2006

Ayurveda = preložiť nanovo=prerobená pôvodná položka

Ayurvedická liečba je tradičná liečba z Indie. Ayurveda pochádza z dvoch *sanskrit termínov: ayu, čo znamená život, a **veda, čo znamená vedomosť alebo veda (zaujímavé, že je to vlastne to isté, čo v slovenčine, však? pozn.prekl.) Pretože táto metóda je stará asi 5 tisíc rokov, to, čo ona považuje za vedomosť alebo vedu, sa asi nebude zhodovať so Západnou medicínou. Ayuervedické liečby sú v prvom rade dietetické a rastlinné. Aj meditácia je v ayurvede významnou terapiou. Klasifikuje pacientov podľa telesného typu, čiže prakriti, ktoré sa stanovujú podľa pomeru troch doshas, ktoré vraj regulujú harmóniu ducha a tela. Liečba je zameraná na znovuobnovenie harmónie alebo rovnováhy tohto systému duch-telo.

Deepak Chopra, absolvent lekárskej fakulty na Harvardskej univerzie a bývalý vodca transcedentálnej meditácie, popularizoval zmes ayurvedickej a Západnej medicíny a zopár ďalších New Age koncepcií energie. Svoju medicínu nazýva Maharishi Ayurveda. Podľa Chopru „
každý z nás je lokalizovaným poľom energie a informácií s kybernetickými feebackmi cyklicky interagujúcich v rámci nelokálneho poľa energie a informácií." Azda je to práve kvôli takémuto jazyku, že dr.Chopra zamestnáva aj právne oddelenie.

Chopra tvrdí, že myseľ sa lieči harmonizovaním a vyrovnávaním „
kvantového mechanického tela" (jeho výraz pre prana alebo chi). Vraví, že „jednoducho lokalizovaním svojho povedomia o zdroji bolesti dokážeme spustiť proces uzdravovania, pretože telo prirodzene posiela liečivú energiu vždy tam, kde je sústredená pozornosť." Alebo, ako hovorí, „ak máte šťastné myšlienky, tak potom vyrábate aj šťastné molekuly."

Možno je Chopra inšpiráciou pre Sylviu Brownovú, ktorá prednáša pre Learning Exchange v Sacramente. Slečna Brownová vymyslela „terapiu bunkovej pamäte" a vyučuje predmet Liečenie vášho tela, mysle a duše. V jednej dvojhodinovej lekcii slečna Brownová naučí každého „
ako priamo pristúpiť na genetický kód uložený v každej bunke, zasiahnuť do neho a preprogramovať telo na stav normálnosti." Okrem toho vám pomôže „objaviť vaše paranormálne schopnosti a nadviazať kontakt s druhou stranou.." Poplatok je len 299 USD, ale prvá show bola vypredaná oveľa skôr, ako bola vôbec zverejnená.

Ďalšie čítanie:

· Ayurvedic Mumbo-Jumbo by Stephen Barrett, M.D.

· Quantum Quackery by Victor J. Stenger

· "Ayurvedic Medicine" by Walter W. Mills, M.D.

 

 

Slovník

*Sanskrit
Staroveký indický jazyk, ktorý je jazykom Hinduizmu a **Vedy a ktorý je klasickým literárnym jazykom Indie. [Sanskrit - samsk´rtam, od samsk'rta - zdokonalený, vytríbený: sam, spolu + karoti, on robí]


**Veda
Všetky najstaršie hinduistické posvätné texty, zostavené v sanskrite do štyroch zbierok. [anskrit - vedah = svätá náuka, vedomosť, Veda.]

The American Heritage Dictionary of the English Language, Third Edition is licensed from Houghton Mifflin Company. Copyright © 1992 by Houghton Mifflin Company. All rights reserved.

 

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár