2006

Bachová kvetinová terapia

"Bachova kvetinová terapia" je druh homeopatickej aromaterapie, ktorú v 30-tych rokoch 20. storočia objavil britský lekár Edward Bach (1886-1936). Bach tvrdil, že psychicky alebo intuitívne objavil liečivé účinky 38 divých rastlín. Na svoje "objavy" prišiel počas "inšpirácií". Napríklad, mal inšpiráciu, že kvapky rosy na rastline zohraté slnkom by mali absorbovať liečivé vlastnosti rastliny. Tvrdil, že jediné, čo bolo treba urobiť, bolo podržať rastlinu alebo ochutnať okvetný lístok a tým intuitívne prevziať jej liečivú silu. Od týchto intuícií prešiel k príprave "esencií" pomocou čistej vody a rastlín.

Bach tvrdil, že tieto divé rastliny majú dušu alebo energiu s afinitou k ľudskej duši. Duchovnú energiu kvetín je možné preniesť do vody. Stúpenci tejto metódy pijú homeopatickú zmes kvetinovej esencie, minerálnej vody a brandy, aby zharmonizovali kvetinovú dušu so svojou vlastnou energiou. Podľa Desdeho San Felipeho y Santiago de Montevideo z Uruguaja, kvetinová liečba "funguje". Bach sa domnieval, že choroba je výsledkom "
rozporu medzi účelom duše a pohľadu personality." Táto vnútorná vojna vedie k negatívnym náladám a blokovaniu energie, čo spôsobuje nedostatok "harmónie", čo zasa vedie k telesným chorobám. "Každá z 38 kvetín Bachovho systému sa používa na vyrovnanie špecifickej emocionálnej bolesti alebo, v pokročilom štádiu nedostatku rovnováhy, na potlačenie telesných symptómov"

(osobná korešpondencia).

 

Nemám ani potuchy, čo sa myslí tým, keď sa povie, že liečba "je účinná", ale nevidím spôsob, ako by sa dala otestovať, keďže jej hlavné tvrdenia sú metafyzické a nie empirické.

Zdá sa, že dr.Bach je v porovnaní s priekopníckou prácou iných, ešte dosť skromný. V Kalifornii sa zistilo, že skromná nezábudka je dobrá na "
nadprahové zvýšenie vášho uvedomenia si karmických vzťahov". A palina obyčajná pomáha "pri uvedomovaní si snov a vedomom ovládaní duševného života" (The Flower Essence Repertory od Laury Bryannanovej].

Viď súvisiace položky o aromaterapii.

Ďalšie čítanie

· Nadácia Dr.Edwarda Bacha

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár