2006

Duchovia

Duch je domnelá duša mŕtveho človeka. Duchovia sú často popisovaní, ako strašia na rôznych miestach najmä takých, kde sa stali vraždy. Prečo by sa niektoré obete vrážd večne mali držať na jednom mieste, kým iné, ako sa zdá, sa vyparia, je jedna zo záhad života, ktorú je lepšie prenechať na premýšľanie literátom. Väčšina filozofov považuje koncept duchov za zhodný s konceptom rozprávok. Takzvaný poltergeist (doslova hlučná duša) je hlučný duch. Poltergeisti dávajú vedieť o svojej prítomnosti klopkavými zvukmi a považujú ich za akýchsi prvých "rapujúcich" umelcov. Sú to duchovia, ktorí radi spôsobujú chaos takými činnosťami, ako je rozhadzovanie nábytku alebo hrncov a panvíc. Väčšina národov pozná mnoho príhod o duchoch, ale zdá sa, že najmä Angličania ich majú mimoriadne v obľube.

Viď položky o astrálnej projekcii, dualizmu, strašiacich koňoch, mysli a zážitkoch z blízkej smrti.

Ďalšie čítanie

· Duchovia vo filme

· Epicurus. The Essential Epicurus, translated with an introduction by Eugene O'Connor (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1993).

· Freud, Sigmund. The Future of an Illusion, translated from the German and edited by James Strachey (New York: Norton, 1975).

· Hobbes, Thomas (1588-1679). Body, Man, and Citizen, Elements of Philosophy and Leviathan.

· Ryle, Gilbert. The Concept of Mind (Chicago: University of Chicago Press, 1984).

· Sacks, Oliver W. The Man Who Mistook His Wife for a Hat and Other Clinical Tales (New York: Harper Perennial Library, 1990).

· Sacks, Oliver W. A Leg to Stand On (New York: Summit Books, 1984).

· Sagan, Carl. The Demon-Haunted World - Science as a Candle in the Dark, ch. 6 "Hallucinations," (New York: Random House, 1995).

· Schick, Theodore, and Lewis Vaughn. How to Think About Weird Things (Mountain View, California: Mayfield Publishing Company, 1995).

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár