2006

Ektoplazma

Ektoplazma je látka, ktorá prýšti z duchov, vďaka čomu sa tieto môžu zhmotniť a uskutočňovať telekinézu. Z nejakého čudného dôvodu ektoplazma často nie je viditeľná voľným okom, ale zjavuje sa na fotografiách. Môže to byť tým, že väčšina kamier je citlivejšia na svet duchov ako väčšina ľudí. Alebo to môže súvisieť s celým radom fyzikálnych faktorov ako je odrazivosť, lom svetla, spracovanie filmu a iné prírodné javy, ktoré však pravý psychotronik ignoruje.

V rozpuku seáns - v 19. a koncom 20. storočia - bola ektoplazma často vyprodukovaná médiom samotným. James Randi tvrdí, že v takých prípadoch to, čo z toho vzniklo, bývalo často pomaľované plátno na tvaroh a iné bežné fyzické substancie. Skrátka, domnieva sa, že média podvádzali. Samozrejme, Randi nemôže dokázať, že každé médium vždy podvádza, a preto je možné, že niektorí nepodvádzali. Áno. A niektoré psy sú možno v skutočnosti premenené komáre. Možnosti sú nekonečné.

Viď súvisiace položky o automatickom písaní, kanálovaní, fenoméne elektronického hlasu, médiách, ouija doske, seanse a spiritualizme.

Ďalšie čítanie

 

· Keene, M. Lamar. The Psychic Mafia (Prometheus, 1997)

· Randi, James. An Encyclopedia of Claims, Frauds, and Hoaxes of the Occult and Supernatural (N.Y.: St. Martin's Press,1995).

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár