviezť na Hawai za týždňom plného zábavy pod slnkom. Mal o lietadle zlú predtuchu. Jeho priateľka bezpečne odletela na Hawai, mala sa perfektne a o týždeň neskôr bezpečne priletela naspäť do San Francisca. Koľkí ľudia nenastúpili do lietadla, pretože mali zlú predtuchu o nešťastí, ale nikomu o tom neskôr nepovedali, pretože sa žiadne nešťastie nekonalo? Ručím vám za to, že nech ich je denne akokoľvek mnoho, nebudeme o nich čítať v novinách, ani vo večerných správach neuvidíme interview s týmito jasnovidcami, ktorí zlyhali.

Mať zlú predtuchu, ktorá sa nepotvrdí, ešte nedokazuje, že je jasnovidectvo nemožné. Ale ani opisovanie prípadov ľudí, u ktorých sa predtuchy potvrdili, nedokazuje, že jasnovidectvo existuje. Anekdoty nie sú dôkazom. Čo potrebujeme, je kontrolovaná skúšku schopností jasnovidca, aby sme vylúčili možnosť náhody. Keď sa takéto skúšky urobia na ľuďoch, ktorí tvrdia, že sú jasnovidcami, tak sú vždy neúspešné. Prečo? Je možné, že vždy zlyhajú preto, lebo testovanie tu nie je na mieste, celkom tak, ako je to s testovaním náboženskej viery. Ale skôr sa zdá, že jasnovidci v testoch zlyhajú preto, lebo naozaj nemajú žiadne schopnosti.

 

James Randi, ktorý testoval domnelé nadprirodzené schopnosti u parapsychologických médií, zistil dve veci: 1) nikdy neskúšali svoje schopnosti v kontrolovaných podmienkach a 2) tí, ktorí neponúkajú absurdné zdôvodnenia pre svoj neúspech, bývajú celkom úprimne zarazení svojou neschopnosťou. Jasnovidci často nie sú podvodníci; úprimne veria vo svoje schopnosti. Ale nikdy sa netestovali nijakým zmysluplným spôsobom.

Ďalšie čítanie

· The Encyclopedia of the Paranormal edited by Gordon Stein (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1996).

· The Hundreth Monkey and Other Paradigms of the Paranormal, edited by Kendrick Frazier (Buffalo, N.Y.:Prometheus Books, 1991).

· Science Confronts the Paranormal, edited by Kendrick Frazier. (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1986).

· A Skeptic's Handbook of Parapsychology, edited by Paul Kurtz. (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1985).

· The Wreck of the Titanic Foretold? edited by Martin Gardner. (Buffalo, N.Y. Prometheus Books, 1986).

· Gardner, Martin. How Not To Test a Psychic: Ten Years of Remarkable Experiments With Renowned Clairvoyant Pavel Stepanek (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1989).

· Glymour, Clark and Douglas Stalker. "Winning Through Pseudoscience," in Philosophy of Science and the Occult, edited by Patrick Grim. 2nd ed. (Albany: State University of New York Press, 1990), pp. 75-86.

· Randi, James. Flim-Flam! (Buffalo, New York: Prometheus Books,1982), especially chapter 13 "Put Up or Shut Up" where he gives accounts of tests done on several psychics who have tried to collect the $10,000 Randi used to offer to anyone who can demonstrate any psychic power So far, no one has collected, even though the offer is now $1,000,000!

· Sagan, Carl. Broca's Brain (New York: Random House, 1979), pp. 51-52.

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár