2006

Fyzikalizmus

Filozofický materializmus (tiež známy ako fyzikalizmus) je metafyzický názor, že vo vesmíre existuje iba jedna substancia a že táto substancia je fyzická, empirická alebo materiálna. Materialisti veria, že spirituálna substancia je len blud. Paranormálne, nadprirodzené alebo okultné javy sú buď klamom alebo sú zredukovateľné na fyzikálne sily.

Materialisti nie sú nevyhnutne ateistami, ani nepopierajú realitu takých vecí ako je láska alebo spravodlivosť, krása alebo dobro.

Viď súvisiace položky o barónovi d´Holbachovi a naturalizme

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár