2006

Vložkový stabilizátor paliva

Niektorí ľudia by radi vedeli, prečo by mimozemšťania, ktorí majú viac času ako inteligencie, chodili k nám na Zem a mrzačili tu dobytok alebo unášali ľudí pre projekty génového inžinierstva. Iní rozmýšľajú nad vážnejšími otázkami; ako napríklad, aké vyspelé stroje tieto tvory majú? Používajú olovnatý alebo bezolovnatý benzín? Papier alebo plasty? Alebo akú majú spotrebu pohonných látok? Vyhovujú ich vesmírne koráby prísnym kalifornským emisným štandardom? Ako sa sem dostali len s jednou nádržou paliva a ako sa dokážu vznášať okolo po celé tie roky bez toho, že by sa zastavili v boxe u Exxona alebo BP? Myslím, že už som túto poslednú otázku vyriešil: predsa používajú vložkový stabilizátor paliva (VSP)!

Určite! Nijaké iné vysvetlenie pre to neexistuje. Čo iné by asi mohlo vysvetliť, ako môžu stále poletovať okolo Zeme, rok čo rok, a ani raz sa nezastavia po palivo? Ako inak môžeme vysvetliť, ako precestovali celé tie míle bez jediného príznaku znečisťovania atmosféry? Spotrebu paliva, akú dosahujú mimozemšťania a čistý vzduch, ktorý ich lode vypúšťajú, sa nedá vysvetliť žiadnymi známymi zákonmi fyziky, či chémie alebo biológie alebo štátu Kalifornia. Mimozemšťania používajú VSP.

Toto úžasné zariadenie je, podľa slov svojho vynálezcu, Boba Pearsona, schopné zoradiť palivo a vzduchové molekuly "do energetického poľa" tak, že vo vnútri stabilizátora kompletne zhorí. Ako sa to deje?
Bob nemá ani potuchy, ale funguje to. Samozrejme, že áno. Iba zvrátený skeptik by mohol neveriť takému tvrdeniu. Ale čo je potom ten stabilizátor? Vieme povedať len toľko: je to sedem palcov dlhý kus nehrdzavejúcej ocele. To je všetko. Nič iné. Je to len rúra z nehrdzavejúcej ocele, ktorá je zostrojená tak, aby sa dala vložiť do vášho palivového potrubia. Ako táto oceľová trubka zoraďuje molekuly? Ktovie. Ako ich udržuje zoradené, keď opúšťajú trubku? Ktovie. Prečo by malo ich zoradenie niečo spoločné s tým, či zhoria alebo emitujú znečisťujúce častice? Ktovie. Ver tomu Bob, funguje to!

Ray Hall, čitateľ Skeptikovho slovníka, mi o tomto skvelom zariadení napísal. Čítal o ňom vo svojich miestnych novinách v Naperville, štáte Illinois. Je zrejmé, že mesto Naperville zaplatilo po 1500 dolárov za VSP pre údržbové a policajné vozidlá. Pán Hall píše:

Keďže mám nejaké vzdelanie v chémii a fyzike, musel som sa čudovať, ako nejaké zariadenie vyrobené z ocele a bez žiadneho pripojenia na zdroj energie hocijakého druhu môže produkovať "energetické pole". Pretože toto zariadenie je vložené do palivového potrubia, je veľmi zaujímavé, že by táto energia dokázala "zoradiť" molekuly paliva takým spôsobom, aby po tom, čo sa rozprášia v karburátore alebo systéme priameho vstrekovania, mohli ešte byť nejaké "zoradené" s molekulami vzduchu vo valci. Zoradenie molekúl nie je niečo, čo sa zvyčajne dáva do súvisu s kinematikou chemických reakcií, určite nie pri týchto teplotách! To je už priveľa!

A tak som zavolal novinárke, aby mi povedala viac detailov. Zariadila, aby mi zavolal akýsi pán Morris. Aká to len bola zaujímavá konverzácia po telefóne. Kiež by som si ju bol nahral na pásku. Opýtal som sa ho, ako to funguje. Povedal, že to dokonca nevie ani sám vynálezca, ale že výsledky hovoria samé za seba. Opýtal som sa, či na VSP existuje patent. Povedal, že fungovanie vynálezu je obchodné tajomstvo a že firma Dupont jedno také zariadenie rozrezala, ale jej experti nedokázali prísť na spôsob fungovania (tomuto druhému som nemohol uveriť). Povedal som, že
nepatentovať také revolučné zariadenie sa mi javí ako absurdný hazard. Povedal, že ak by sa niekto pokúsil predávať toto zariadenie, tak by si ho dali patentovať. Upozornil som ho na fakt, že tým, už zariadenie predávali, sa vzdali svojho práva na patent a že ma udivuje, že o tom nevie. Bol ticho. Napokon som sa ho opýtal, či nemá nejakú dokumentáciu z nejakého posudzovacieho časopisu alebo hocijaké popisy kontrolovaných testov tohto zariadenia. Začal sa veľmi brániť a ponúkol mi písomné svedectvá a novinové články od mnohých spokojných zákazníkov, vrátanie policajných oddelení a kamiónových firiem. Potom ma ešte obvinil z negatívneho postoja, pretože oni sa len snažia uchrániť tento svet pred znečisťovaním, atď. Nakoniec mi povedal, že som mu pokazil deň a že už nebude pokračovať v tomto bezvýznamnom rozhovore a zavesil.

Je zrejmé, že ani sama reportérka, Susan Trudeauová, si neoverila svoje tvrdenia. Jedno z týchto tvrdení bolo, že "EPA (Agentúra na ochranu životného prostredia) zrejme vysloví svoj súhlas už v blízkej budúcnosti, keďže jeden predstaviteľ výrobcu zariadenia VSP už dnes rokuje s EPA, aby prejednal inštaláciu a testovanie stabilizátora na EPA vozidlách." Obvolal som všetky pobočky EPA v štáte Illinois a tam nikde o VSP ani nepočuli. Russel Banush z EPA mi povedal, že ich organizácia neodporúča ani nikdy neodporúčala žiadny výrobok!

Musím sa priznať, že som bol veľmi skeptický voči tvrdeniam pána Halla, ale overil som si (teraz nefunkčnú) web stránku VSP a , samozrejme, tvrdilo sa tam, že táto trubka zoraďuje molekuly a tým vám šetrí peniaze na benzín a robí z vášho motora doslova milovníka životného prostredia. Boli tam aj svedectvá policajtov, šoférov smetiarov a iných, o zázraku VSP. Bola tam aj tabuľka, podľa ktorej ste si mohli vypočítať, koľko ušetríte na benzíne. Bol tam ďaľší nekritický článok z novín ako referencia. Čo ste tam však nenašli, bol hocijaký dôkaz, že stabilizátor bol odskúšaný v rámci niečoho, čo sa aspoň z diaľky podobá na kontrolovanú štúdiu.

Opýtal som sa jedného svojho priateľa, ktorý kedysi mal autoservis, či niekedy počul o stabilizátore. Povedal, že počul, ale vtedy sa to volalo Vitalizér. Myslí si, že by to mohlo byť to isté, dnes predávané pod iným názvom. Dokonca ho napadlo nemyslitelné... že by to mohol byť aj podvod. Nemohol som veriť vlastným ušiam! Podvod na internete! To je nápad! V každom prípade som sa ho opýtal prečo, ak išlo o podvod, by to robili tak očividne. Nebáli sa, že im na to prídu a že ich prísne potrestajú práve tie zákonodarné inštitúcie, ktorých (falošným) svedectvom sa oháňajú? To je nepravdepodobné, vraví. Kým sa tieto inštitúcie rozhýbu, tvrdí môj známy, oni sa premiestnia, zmenia si meno a budú ďalej podnikať akoby nič, niekde inde s tým istým produktom ale s novým názvom. V priemysle pohonných hmôt a prísad do olejov sa to deje neustále, vraví. Takže by ho vôbec neprekvapilo, keby sa to isté stalo aj v odvetví oceľových trubiek a úspory paliva.

Nuž, bol som šokovaný. Dostával som mnoho listov od ľudí, ktorí ma ľutovali, pretože som taký negatívny človek. Prisahal som, že budem pozitívnejší, len aby som ich trochu upokojil. A tak som snažil nájsť na stabilizátore niečo obdivuhodné a myslel som si, že som to našiel v uhle účinnosti paliva mimozemšťanov. Teraz musím svoju hypotézu prehodnotiť. Ale počkať. Možno tu predsa len nájdem niečo pozitívne. Možem povedať, že ak sa okolo Zeme potulujú mimozemšťania hľadajúci nejakú hovädzinu na mučenie alebo nejakých chutných pozemšťanov na experimenty, tak pravdepodobne používajú práve stabilizátor. A
možno sa Bob nemusí báť o svoj patent práve preto, lebo už jeden má - na svojej domovskej planéte.

Ďalšie čítanie

 

· Správa o "Magických aditívach" VSP

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár