2006

Grafológia

Je to štúdium rukopisu, najmä ak sa používa na analyzovanie osobnosti. Grafológovia veria, že rukopis je fyzickým prejavom čisto mentálnej funkcie a môže odhaliť veľa o danej osobe tak, ako astrológia alebo psychometria, alebo Meyer-Bryggsov test. O grafológii sa tvrdí, že je užitočná na pochopenie dospievajúcich, pri manželskej poradni, odhaľovaní zločincov a na diagnostikovanie chorôb. [PCCS]

Grafológia nemá poriadny teoretický základ, aj keď existuje mnoho techník, ktoré grafológovia používajú. Aj napriek tomu, všetky interpretácie týchto "expertov", ako sa zdá, možno zredukovať na impresionistické zhodnotenia, ktoré tvrdia, že chápu základné črty osobnosti podľa takých prejavov, ako je tlak vyvíjaný na papier, medzery medzi slovami a písmenami, vodorovné čiarky na písmenom t, bodky na písmenom i, a podľa veľkosti, sklonu, rýchlosti a konzistentnosti písma.

Keďže niet užitočnej teórie, podľa ktorej by sa dalo vysvetliť, ako grafológia asi funguje, nie je prekvapením, že
neexistuje ani empirický dôkaz, že niektorá grafologická charakteristika významne koreluje s niektorou zaujímavou osobnostnou črtou. V 70% prípadov sú však ešte aj laici schopní správne identifikovať pohlavie pisateľa. [Furnham, p. 204]

Adrian Furnham píše: "Čitatelia, ktorí poznajú techniku 'cold reading', pochopia, prečo sa zdá, že grafológia funguje a prečo v ňu verí tak mnoho (inak inteligentných) ľudí." [p. 204]

Keď ku "cold reading" pridáte ešte Forerov alebo Barnumov efekt a obecné povzbudenie a myslím, že už máte celkom úplné vysvetlenie popularity grafológie.

Grafológia je ďalšou ilúziou (alebo nadmerným ópiom?) tých, ktorí chcú jednoduchý a hrubý rozhodovací proces, ktorý im povie, koho si zobrať, kto spáchal zločin, koho prijať do zamestnania, akú kariéru si zvoliť, kde je dobrá poľovačka, kde je voda, ropa alebo zakopaný poklad alebo ktorým smerom sa vydať.
Grafológia je ďalšou položkou v dlhom zozname pochybných náhrad tvrdej práce. Je to lákavé pre tých, ktorí nemajú trpezlivosť s takými problémovými vecami, ako je výskum, analýza dôkazov, zdôvodňovanie, logika a testovanie hypotéz. Takže, ak chcete výsledky a chcete ich hneď a chcete ich vyjadrené silnými, istými pojmami, grafológia je pre vás. Ak však dokážete žiť s rozumnými pravdepodosťami a neistotou, možno skúsite inú metódu na vybranie si manželky alebo prijatie zamestnanca.

Viď súvisiace položky o kryštáloch, čítanie z dlane, polygrafe a Rorschachovom testovaní.

Ďalšie čítanie

· Graphological Gender Testing A humorous application of this wonderful "science".

· The Write Stuff - Evaluations of Graphology, the Study of Handwriting Analysis, edited by Barry L. Beyerstein and Dayle F. Beyerstein (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1991).

· Basil, Robert. "Graphology and Personality: `Let the Buyer Beware'," in The Hundreth Monkey and Other Paradigms of the Paranormal,ed. Kendrick Frazier (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1991), pp. 206-208.

· Furnham, Adrian. "Write and Wrong: The Validity of Graphological Analysis," in The Hundreth Monkey and Other Paradigms of the Paranormal,ed. Kendrick Frazier (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1991), pp. 200-205.

· Gardner, Martin. Fads and Fallacies in the Name of Science (New York: Dover Publications, Inc., 1957), ch. 24.

 

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár