2006

Gurdžijev

"Keby sa mali všetci ľudia stať príliš inteligentnými, nechceli by, aby ich zjedol Mesiac." Gurjieff

George S. Georgiades bol grécko-arménsky charismatický podvodník, ktorý sa narodil v Rusku, ale ktorý si meno urobil v Paríži ako mystický George Ivanovich Gurdjieff. V Rusku založil niečo, čo nazval "Ústav pre harmonický vývoj človeka" (1919), ktorý opätovne založil vo Francúzsku v roku 1922. Práve na tomto ústave Gurdžijev presadzoval litánie nezmyselného okultu a mystických pojmov o vesmíre, o ktorých tvrdil, že ho to naučili mudrci počas jeho putovania a štúdia v Strednej Ázii. Všetky svoje "vedomosti" uložil do kníh s názvami ako Stretnutia s pozoruhodnými mužmi, Všetci a všetko, a Belzebubove rozprávky jeho vnukovi: objektívne nezaujatá kritika života človeka. Gurdjieffove v prevažnej miere nezaujímavé alebo nezrozumiteľné výtvory boli pretavené do jasnejšieho jazyka jeho žiakom Petyrom Demianovičom Ouspenskym. Pre niektorých stúpencov Gurdžijeva bol Ouspensky len neúplnym mystikom. Iní nasledovníci považujú tak Gurdžijeva a Ouspenskeho za rovnocenných guru.

Ich súčasní žiaci pravdepodobne ignorujú niektoré Gurdžijevove smiešnejšie tvrdenia, ako napríklad nasledovnú poznámku o Mesiaci: Všetky zlé skutky, všetky zločiny, všetky akty sebaobetovania, všetky hrdinské činy, rovnako ako všetky činy v obyčajnom živote sú ovládané Mesiacom.

Čo robí gurua, ako je Gurdžijev, príťažlivým ako spirituálneho konkistadora, sú niektoré jeho dosť cynické presvedčenia, ako napríklad názor, že väčšina ľudských bytostí, ktoré bdejú, vyzerajú, akoby spali. Gurdžijev si tiež všimol, že vo vnútri je väčšina ľudí mŕtva. Myslím, že týmito tvrdeniami mal na mysli to, že väčšina ľudí je dôverčivá, naivná, ľahko sa dá viesť, je veľmi ovplyvniteľná, nie veľmi hĺbavá resp. nepodozrievavá voči iným a že skutočne potrebuje gurua, aby dokázala viesť svoj život s plnou vitalitou a zmysluplne. Inými slovami, domnievam sa, že Gurdžijev správne spoznal, že ľudia väčšinou nie sú ani skeptici ani sebamotivovaní a že mnohí sa ľahko nechajú oblbnúť guruom, pretože chcú niekoho, kto im ukáže cestu k zmysluplnému životu. Ponúkol svojim nasledovníkom, že im ukáže cestu k pravej bdelosti, stavu uvedomenia a vitality, ktorá prekračuje bežné vedomie. Dokázal pritiahnuť davy spisovateľov, umelcov, bohatých vdôv a iné pátrajúce duše, aby pracovali pre neho na farme za to, že sa s nimi podelí o svou múdrosť. Pre takmer všetko pod slnkom nachádzal početné tvrdenia a vysvetlenia, založené len na čomsi viac, ako bola jeho vlastná predstavivosť a nikdy ho netrápilo, čo na jeho tvorivosť povie veda. Gurdžijev očividne mal veľké čaro osobnosti, ale záujem o jeho osobu celkom iste značne podnecovalo jeho pohŕdanie svetskosťou a prírodnými vedami. Vraj si mimoriadne veril a nikdy o sebe ani v najmenšom nepochyboval, čo sú črty, ktoré museli na mnohých ľudí pôsobiť upokojujúco. Jeho
výuka sa však často javí ako vyvádzanie gnostického šialenca, akým bol napr. Dr. Daniel Paul Schreber, ktorého Pamäte neuropata analyzoval Freud.

Mojou obľúbenou historkou je tá, ktorú rozprával Fritz Peters. Aby Gurdžijev mohol objasniť istej bohatej Angličanke, ktorá mu ponúkla 1000 libier, "tajomstvo života", Gurdžijev priviedol k ich stolu v reštaurácii prostitútku a povedal tejto stvore, že pochádza z inej planéty. Jedlo, ktorej jedol, povedal jej, mu poslali z jeho domovskej planéty za nemalé peniaze. Dal prostitútke trochu z jedla a opýtal sa jej, ako chutí. Povedala mu, že chutí ako čerešne. "
To je tajomstvo života," povedal Gurdjieff anglickej dáme. Nazvala ho šarlatánom a odišla. Avšak ešte v ten istý deň neskôr mu dala sľúbené peniaze a stala sa jeho oddanou nasledovníčkou.

Tím, ktorí sú na výprave za duchovnou evolúciou alebo transformovaním, Gurdžijev a Ouspensky sľubujú vstup do ezoterického sveta starovekej mystickej múdrosti.
Pre tých, ktorí sú na mori a bez kormidla, musí byť takýto svet veľmi príťažlivý. Vo svete je viac ako 30 stredísk Gurdžijev Ouspenskeho.

Viď súvisiace položky o enneagrame a Ouspenskom.

Ďalšie čítanie

· Gurdjieff Home Page

· Georges Ivanovitch Gurdjieff Home Page

· The Gurdjieff Teaching

· The Thought of Petyr Demianovich Ouspensky by Michael Presley

· Piotr Demianovich Ouspensky enneagrams

· Peters, Fritz. Gurdjieff (London: Wildwood press, 1976).

· Storr, Anthony. Feet of Clay - saints, sinners, and madmen: a study of gurus (New York: The Free Press, 1996).

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár