2006

Bermudský trojuholník

Oblasť v Atlantickom oceáne neďaleko Floridy, kde zmizlo mnoho lodí a lietadiel. Tiež známe pod menom Diablov trojuholník, ktorý je tvorený bodmi Melbourne (mesto v štáte Florida), Bermudy a Porto Rico. V tejto oblasti sú bežné búrky, aj keď doterajšie šetrenia nepriniesli žiadne vedecké dôkazy o neobyčajných javoch počas miznutia lodí.

Legenda o Bermudskom trojuholníku sa zrodila čoskoro po tom, čo počas silnej búrky v roku 1945 zmizlo počas skúšobného letu 5 lietadiel amerického vojnového námorníctva (letka 19). Domnievali sa, že tieto lietadlá boli objavené potápačmi neďaleko pobrežia Atlantického oceána, ale kontrolou chvostových čísel a výrobných čísel bolo zistené, že šlo o iné lietadlá. Najlogickejšou sa zdá byť teória, že navigačné zariadenie hlavného pilota zlyhalo (výcvikové lietadlá neboli vybavené funkčnými navigačnými prístrojmi) a že skupina stratila orientáciu a jednoducho, aj keď tragicky, im došlo palivo neďaleko od pevniny. Nie je pravdepodobné, že by šlo o nejaké iné záhadné sily ako o záhadné sily prírody. Možno sú lietadlá z letky 19 potopené hlboko v oceáne a nikdy sa nenájdu.

Hoci médiá publikovali mnohé nekritické príklady záhad Bermudského trojuholníku, nikto neurobil pre vznik mýtu o záhadných silách Bermudského trojuholníka toľko ako
Charles Berlitz. Jedným z jeho hlavných kritikov je Larry Kushe, ktorý tvrdí, že "ak by Berlitz povedal o nejakom člne, že je červený, šanca, že ide v skutočnosti o nejakú inú farbu, sa u neho mení takmer na istotu." Po preskúmaní viac ako 400 stranovej oficiálnej správy Vyšerovacieho výboru amerického námorníctva o zmiznutí lietadiel v roku 1945 Kushe zistil, že výbor vôbec nebol incidentom nejako zarazený a vôbec sa nezmienil o domnelých rádiových prenosoch citovaných Berlitzom v jeho knihe. Podľa Kusheho všetko, čo Berlitzom nie je zle interpretované, je vymyslené.

Neohrozený Berlitz pokračoval vo svojej práci písaním ďalších kníh, v ktorých tvrdí, že objavil obrovskú pyramídu, dôkaz existencie Atlantídy a Noemovej archy.

Ďalšie čítanie

· A Brief History of the Devil's Triangle by D. Trull

· The Bermuda Triangle

· U.S. Navy page on the Bermuda Triangle

· The Bermuda Triangle Mystery Solved Oceanic flatulence is blowing up ships and taking down planes!

· Kushe, Larry and Deborah K. Blouin. Bermuda Triangle Bibliography, 3d ed. (Tempe, Ariz.: University Library, Arizona State University, 1975).

· Kushe, Larry. The Bermuda Triangle Mystery--Solved (New York: Warner Books, 1975).

· Randi, James. Flim-Flam! Psychics, Esp, Unicorns, and Other Delusions (Buffalo, New York: Prometheus Books,1982), ch. 3.

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár