2006

Avatar

Avatar je variantná fáza alebo verzia pokračujúcej základnej entity, ako je inkarnácia v ľudskej podobe božskej bytosti. *Avatar je tiež názov New Age autokurzu, ktorý je založený na zmene osobného života tým, že človeka naučím ovládať svoje viery. Podľa Jacka Rasa, „základnou doktrínou avataru je to, že ľudia majú prirodzenú schopnosť vytvárať alebo „znetvárať" akúkoľvek skutočnosť podľa ľubovôle." Táto domnelá schopnosť pramení z hypotetickej časti vedomia, ktorú zástancovia nazývajú „ZDROJ".

Podľa ich propagačného materiálu,

Avatar vo vás prebudí prirodzenú schopnosť, ktorú už máte, vytvárať a meniť predstavy. S touto schopnosťou dokážete reštrukturalizovať svoj život podľa vzoru, aký si stanovíte. Jedným z objavov, ktorý mnohí ľudia v kurze na Avatar urobia, je to, že v čo veríte, je menej dôležité, ako skutočnosť, že v to vôbec veríte. Avatar vám dá silu uvedomiť si, že neexistujú „dobré" ani „zlé" viery. Existujú len predstavy, o ktorých túžite, aby ste ich zažili a predstavy, ktoré by ste radšej nezažili. Prostredníctvom nástrojov, ktoré vám prinesie kurz, vytvoríte zážitok seba samého ako zdroja, alebo tvorcu, vašich predstáv. Od toho bodu je veľmi prirodzené a ľahké vytvoriť si také predstavy, ktoré si želáte.

Tieto pojmy sú tak očividne zmesou pravdy, triviálnosti a nepravdy, že to váham vôbec komentovať. Samozrejme, my všetci máme schopnosť vytvárať a meniť viery či predstavy. Napríklad, môžem veriť v Avatar alebo anjelov, alebo v nich veriť nebudem. Samozrejme, mohol by som zmeniť svoj život tak, že by som si pre seba vytvoril sadu predstáv o mojej viere a túžbach. Ale prečo by som tak mal robiť, ak moje súčasné myšlienky nie sú falošné alebo škodlivé, t.j. „zlé"?

Čo chce povedať, napríklad, tým, že vlaky sú menej dôležité ako skutočnosť, že verím na vlaky? Toto tvrdenie je buď triviálne pravdivé alebo je nezmyselné. Znamená to, že existencia vlakov je menej dôležitá ako to, či na ne verím alebo nie? Ak áno, tak tvrdenie je absurdné. Ak to znamená, že ak neverím na vlaky, nepokúsim sa nejaký chytiť, potom je toto tvrdenie triviálne pravdivé. Napokon, ak neexistujú žiadne dobré alebo zlé predstavy/viery, tak ako potom prišli ľudia v Avatarovi na predstavu/vieru, že ich kurz má vôbec nejakú hodnotu? A aký je v tom rozdiel, keď niekto verí v avatarovské techniky na riadenie viery?

Pozn.prekladateľa:

· *avatar - grafické stelesnenie hráča na obrazovke (definícia časopisu Level 5/2001)

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár