2006

Automatické písanie 

Automatické písanie je písanie, pri ktorom nám vraj diktuje priamo duša alebo podvedomá myseľ. Zástancovia automatického písania tvrdia, že tento proces umožňuje človeku sprístupniť jeho vyššie ja, iné inteligencie a entity, a tiež pomocou neho získať informácie a radu. Takto je možné spomenúť si na predtým nevyvolateľné údaje z podvedomej mysle a spustiť tok duchovnej energie pre osobný rast a sebaobjavovanie.

Moderné duše sa neobmedzujú len na inváziu pier a ceruziek. Tak veľmi bažia po komunikácii, že sú schopné prevziať kontrolu na klávesnicou vášho počítača, nad vašim magnetofónom, videorekordérom, televízorom, mobilným telefónom alebo mozgovými bunkami, ak sa nejaké nájdu.

Moderní skeptici považujú automatické písanie sa niečo viac ako za salónnu hru, aj keď niekedy užitočnú na objavovanie seba samého a vtedy, keď sa potrebujeme pustiť do písania. Pravdepodobnosť, že sú to duše, ktoré riadia písanie, sa rovná pravdepodobnosti, že sú to autisti, ktorí komunikujú cez svojich sprostredkovateľov počas sprostredkovanej komunikácie (tzv.
facilitated communication).

Je možné, že v automatickom písaní sú vyjadrené mnohé podvedomé túžby a myšlienky, ale nie je pravdepodobné, že sú vôbec čo len o trochu hlbšie ako predstavy človeka pri vedomí. Možno sa dá zlepšiť osobný rast človeka automatickým písaním, ak sa premyslene a inteligentne vyhodnotí. Samé o sebe však asi automatické písanie sotva prinesie väčší sebarast alebo hodnotnejší objav, než hocijaká iná ľudská činnosť.

Viď súvisiace položky o kanálovaní (channeling), fenomén elektronického hlasu, ouija board a spiritualizmus

Ďalšie čítanie

· Does Automatic Writing Come From Spirit? by Andrew Fitzherbert

· Sunny Welles and automatic writing (za prvú polhodinu seansy sa požaduje príspevok vo výške 50 dolárov a potom dolár za každú minútu. Akceptujú väčšinu kreditných kariet.)

· "Ghost in the Machine"

· André Breton, What is Surrealism?

· Edain McCoy's step-by-step manual for automatic writing

· Rawcliffe, D.H. Illusions and Delusions of the Supernatural and the Occult ( New York, Dover Publications, 1959).

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár