2006

Fenomén stej opice

Fenomén stej opice sa týka spontánneho a záhadného skoku vedomia, ku ktorému vraj dôjde vtedy, keď sa dosiahne bod "kritickej masy." Povedzme, že ľudia, napríklad, začnú rozmýšľať o ukončení svetového hladu. Jedna osoba spôsobí, že o tom začne rozmýšľať iná osoba, táto osoba to prenesie na ďalšiu, tá na ďalšiu atď. avšak nie donekonečna, ale iba kým sa nedosiahne bod "kritickej masy." A potom, spontánne a záhadne, začne už každý človek na svete rozmýšľať o ukončení svetového hladu.

Výraz "stá opica" pochádza z experimentu na opiciach, ktorý sa robil v 50-tych rokoch. Lyall Watson vo svojej knihe Lifetide opisuje, ako vraj jedna opica naučila druhú, ako si umyť zemiaky a tá to naučila ďalšiu, tá ďalšiu a čoskoro si všetky opice na ostrove umývali zemiaky tam, kde si nikdy predtým nijaká opica zemiaky neumývala. Keď sa stá opica naučila umyť si zemiak, náhle a spontánne a - záhadne - si všetky opice na iných ostrovoch, bez žiadneho možného vzájomného fyzického kontaktu, začali umývať zemiaky! Bol to príklad fungujúcej opičej telepatie alebo len nejaká opičiareň pána Watsona?

Je to síce milá historka, ale nie je pravdivá. Aspoň tá časť o spontánnom prenose vlastnosti v správaní sa priestorom bez kontaktu pravdivá nie je. Naozaj bolo pár opíc, ktoré si umývali zemiaky. Začala to jedna opica a čoskoro sa k nej pridali ďalšie. Ale ani po šiestich rokoch nevideli všetky opice žiadny úžitok v omývaní svojich zemiakov v mori. A tak si Lyall časť o záhadnom prenose vymyslel. Tvrdenie, že opice na iných ostrovoch pozdvihli svoje vedomie na vysokú úroveň kultu umývania zemiakov, bola lož.

Tvrdenie
o rastúcom vedomí pomocou dosiahnutia kritickej masy propagujú aj početní New Age spiritualisti, vrátane Kena Keyesa, Jr. Pán Keyes vydal knihu na internete, ktorá volá po ukončení jadrovej hrozby hromadného zničenia, ktoré nás celkom iste všetkých čaká, ak čoskoro nenastane zásadný zlom. Názov jeho pojednania je Stá opica. Vo svojej knihe píše také veci, ako "existuje bod, v ktorom, ak sa čo o len jednoho človeka zvýši počet tých, ktorí sa naladili na nové uvedomenie, pole sa zosilní tak, že toto uvedomenie nastane takmer u každého človeka!"

Nuž, zdá sa, že pokiaľ ide o šírenie nezmyslu so sto opicami, tak to naozaj funguje! Skutočne to vyzerá, že sa pretrhlo vrece s tými, ktorí hľadajú spirituálnu premenu seba i vesmíru. Stačí sa pozrieť na projekt M100 čiže Projekt stej opice. "
Našou modlitbou je priniesť úžitok všetkým v svetovom spoločenstve bez predsudkov a zaujatosti." Kto by mohol proti takému cieľu niečo namietať? Ak o tom chcete získať viac informácií, mali by ste si prečítať dielo Morfogenetika a opice. Obsahuje najnovšie poznatky o budovaní vašej vlastnej vnútornej energie, o dverách vnímania, liečenia a milénia. Musí byť veľmi vzrušujúce, že sa chovatelia duše s nami podelia o globálne bratstvo. Ako vraví Expert na opice:"…vyliečenie ľudského srdca je hlavnou zo všetkých potrebných zmien v dvadsiatom prvom storočí." Amen.

Ďalšie čítanie

· Follow-Up Senior Researcher Comments on the Hundredth Monkey Phenomenon in Japan by Markus Pössel and Ron Amundson

· The Theory of the Hundredth Monkey Debunked

· "The Hundredth Monkey" by Ken Keyes, Jr.

· Amundsom, Ron. "The Hundredth Monkey Phenomenon," Skeptical Inquirer, Summer 1985. Reprinted in The Hundredth Monkey and Other Paradigms of the Paranormal, ed. Kendrick Frazier (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1991).

· Amundsom, Ron. "Watson and the Hundredth Monkey Phenomenon," Skeptical Inquirer, Spring 1987.

· Possel, Markus and Ron Amundson. "Senior Researcher Coments on the Hundredth Monkey Phenomenon in Japan," Skeptical Inquirer, May/June 1996.

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár