2006

Holbach

Holbach bol Nemec pôvodom a výchovou (Paul Heinrich Dietrich), ale Francúz dedičstvom (zdedil strýkove peniaze, veľkostatok a titul). Holbachov veľkostatok bol miestom stretnutí vedúcich francúzskych radikálnych mysliteľov (philosophes) neskorého 18. storočia. Bol ateistom, deterministom a materialistom: vesmír je zložitý systém fyzikálnych látok usporiadaných podľa mechanistických zákonov príčiny a účinku, nie výsledkom vôle Boha (čo bol názor, ktorý zdieľala väčšina jeho súčasníkov, hoci to nebol bežný názor medzi philosophes).

Holbach bol odporcom absolútnej monarchie, štátnych náboženstiev a feudálnych privilégií. Je spravodlivé opísať ho ako jedného z najradikálnejších intelektuálov svojej doby. Bol autorom mnohých diel, ktorých radikálne myšlienky museli byť vydané v Holandsku bez jeho mena na titulnej stránke. Jeho najslávnejším dielom je Systém prírody (1770). Stručnejšie podanie jeho ateistického materializmu vyšlo v roku 1772: Sedliacky rozum alebo Prírodné versus nadprirodzené myšlienky.

Holbach sa snažil svojim životom dokázať, že
je možné byť cnostným a zároveň ateistom, čo bolo v protiklade s bežným názorom tých čias. Rousseau, ktorý nemal rád Holbacha, ho v niektorých svojich fikciách používal ako model "cnostného neveriaceho". Holbach sa domnieval, že ateizmus je predpokladom každej platnej etickej teórie. Náboženstvo, myslel si, je založené na neužitočných a nezmyselných dogmách a rituáloch; zatiaľ čo etika musí byť založená na spoločenskej užitočnosti a spolupráci ľudí.

Čo na Holbachovi asi najviac udivuje, je to, že vo svojom živote dal dokopy dva zdanlivo rozporné názory: pretože bol jednak tvrdým deterministom a zároveň sociálnym reformátorom. Veril, že ľudské bytosti nie sú špeciálne v tom zmysle, že by mali dušu a slobodnú vôľu.
Sme súčasťou Prírody a naše možnosti a túžby sú rovnako determinované zákonmi príčiny a účinku ako sú pohyby planét. Napriek tomu svoj život zasvätil úsiliu urobiť svet lepším tým, že ho chcel zbaviť nespravodlivých a degradujúcich inštitúcií ako cirkev či absolútna monarchia.

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár