2006

Ideomotorický efekt

Ako ideomotorický efekt sa označuje mimovoľné a podvedomé motorické správanie. Výraz "ideomotorická akcia" zaviedol William Carpenter v roku 1882, keď vysvetľoval pohyb prútkárskych paličiek a kyvadiel, ktoré používajú prútkári a pohyb stola špiritistickými médiami. Aj pohyb ukazovateľov na Ouija tabuliach je dôsledkom ideomotorického efektu.

Carpenter tvrdil, že svalové pohyby možno vyvolať mysľou nezávisle od vôle alebo emócií. Asi si to neuvedomujeme, ale na myseľ môžu pôsobiť aj iní ľudia. Takéto pôsobenia môžu ovplyvniť myseľ a ovplyvniť motorické správanie.
Avšak, čo je čisto fyziologické, sa niektorým javí ako paranormálne.

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár