2006

Čítanie z dlane

Spôsob veštenia podľa čiar, značiek a vzorov na dlani ruky.

Starovekí Chaldejci veštili podľa letiacich vtákov a podľa vnútorností zvierat. Gréci mali svoje orákulá. A my máme veštcov na čítanie z dlane, krištálovej gule, čajových lístkov, čítačov myšlienok a iných okultistov.

Pri koreni toho všetkého a všetkých foriem získavania tajných poznatkov pomocou paranormálnych odhalení je očividne túžba po poznaní budúcnosti. Avšak rovnako tak je dôležité, že
paranormálni veštci nás oslobodzujú od povinnosti zbierať dôkazy a vôbec rozmýšľať o týchto dôkazoch. Naši chiromani, grafológovia atď. nás oslobodzujú od ťažkej úlohy vyhodnocovať následky nášho budúceho konania. Zbavujú nás zodpovednosti za naše rozhodnutia. A preto sú veľkou úľavou pre neistých, lenivých a neschopných.

Viď súvisiace položky o kryštáloch, cold reading, grafológii a scapulimancii.

Ďalšie čítanie

· 
Marlock, Dennis and John Dowling. License to Steal: Traveling Con Artists,Their Games, Their Rules--Your Money (Boulder, CO: Paladin Press).

· Park, Michael Alan. "Palmistry or Hand-Jive?" in Science Confronts the Paranormal, edited by Kendrick Frazier. (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1986).

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár