2006

Starovekí astronauti a Koče bohov Ericha von Dänikena

Výraz "starovekí astronauti" označuje špekulatívnu predstavu, že mimozemšťania majú na svedomí väčšinu starovekých civilizácií na Zemi. Najznámejším proponentom tejto myšlienky je Erich von Däniken, autor viacerých populárnych kníh na túto tému. Napríklad, Jeho "Koče bohov? Nevyriešené záhady minulosti", sú frontálnym útokom na spomienky a schopnosti starovekých národov. Von Däniken tvrdí, že mýty, umenie, spoločenské usporiadanie atď. starovekých kultúr sem priniesli astronauti z iného sveta. U starovekých národov spochybňuje nielen ich schopnosť pamätať si, ale aj možnosti ich kultúry či dokonca samotnej civilizácie. Prehistoríckí ľudia si nevytvorili vlastné umenie a techniku, namiesto toho ich umeniu a vede naučili návštevníci z kozmu.

Kde sú dôkazy pre Dänikenove tvrdenia? Niektorí z nich boli podvrhmi. Napríklad, predložil fotografie hrnčiarských výrobkov, o ktorých tvrdil, že sa našli v jednom archeologickom nálezisku. Vázy zobrazujú lietajúce taniere a tvrdí sa, že pochádzajú z biblických čias. Avšak pátrači z Novy (
seriózneho televízneho vedeckého programu, nemýliť si s českou televíziou Nova, ktorá má celkom iste ďaleko k podobnej serióznosti, pozn. prekl.) našli hrnčiara, ktorý vyrobil domnelé staroveké hrnce. Von Dänikenovi potom predložili dôkaz jeho podvodu. Jeho jedinou odpoveďou bolo to, že podvod bol oprávnený, pretože niektorí ľudia uveria, až keď uvidia dôkaz!

Väčšina z von Dänikenových dôkazov je vo forme nesprávnych až podvodných argumentov. Jeho údaje pochádzajú najmä z archeologických miest a starovekých mýtov. Začína s domnienkou o starovekých astronautoch a potom tejto myšlienke prispôsobí všetky údaje. Napríklad, na známom mieste Nazca v Peru vysvetľuje obrovské kresby zvierat v púšti ako staroveké letisko mimozemšťanov. Skutočnosť, že línie kresieb by ako pristávacia dráha boli pre akékoľvek skutočné lietadlo úplne nanič, pretože sú jednoducho príliš úzke, von Dänikena vôbec nezaujíma. O pravdedobnosti, že by tieto kresby súviseli s prírodnou vedou alebo mytológiou, ani neuvažuje. Často sa tiež uchyľuje k nesprávnemu uvažovaniu nasledovného typu: "
Alebo môžeme tieto veci vysvetliť tak, že predpokladáme, že to urobili sami títo primitívni idioti alebo musíme prijať hodnovernejšiu teóriu, že sa im dostalo pomoci od mimoriadne vyspelých ľudí, ktorí museli prísť z iných planét, kde boli vynájdené také technológie ako antigravitačné zariadenia."

Von Dänikenove názory majú mnohých kritikov, ale Ronald Story je z nich najúhlavnejší. Väčšina kritikov von Dänikenovej teórie poukazuje na to, že prehistorickí ľudia vôbec neboli bezradnými, nekompetentnými, zábudlivými divochmi, akých z nich robí. (Prinajmenšom museli byť natoľko inteligentní, aby rozumeli jazyku a učeniu svojich nebeských inštruktorov - vôbec nie nezanedbateľný výkon!). Je pravda, že ešte stále nevieme, ako staroveké národy dosiahli niektoré zo svojich najúžasnejších fyzických a technologických činov. Stále sme v úžase nad tým, ako dokázali Egypťania postaviť tie úžasné obrovské obelisky v púšti a ako muži a ženy v dobe kamennej prenášali obrovské kusy kameňa a vytvarovali do kamenných hrobiek a náhrobných obeliskov. Obdivujeme obrovské kamenné hlavy na Veľkonočných ostrovoch a čudujeme sa, ako boli zhotovené, kto ich vytesal a prečo boli tako ponechané. Možno sa to jedného dňa dozvieme, ale s najväčšou pravdepodobnosťou to bude vďaka vedeckému výskumu a nie pseudovedeckým špekuláciám. Napríklad, pozorovanie súčasných ľudí z doby kamennej v Papui-Novej Guiney, kde ešte stále nachádzame obrovské kamene na vrcholoch hrobov, nás naučilo, ako asi starovekí ľudia dosiahli to isté len s pomocou povrazov z rastlín, drevených páčidiel a lopát, trochu nápaditosti a značnej ľudskej sily.

Nemáme dôvod si myslieť, že pamäť našich predchodcov bola oveľa horšia ako naša vlastná, a tak by si nemohli pamätať tieto návštevy mimozemšťanov natoľko dobre, aby o nich nezanechali žiadne presnejšie záznamy. Niet ani mnoho dôkazov, ktoré by podporili názor, že staroveké mýty a náboženské príbehy sú v skutočnosti prekrútené a nedokonalé spomienky starovekých astronautov zachytené starovekými kňazmi. V skutočnosti prevažujú dôkazy o opaku - teda že prehistorické alebo "primitívne" národy boli (a sú) dosť inteligentné a vynaliezavé.

Samozrejme, je možné, že návštevníci z vesmíru naozaj pristáli na Zemi pred pár tisíc rokmi a komunikovali s našimi predkami. Ale zdá sa oveľa pravdepodobnejšie, že vo svojom vlastnom umení, technike a kultúre majú prsty samotné prehistorické národy. Prečo teda vymýšľať také vysvetlenia, aké podáva von Däniken? Robiť to znamená zvyšovať záhadnosť a romantiku svojej teórie, čo ju na druhej strane robí menej pravdepodobnou, najmä keď sa zdá, že jeho teória nie je v súlade s tým, čo už vieme o tomto svete. Hypotéza o starovekých astronautoch nie je potrebná. Tu by sme mali použiť princíp Ockhamovej britvy a hypotézu odmietnuť.

Viď súviace položky o únosoch mimozemšťanmi, tvári na Marse, Síriu, Zecharia Sitchin, UFO a o Velikovskom.

Ďalšie čítanie

 

· Chariots of Lies: the correX files by Paul Willis

· Nova - Hot Science

· Ancient Astronauts page of Drs. Larry J. Zimmerman and

· Richard A. Fox, Jr. of the University of South Dakota

· Sitchin's Twelfth Planet by Rob Hafernik

· Bullard, Thomas E. "Ancient Astronauts," in The Encyclopedia of the Paranormal edited by Gordon Stein (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1996), pp. 25-32.

· De Camp, L. Sprague. The Ancient Engineers (New York: Ballantine Books, 1977).

· Feder, Kenneth L. Frauds, Mysteries and Myths, ch. 3, (Mountain View, California: Mayfield Publishing Co., 1990).

· Story, Ronald. Guardians of the Universe (New York: St. Martin's Press, 1980).

· Story, Ronald. The Space-gods Revealed: a Close Look at the Theories of Erich von Däniken, 2nd ed. (New York: Barnes & Noble, 1976).

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár