2006

EVP

Fenomén elektronického hlasu (Electronic voice phenomenon, EVP) sa týka domnelej komunikácie s duchmi prostredníctvom magnetofónu a iných elektronických zariadení. Zdá sa, že viera v EVP sa začala so Sarou Estepovou, ktorá tvrdí, že v 70-tych rokoch začala zaznamenávať hlasy na kotúčovom magnetofóne svojho manžela. Estepová si je istá, že hlasy patria duchom a dokazujú, že život po smrti existuje. Skrátka, nikto sa ducha naozaj nezbaví.

Viď súvisiace položky o automatickom písaní, kanálovaní, médiách, ouija doske, seanse a spiritualizme.

Ďalšie čítanie

· EVP Internet Center

· "Ghost in the Machine"

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár