2006

Neobyčajná ľudská funkcia (EHF)

Neobyčajnou ľudskou funkciou (EHF - extraordinary human function) by bolo niečo ako schopnosť čítať správy ušami, čelom, prstami alebo inou časťou anatómie okrem oči.

Existujú svedectvá o čítaní tak, že sa na správe sedelo. Práve tento spôsob bol populárny v Číne koncom 70-tych rokov, kde sa štúdium EHF stalo hlavnou témou výskumu na Pekingskej univerzite a na Čínskej akadémii vied. Zdalo sa, že vedcov najmä zaujíma objavenie väzby medzi EHF a
qi (ch´i), o ktorej si mnohí Číňania myslia, že je základnou životnou silou. Ich výskum, podobne ako podobné výskumy v Sovietskom zväze a Spojených štátoch, pokrývali všetko od využitia paranormálnych síl na chytanie zločincov, po trénovanie astronautov, aby použili tieto sily na špionáž alebo na navádzanie rakiet.

Ešte stále sa objavujú správy z Ruska, ktoré tvrdia, že sú ľudia, ktorí dokážu čítať so zaviazanými očami a že boli vyvinuté techniky v dermo-optickom vnímaní, ktorými sa slepí ľudia učia čítať svojim čelom alebo prstami využitím paranormálnych síl.
Brailleho písmo je oveľa istejšia stávka.

Viď súvisiacu položku o dívaní sa na diaľku (remote viewing).

Ďalšie čítanie

 

· Benski, Claudio. et. al. "Testing new Claims of Dermo-Optical Perception," in the Skeptical Inquirer, Jan/Feb 1998.

· Lyons, Arthur and Marcello Truzzi, The Blue Sense: Psychic Detectives and Crime (New York: The Mysterious Press, 1991) ch. 10, "The Spook Circuit: Psychic Espionage".

· Gardner, Martin. "Dermo-optical perception: A Peek Down the Nose" Science: Good, Bad and Bogus (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1981).

· Keene, M. Lamar. The Psychic Mafia (Prometheus, 1997).

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár