2006

Aura

Aura, podľa New Age metafyziky, sú sfarbené obrysy alebo séria súvislých obrysov, ktoré vraj vyžarujú z povrchu nejakého objektu. Aury si nesmieme mýliť s aureolami či kruhmi svätých, čo sú zase zariadenia kresťanskej ikonografie používané na zobrazenie žiarenia svetla súvisiaceho s božskou infúziou.

V New Age má  auru ešte aj primitívna  améba, komár či kúsok kozieho trusu. Aura má byť výsledkom poľa nadprirodzenej energie alebo životnej sily, ktorá presakuje všetkými vecami. Ľudská aura sa vraj vynára z čakier. Za normálnych okolností aury vidia len istí ľudia s veľmi špeciálnymi paranormálnymi schopnosťami. Avšak pri troche tréningu, alebo so špeciálnymi aura okuliarmi, ktoré sú vybavené filtrami na báze "pincyanolbromidu" (možno dostať vo vašom mieston New Age obchode), môže auru vidieť každý. Môžete tiež využiť Kirlianovu fotografiu a zachytiť tak auru na film. Teda aspoň to, v čo veria New Age špiritualisti.

Na druhej strane, aury môžete vidieť aj vtedy, ak máte migrénu, istý druh epilepsie, poruchu vizuálného systému alebo poruchu mozgu. Tieto aury sú však trochu iné ako tie, ktoré propaguje väčšina New Age cvičení. Pri týchto druhých ide o zízanie na predmet umiestnený na bielom pozadí v slabo osvetlenej miestnosti. Čo človek potom vidí, je výsledok únavy sietnice a iných prirodzených procesov pri vnímani (obrazu), nie nečakané prebudenie v človeku skrytých paranormálnych síl. Niečo podobné sa deje, keď sa dlho pozeráte na isté farebné alebo čierno-biele vzory. Videnie nie je doslovným záznamom okolitého sveta. Keď sa dívame, napr. na farebný predmet, oko nevysiela do mozgu kontinuálnu sériu duplikátnych vnemov. Samotný mozog vizuálny vnem značne dotvára (pozn.prekladateľa, tomuto musí uveriť každý, kto vie, ako funguje napr. premietanie filmu a kto si ako dieťa kino vyrábal sám). Stručne povedané, ak aj aury niekto vníma, sotva to možno považovať za dobrý dôkaz toho, že podľa týchto vnemov naozaj existuje nejaké energetické pole vo fyzickom alebo nadprirodzenom svete.

Niektoré médiá tvrdia, že špecifické farby v aurách majú špecifický význam. Napríklad, Edgar Cayce nielen že dal zmysel každej zo siedmych farieb, ale tiež spojil každú farbu s notou v hudobnej stupnici, planétou v slnečnej sústave a možnými zdravotnými poruchami. Robert Bruce, samozvaný expert na aury, nesúhlasí s tým, že špecifické farby majú predurčený zmysel. Podľa neho aj samotné farby majú aury, takže to, akej farby máte oblečené šaty, ovplyvňuje farbu vašej aury. Podľa Bruceho:

„ľudská aura je tak energetickým poľom ako odrazom nepatrných životných energií vnútri tela. Tieto energie z nás robia to, čím sme a naopak, sú ovplyvňované našim prostredím a životným štýlom. Aura odráža naše zdravie, charakter, duševnú aktivitu a emocionálny stav. Tiež ukazuje chorobu - často dávno pred nástupom symptómov.“

Názor, že aury sú zrkadlom zdravotného stavu, je medzi pravovernými naozaj bežný. Problémom však je určiť, aká farba predstavuje aký stav. Niet zhody v tom, čo farby znamenajú, z čoho vyplýva, že je ťažké ak nie nemožné zostaviť nejaký empirický test na zistenie, či existuje súvis medzi jednotlivými farbami a špecifickými chorobami. Inými slovami, čítanie aury je niečo ako čítanie Rorschachových testov, s jedným problémom navyše a síce, že každé médium môže potenciálne vidieť iné vzory.

Pre každý jednotlivý farebný objekt máme vedecké zariadenia, ktoré vedia zmerať každú energiu emitovanú z objektu, rovnako akú vlnové dĺžky svetla odrazeného z objektu. Aj keď existujú zariadenia schopné zmerať extrémne miniatúrne hladiny energie, nikto nikdy nedetegoval auru resp. domnelú energiu, ktorá spôsobuje vznik aury, prostredníctvom nejakého vedeckého prístroja. Ľudské tkanivo je asi miliónkrát menej citlivé ako niečo také, ako je PET scanner, a predsa máme predpokladať, že niektorí špeciálni ľudia dokážu "vidieť", čo inými prostriedkami vidieť nie je. Alebo máme veriť, že my všetci máme schopnosť vidieť aury, len sme nejako potlačili alebo nikdy nevytrénovali svoje paranomálne ja tak, aby sme túto ukrytú schopnosť objavili.

Okrem toho, najschopnejšia čítačka aury na Západe sa podrobila testu pred živým televíznym publikom a žalostne zlyhala. Ústav pre paranormálne média v Berkeley (BPI) vyslal svoju najlepšiu odborníčku, aby využila šancu získať 10000 dolárov, ak dokáže svoje schopnosti. Súhlasila s tým, že pripravený test je férový a presný. Test bol vysielaný v televízii v relácii moderovanej Billom Bixbym. Peniaze ponúkol James Randi. Predstavili jej na pódiu dvadsiať ľudí a opýtali sa jej, či vidí ich auru. Povedala, že áno, že každý z nich jednu má, a že žiari minimálne stopu alebo dve na ich hlavami. Potom dvadsať ľudí odišlo z pódia. Zdvihla sa opona a ukázalo sa, že sú za ňou boxy zakryté stenami. Bixby sa spolu s médiom teda dívali na dvadsať boxov, ale iba v niektorých boli ľudia. Opýtal sa média, či dokáže vidieť aury vyžarované ponad španielske steny. Povedala, že áno. Aby získala 10 tisíc dolárov, stačilo jej povedať, za ktorou stenou sa nachádza človek. Mala to urobiť práve tým, že identifikuje auru nad každou stenou. Počas pokusu mali diváci k dospozícii pohľad kamery zhora nad scénou. Nuž, médium zahlásilo, že vidí auru nad každou zo stien a teda, že za každou sa nachádza osoba. Steny potom odstránili, čím sa ukázalo, že v boxoch stojí šesť ľudí. Médium ani nevyzeralo prekvapene. Možno ju utešilo to, že uhádnuť šesť z dvadsatich v nepriateľskej aréne nie je až taký zlý výsledok.

Samozrejme, tento test iba demonštruje nedostatok schopností čítať auru u jednej osoby, nie že nič také ako aura neexistuje alebo že aury nie sú indikátorom duševného, emočného a telesného zdravia či choroby. Avšak Randiho ponuka stále platí pre každého, kto to chce skúsiť, hoci odmena je dnes už stanovená na 1 milión dolárov. Prečo pred Randiho domom nestoja zástupy médií? Ak je pravda to, čo všetci títo paranormálni experti tvrdia o aurách a o ich čítaní, zhrabnutie peňazí by malo byť ľahšie ako vziať dieťaťu cukríky. Aj keby neexistovali žiadni chudobní paranormálni experti, ktorí potrebujú peniaze, predsa by postačilo len predviesť svoje schopnosti a peniaze dať okamžite na charitu.

Ústav pre paranormálne média v Berkeley (BPI) má v mojom srdci špeciálne miesto. Istého dňa pred pár rokmi som si všimol plagát od tejto inštitúcie neďaleko mojej kancelárie na Sacramento City College. Okrem informácií o BPI plagát hlásal: „možno nie ste narušený, možno ste len médium!“ Napísal som našej školskej psychologičke, ktorá sa vtedy zaoberala "psychologicky vypätými" prípadmi. Povedal som jej, že so kvôli plagátu robím starosti. Odpovedala otázkou, ako som len preboha vedel, že navštevovala BPI. (Ak sa u mňa občas prejaví istá nesympatia k psychológom a terapeutom, pamätajte, prosím, že som mal traumatickú dospelosť, poznačenú podobnými skúsenosťami ako je táto.)

Poznal som BPI z ich účasti na každoročnej miestnej výstave. Každý rok v máji na Kalifornskej univerzite v Davise máme Festival Sviatok Zeme ako spomienku na šesťdesiate roky. Tri dni je kampus plný farebných košiel, psychedelickej hudby, pálenia kadidla, detí s kvetmi vo vlasoch, fajčenia marihuany, masáží vonnými olejmi, remeslami, najnovších liečiteľských a náboženských výdobytkov New Age, karma patrol (pre tých, čo sa predávkujú drogami) atď. Stánky na čítanie aury tu stavia BPI. Za pár dolárov si sadnete do kresla v peknej záhrade za zvukov hudby, pálenia kadidla a potulovania sa ľudí okolo, a BPI vám prečíta vašu auru. Vlastne BPI expert používa farebné ceruzky na vyplnenie kusa papieru s predtlačenými obrysmi nejasnej postavy. Potom vám médium povie, čo odhaľuje vaša aura. Účtujú si len pár dolárov a dlhý čas som si myslel, že ide len o púťovú atrakciu. Ale teraz mám pocit, že by som mal vedľa ich stánkov rozvešať plagáty s nápisom: "ak vidíte aury, možno nie ste médium, možno máte poruchu videnia alebo mozgu. Čo najskôr vyhľadajte lekára."

Synaestézia

V októbrovom čísle časopisu Cognitive Neuropsychology z roku 2004 (vol 21, no 7) Dr. Jamie Ward z katedry psychológie na University College v Londýne "zdokumentoval prípad ženy, známej ako GW, ktorá pri reakcii so známymi ľuďmi alebo pri prečítaní ich mien, videla farby ako purpurová a modrá, ako stav známy pod názvom kolor-emočná synaestézia."

Synaestézia je stav, ktorý sa vyskytuje u jedného z 2000 ľudí, u ktorých stimulácia jedného zmyslu spôsobuje reakciu iného alebo viacerých iných zmyslov. Napríklad, ľudia so synaestéziou môžu súčasne s tvarmi vnímať chute alebo súčasne s vôňami vnímať zvuky. Predpokladá sa, že pôvod javu je v mozgu a niektorí vedci si myslia, že príčinou sú krížové, či skratové prepojenia v mozgu, napr. medzi centrami, ktoré riadia spracovanie emócií a perceptormi vône. Zdá sa, že synaestézia je dedičná.

Dr. Ward píše:

Schopnosť niektorých ľudí vidieť sfarbené aury iných ľudí zaujímala v ľudovom folklóre a mysticizme dôležité miesto už celé stáročia. Hoci mnohí ľudia, ktorí tvrdia, že majú tieto schopnosti, by mohli byť šarlatánmi, dá sa predpokladať, že existujú aj takí, ktorí sa narodili s darom synaestézie.“

GW si nemyslí, že má mystické schopnosti a nemá žiadny záujem o okultizmus, ale nie je ťažké si predstaviť, že by v inom veku alebo kultúre k takejto interpretácii mohlo dôjsť.

Namiesto toho, aby sme predpokladali, že ľudia vyžarujú auru alebo energetické polia, ktoré možno detegovať len zmanipulovanými kamerami alebo školenými "jasnovidcami", by sme skôr mali uvažovať, či nejde o prípad synaestézie.

Takže azda niektoré prípady videnia aury možno vysvetliť synaestéziou a nie tým, že aury sú energiami vydávanými čakrami alebo že sú príznakom halucinácií či vedomého podvodu.

 

Viď tiež liečba aurou a Kirlianova fotografia.

Ďalšie čítanie

· Energy Healing: Looking in All the Wrong Places by Robert Todd Carroll

· Aura Photography: A Candid Shot by Joe Nickell, Skeptical Inquirer, May/June 2000

· Don Lindsay's "Human Auras and Energy Fields"

· The Joy of Visual Perception: A Web Book by Dr. Peter K.Kaiser, York University, Canada, (retired), especially his Physics of the Visual Stimulus

· Perception (Evan Pritchard, Ph.D., Department of Psychology, University of Winnipeg)

· Illusions (Dave Landrigan, Ph.D., Department of Psychology, University of Massachusetts Lowell)

· Rainbow Coalition of the Brain by Rowan Hooper, Wired, March 4, 2005

· Cytowic, Richard E. 1998. The Man Who Tasted Shapes. MIT Press.

· Cytowic, Richard E. 2002. Synesthesia: A Union of the Senses. MIT Press.

· Randi, James. An Encyclopedia of Claims, Frauds, and Hoaxes of the Occult and Supernatural (N.Y.: St. Martin's Press, 1995).

· Robertson, Lynn C. and Noam Sagiv, editors. 2004. Synesthesia: Perspectives from Cognitive Neuroscience. Oxford University Press.

Sacks, Oliver W. An anthropologist on Mars : seven paradoxical tales (New York : Knopf, 1995).

· Ward, Jamie (2004). Emotionally mediated synaesthesia. Cognitive Neuropsychology. Vol. 21 no. 7. 761-772

 

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár