2006

Aplikovaná kineziológia 

Aplikovaná kineziológia je New Age teória a terapia, ktorú vymyslel George Goodheart, D.C. Podľa International College of Applied Kinesiology, aplikovaná kineziológia „je založená na chiropraktických princípoch a vyžaduje si manipuláciu miechy, končatín a lebečných kostí ako štrukturálnu základňu pre svoje procedúry." Avšak Goodheart a jeho nasledovníci zjednocujú chiropraktiky s tradičnou čínskou medicínou (okrem iných vecí) a nielen že akceptujú pojem chi a meridiánov z akupunktúry, ale ešte aj postulujú univerzálnu inteligenciu spirituálneho pôvodu prebiehajúcu cez nervový systém.

Veria, že svaly odrážajú tok
chi a že meraním svalového odporu je možné stanoviť zdravotný stav telesných orgánov. Napríklad, praktici tejto metódy tvrdia, že dokážu stanoviť nedostatok živín testovaním odporu svalov. Toto je empirické tvrdenie a bolo testované (Kenny, "Applied Kinesiology Unreliable for Assessing Nutrient Status," Journal of the American Dietetic Association, 88:698-704, 1988.) Testy ukázali, že tvrdenie je nepravdivé.

 

Iné tvrdenia praktikov sú podporované hlavne príbehmi, ktoré dodávajú zástancovia aplikovanej kineziológie. Podľa Janice Lyonsovej, R.N., žiadny renomovaný vedecký časopis nikdy nepublikoval prácu, ktorá by potvrdila platnosť aplikovanej kineziológie.

Aplikovanú kineziológiu si nesmieme zamieňať s pravou kineziológiou, čo je vedecký výskum princípov mechaniky a anatómie vo vzťahu k ľudskému pohybu.

Viď súvisiace položky o akupunktúre, „alternatívnych" liečebných praktikách, chi a chiropraktike.

Ďalšie čítanie

· "Applied Kinesiology" by Steven Novella, M.D.

· "Applied Kinesiology: A Christian Perspective," by Janice Lyons, R.N.

· "My Experience with Kinesiology," by Jon Foley (poznámka: autor hovorí o kineziológii, ale očividne má na mysli „aplikovanú kineziológiu")

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár