2006

Amway

Amway je najväčšou organizáciou na svete, ktorá praktizuje viac-úrovňový marketing (multilevel marketing - MLM). Je to firma s mnohomiliardovým obratom ročne založená na predaji takých rozmanitých produktov ako je mydlo, čističe vody, vitamíny a kozmetika. Proponenti Amway radi tvrdia, že ich produkty sú tej najlepšej kvality, ich firma je veľmi veľká (milióny Amway distribútorov a miliardy dolárov v ročnom obrate) a že obchoduje s takými obrami ako sú Coca-Cola a MCI.

Kritici Amway firmu porovnávajú s kultom, ktorého hlavným produktom je samotný Amway.

Ľudia od Amway sa v určitých aspektoch podobajú na náboženských stúpencov. Majú veľkú vieru vo vlastnú firmu, jej produkty a dúfajú v bohatstvo a skorý odchod do dôchodku. Navštevujú semináre a stretnutia, ktoré sa podobajú stretnutiam revivalistov, až na to, že namiesto viery v Ježiša sa modlia k sile pozitívneho myslenia. Namiesto procesií duší liečených vierou, sú Amway verní vedení k svedectvám vrecák plných peňazí. A hoci sa objavili nejaké obvinenia z perzekuovania tých, ktorí opustili stádo, zdá sa, že oddanie sa Amway je v podstate dosť neškodným a nezdá sa, že by sa líšilo od iných dychtivých veľkých korporácií, ktoré vyznávajú pozitívne myslenie o podnikaní v nekonečných motivačných seminároch a sústredeniach, knihách, páskach, brožúrach atď. (Paul Klebniov, "The Power of Positive Inspiration," in Forbes, December 9, 1991.)

Zástancovia Amway radi zdôrazňujú, že ich produkty majú dobrú hodnotu, že ich zákazníci dostávajú tovar hodný ich peňazí. Ktorá firma by niečo podobné o svojich produktoch netvrdila? To nie je nič nezvyčajné. Ale Amway tvrdí, že jej produkty možno predávať lacnejšie, pretože sprostredkovateľská vrstva v obchodovaní bola nahradená MLM. Aj náklady na reklamu boli eliminované. A predsa, Amway produkty nie sú lacné a na voľnom trhu je možno nájsť rovnako dobrý alebo lepší tovar, ako ponúka Amway. Tým nechcem povedať, že produkty Amway sú pochybné alebo nadhodnotené, iba to, že ich ceny sú rovnako premrštené ich vyznávačmi (Amway), ako keď sú produkty IBM,MCI alebo Coca-Cola predávané za prehnané ceny ich distribútormi a reklamnými firmami. Skutočnosťou však je, že v Amway sprostredkovateľa neeliminovali len nahradili poštovou službou Spojených štátov, UPS, FedEx a distribútormi alebo zákazníkmi Amway, ktorí musia kolektívne prejazdiť miliardy míl ročne, aby mohli distribuovať tovar. Okrem toho, kým reklamu špecifickým výrobkom nerobí Amway, reklamu zázračného spôsobu predaja si už firma Amway robí sama. (Videl som na Internete zopár inzerátov na Amway produkty. Jedným z nich je čistič vody, ale nie je tam zmienka o tom, že ide o Amway produkt. Predpokladám, že takýto inzerát musia platiť samotní distribútori Amway.)

Amway je hlavne kritizovaná za to, že MLM alebo network marketing, ako to niektorí nazývajú, nevyhnutne vedie k tomu, že ľudia bez svedomia zmanipulujú nevinných tak, aby si títo mysleli, že pri troške tvrdej práce sa môžu stať boháčmi zo svojich najsmelších snov. Títo ľudia bez škrupúl sa sami stanú boháčmi, nie však predávaním Amway tovaru, ale predávaním samotnej myšlienky Amway a "
inšpirujúcich materiálov", ako sú knihy, magnetofónové pásky, semináre atď, ktoré majú motivovať k pozitívnemu mysleniu. Kritici tvrdia, že aj keď je možné žiť z predaja Amway tovaru slušne, realistický človek by nemal z predaja očakávať viac ako len doplnok k normálnemu príjmu. Skutočné peniaze sú len vo verbovaní ľudí do Amway. Skutočné peniaze sú v predaji motivačných materiálov.

Inými slovami, pre kritikov je Amway skôr niečo ako hra s korýtkami. Služobníci viery vykonávajú svoju mágiu konštantne tým, že upriamujú vašu pozornosť na kvalitu ich produktov, bohatstvo ich firmy, ich spojenie s Coca-Colou alebo MCI, na fakt, že nemusia platiť sprostredkovateľa alebo náklady na reklamu, a na početné svedectvá verných, ktorí prešli údolím smrti a prišli na vrchol s vedrami zlata. Medzitým si nevšimnete, že tovar je až druhý v poradí - až po procese verbovania nových distribútorov tohto tovaru. Nevšimnete si, že úspech a partneri firmy sú irelevantné k jej sľubom o bohatstve miliónom naverbovaných distribútorov. Nezbadáte, že mnohé náklady, ako je poštovné, balenie, vyplňovanie tlačív, reklama a používanie vlastných áut na dopravu tovaru, si vlastne distribútori hradia sami. Neviete, že aj keď niektorí ľudia zarábajú slušne výlučne cez predaj Amway tovaru, šanca, že sa také bohatstvo pritrafí väčšine predajcov, je mizerne malá. A samozrejme, nezbadáte svedectvá tých, ktorí sa cítia Amwayom oklamaní, tie totiž nie sú na programe stretnutí verných.

Graham Baldwin prirovnal motivačné mítingy Amway k revivalistickým či kultovým stretnutiam. Bývalý univerzitný kaplan, ktorý sa snaží pomôcť ľuďom vymaniť sa z náboženských kultov pomocou svojho programu nazvaného "Catalyst", urobil televízny program o kultoch. Čoskoro nato mu zavolal istý muž, ktorý mu opísal, ako skupina, ku ktorej sa pred rokom pridal, pomaly preberá kontrolu nad jeho životom. Na miestach, ako je Wembley Conference Centre, sa konali každý mesiac stretnutia, kde prívržencov najprv priviedli do tranzu a potom im povedali, aby sa rozišli a našli čo najviac nových členov. Existovala mocná doktrína, ktorá zaznávala televíziu, noviny a iné "negatívne" vplyvy, existoval prísny kód obliekania a rady o tom, ako vychovávať deti a ako sa správať k milovaným, existovala hrozba, že opustenie by znamenalo vzdať sa nádeje na šťastnú budúcnosť.

Avšak, keď tento muž videl Balwinovu televíznu show, vyhlásil, že bol podrobený technikám na manipulovanie mysle a že ho zmanipulovali tí, čo stoja nad ním. Chcel radu, ako to zastaviť. Baldwin sa ho opýtal, o aký kult ide.

"
Nie je to kult. Nie je to náboženstvo. Je to niečo, čo sa volá Amway." (časopis Time Out)

Korýtková hra sa ešte viac komplikuje, pretože keď sa poukáže na to, že väčšina ľudí, ktorí sú distribútormi Amway, buď stráca peniaze (kupujú od Amway viac tovaru, ako dokážu predať), alebo zarábajú len skromne, služobníci viery neodpovedajú čestne a priamo priznaním, že to je predsa to, čo možno od takého systému očakávať. Namiesto toho tvrdia, že nikdo nepovedal, že v Amway sa dá rýchlo zbohatnúť, nikto nesľúbil obrovské bohatstvo za slabú prácu. Tým, ktorí neuspejú, sa to stane preto, lebo neúspech je normálny. Nepracujú dostatočne tvrdo. Nevenujú dostatok času svojej práci predajcu a verbovača. Neúspechy potrebujú motiváciu!

Napriek tomu je veľká väčšina Amway distribútorov pravdepodobne slušnými ľuďmi, ktorí veria v kvalitu a hodnotu Amway tovaru a ktorí tam sú preto, aby zarobili peniaze legálnym a etickým spôsobom. Nedávajú divoké sľuby svojim priateľom o zarobení miliónov dolárov len pri pár hodí práce týždenne. Priemerný Amway distribútor určite nie je ako James Vagyi.

Teraz, keď kapitalizmus prišiel aj do bývalých komunistických krajín v Európe, Amway rozšíril svoje stále sa rozmnožujúce korene aj do krajín ako sú Maďarsko a Poľsko. James Vagyi, hlavný verbovač v Maďarsku, vraví potenciálnym naverbovancom, že minimálny mesačný príjem je 9000 dolárov (700 tisíc forintov). V Spojených štátoch niektorí verbovači robia rovnako divoké prehlásenia, ale Federálny výbor pre obchod vyžaduje, aby mal Amway na svojom tovare upozornenie, že 54% naverbovancov Amwayu nezarába nič a že zvyšok zarába priemerne 65 dolárov mesačne. Takého označenia v Maďarsku nie sú povinné. A tak pán Vagyi vraví skupine potenciálnych distribútorov, "
ak bolo 10 miliónov ľudí štyridsať rokov presvedčovaných o tom, aby budovali v Maďarsku socializmus, tak potom nemôže by pre žiadneho z vás problém nájsť šesť ľudí, ktorí by sa na to dali. A ak títo šiesti nájdu ďalších šesť ľudí, ktorí nájdu iných šesť ľudí, vo veľmi krátkom čase budete boháči." Pán Vagyi ukazuje svojich poslucháčom videopásku, ktorá sa končí odkazom spoluzakladateľa, Richarda DeVosa: "Etika a starostlivosť o ľudí sú základmi obchodu Amway." Možno. Ale celkom očividne majú niektorí distribútori neškrupulóznu predstavu o etike a jediní ľudia, na ktorých im naozaj záleží, sú oni sami. Nuž, neplatí to vari v každom podnikaní? Nenájde sa vždy zopár zlých jabĺk, ktoré kazia reputáciu celku?

Nie je veľmi pravdepodobné, že by väčšina distribútorov používala reklamné video, ktoré v Londýne použil Michael Aspel a ktoré "
ukazuje páry, ako si žijú v obrovských domoch a jazdia na luxusných autách a ktoré rozprávajú o tom, koľko slobody a nezávislosti im dala príležitosť pracovať s Amway. Komentátor vysvetľuje, ako je firma vybudovaná na etike a integrite a ako pomohla "tisícom ľudí zlepšiť kvalitu svojho života." (Time Out)

Niet pochýb, že väčšina stretnutí nie je ako to, ktoré opísal Paul Klebniov:

Počas jedného víkendu tohto leta sa na stretnutí v Richmonde, štát Virginia, zišlo viac ako 12 tisíc nadšencov. Zopár ich tvorili bohatí distribútori produktov firmy Amway Corp., tí ostatní sa nimi chceli stať. Míting sa začal modlitbou a sľubom vernosti. Na pódiu potom Bill Britt, špičkový Amway distribútor, ktorý miting aj organizoval, predstavil ďalších špičkových distribútorov, ktorí pricestovali vo svojich cadillacoch a mercedesoch pyšne predvádzajúc drahé kožušiny a šperky. Pri predstavení každého z týchto vzorov dav jasal. (Klebniov)

Hoci je podstatná väčšina Amway distribútorov pravdepodobne slušnými ľuďmi, prieskum časopisu Time Out priniesol nasledovné:

Nielenže si veľká väčšina tých, ktorí sa stanú Amway distribútormi, vôbec finančne nepolepší, ale najmä tí, ktorí sú v "systéme" dolu, pravdepodobne skončia stratou.

Podporné skupiny, ktoré vedú skúsení distribútori v rámci firmy Amway preberajú kultové taktiky, aby získali a motivovali tých, ktorí sú pod nimi. Pomocné skupiny, ako Catalyst, Cult Information Centre, Family Action information a Rescue (FAIR), majú stále viac telefonátov od ustarostených Amway distribútorov a ich rodín, ktorí sa obávajú metód, ktoré sa používajú na ich udržanie v organizácii. Väčšina z bohatstva malého počtu vrcholových distribútorov v tejto krajine nepochádza len z predaja tovaru, ale z predaja motivačných materiálov, organizovania seminárov a mítingov pre ľudí pod nimi.

 

Takže, čo je to vlastne Amway? Amway je multi-milardový obchod ročne. (Povedali mi, že v roku 1994 mala obrat takmer 5 miliárd.)

Amway je založená na metóde nazývanej viac-úrovňový marketing (MLM - multi-level marketing) alebo sieťový marketing. Pri tejto metóde sa distribútor pripája k Amway tým, že si kúpi výrobky Amway v hodnote niekoľko stoviek dolárov. To ho oprávňuje naverbovať nových distribútorov. Príjem je generovaný predajom tovaru distribútorom plus "prídavkami" z predaja jeho vlastných distribútorov.

Tu je pár popisov od bývalého a súčasného Amway agenta, ako to funguje.
Ide o toto: ak si tento mesiac kúpim od Amway tovar za 200 dolárov, dostanem 3%-tný bonus šek (3% z 200 je 6 dolárov). Ak sa o príležitosť podelím s deviatimi ďalšími a každý kúpime tovar za 200 dolárov, každý sme zodpovedný za 200 dolárov a získame 6 dolárov. Avšak ja som zodpovedný za 2000 dolárov, čím sa dostávam na úroveň 12%. Dostanem 240 dolárov. Avšak musím vyplatiť bonusy ľuďom podo mnou - 54 dolárov - takže mi zostane 186 dolárov. Zarobím viac, lebo som viac urobil, našiel som deväť ľudí, ktorí si chceli kúpiť tovar so zľavou a dostanú za to bonus. Keď dosiahnem úroveň 25%, pridajú sa ďalšie bonusy, ale tie sú všetky založené na objeme toku tovaru, nie na získavaní ľudí alebo na počte ľudí pracujúcich podo mnou.
Bob Queenan (RMQ031C@dukepower.com)

Pri MLM ste odmeňovaní za obrat, ktorý vytvoríte - nielen priamo, ale aj nepriamo. Získate na každom veľkoobchodnom predaji, ktorý uskutočníte, plus dostanete bonus za predaj, ktorí realizujú ľudia, ktorých ste do firmy získali, ľudia, ktorých získali títo ľudia, atď… Získaním malého percenta odmeny pri veľkom počte ľudí môže váš príjem vyrásť do obrovských čísel.

Napríklad: povedzme, že firma niečo predáva a priemerný človek vo firme kúpi mesačne toho niečoho za 100 dolárov. (To môže byť na opätovný predaj alebo na osobné použitie, to záleží na firme.) A teraz povedzme, že dostanete 5% bonus a váš plán vypláca 7 "úrovní" hlboko. Dávajte pozor, čo sa stane, ak nájdete 5 ťažko pracujúcich, ktorí nájdu 5 ďalších a tí zasa 5 ďalších….

Takže, ak by každý našiel 5 ľudí a každý kúpil mesačne za 100 dolárov, zarobili by ste za mesiac takmer 500 000 dolárov. Skvelé, však? Tak vyrazme a zbohatnime! Steve Potter

Toto je popis Amway tak, ako ho podal Edward Bertsch, nezávislý distribútor Amway (techint@winternet.com):

Amway používa siete nezávislých distribútorov na to, aby dostal svoje výrobky na trh. Volá sa to "sieťový marketing" a je to jednoduchá hierarchická štruktúra. Vy, ako distribútor Amway, predávate tovar priateľom, známym a iným, ktorí majú záujem. Kupujete si ľubovoľný tovar, o ktorom si myslíte, že je pre vás výhodný. Samozrejme, kupujete za veľkoobchodné ceny a keď tovar predávate, účtujete maloobchodné ceny.

Pri takejto bežnej maloobchodnej činnosti sa budete s profitom pohybovať niekde okolo 30%. Okrem maloobchodných cien však môžete zarobiť peniaze podľa výkonu ďalších distribútorov, ktorých sponzorujete. Cieľom je vytvoriť distribučné siete pozostávajúce z ľudí, ktorí budú používať naše produkty a tých, ktorí ich budú okrem používania aj komercionalizovať. Preto všetci tí, ktorí sa zapoja, získavajú dvojako: 1. predajom tovaru za cenu nákladov, čo znamená zľavu v priemere 20-30% 2. na 3 až 25% podiele na zisku, podľa objemu obchodu vygenerovaného prostredníctvom siete

Okrem týchto dvoch vecí existujú ešte ďalšie zisky, ktoré vychádzajú z objemu tovaru a veľkosti siete. Iným dôležitým aspektom je minimálny čas, ktorý je potrebný na vytvorenie takejto siete (asi 10 až 12 hodín týždenne). Napríklad: ak začnete pracovať 10 hodín týždenne a získate 6 spolupracovníkov, ktorí tiež venujú tejto práci 10 hodín týždenne, tak to už máte 70 hodín produktivity. A pritom vy ste prispeli len 10 hodinami. Týchto 70 hodín vyprodukuje príjem pre všetkých zúčastnených. Podľa situácie môžete pracovať na čiastočný alebo plný uväzok.

Tento podnikateľský systém zažil v USA a vo viac ako 60 krajinách po celom svete obrovský úspech. Cieľom je vytvoriť rozsiahlu sieť a nájsť 6 líderov (členovia rodiny, priatelia, kolegovia v práci, atď), ktorú túžia po takejto príležitosti. Ďalším krokom je naučiť každého lídera, ako si vybudovať sieť so 100 účastníkmi. Tým získate sieť viac ako 600 ľudí. Keď tento cieľ dosiahnete, vašim ďalším krokom je zopakovať tento proces, až kým nemáte celkom 20 líderov. Vaša sieť teraz pozostáva z viac ako 2000 ľudí. Len čo ste niekomu pomohli vybudovať istý obrat v obchode, môžete sa uchádzať o jeden z ďalších bonusov. Tento bonus, nazvaný Zvyškový príjem, znamená, že budete mesačne dostávať 4% z celkového obratu obchodu, ktorý vzniká z osobnej siete tohto distribútora. [http://www.winternet.com/~techint/amway.html]

Obhajcovia Amway sa cítia urazení, keď sa táto metóda predaja a získavania distribútorov označuje za blízku pyramídovej schéme alebo reťazovým listom. Je pravdou, že MLM tak, ako ju praktizuje Amway, nie je nezákonnou pyramídovou schémou. Amway bola obvinená z nezákonnej pyramídovej schémy a súd rozhodol, že keďže Amway nepožaduje peniaze od ľudí za to, že sa pridajú, ani za privilégium verbovať iných ako distribútorov, tak je to všetko v rámci zákona.

Podľa obhajcu MLM, Steve Pottera, je "pyramída", ako ju zvyčajne definuje FTC a štátny prokurátor, ilegálna viac-úrovňová schéma, kde ľudia platia "vstupný poplatok" za príležitosť získať ďalších za tým istým účelom.

Okrem toho, nelegálne pyramídy a reťazové listy nemajú žiadny produkt. Amway má mnoho produktov: od čistiacich prostriedkov po vitamíny, od kozmetiky po vodné filtre a potreby pre domácnosť. Napriek tomu existuje viacero zjavných aspektov tejto metódy, ktoré stoja za povšimnutie. Jedným z nich je reťaz alebo línia distribútorov, ktorých príjem závisí primárne nie na ich vlastnom obrate Amway produktov ale na obrate, ktorý urobia iní, ktorých naverbovali. Skutočná prax sa dosť komplikuje. Takto mi to opísal jeden Amway distribútor:

A teraz prichádzame k podstate mechanizmu. Kým je môj objem produktov malý, je vhodné kombinovať moje objednávky s objednávkami iných, aby sa znížilo úradovanie, ktorému musí Amway čeliť. A tak objednávam tak, že zavolám svojmu "nadriadenému" a vystavím objednávku. Môj nadriadený distribútor spojí moju objednávku s inými a priamo volá do Amway. Amway za normálnych okolností posiela tovar tomuto vrchnému distribútorovi a my potom ideme k nemu a vyberieme si svoj tovar. V mojom prípade, pretože bývam ďaleko od svojho distribútora, objednávam cez neho, alebo tovar si vyberám priamo v Amway.
Či predávam iným distribútorom? Nie, všetci kupujeme priamo od Amway.
Či si cezo mňa objednávajú iní distribútori? Áno, spájam ich objednávky a posielam ich do Amway.
Dostávam peniaze od svojich distribútorov? Áno, za produkty, ktoré si kupujú. Vystavím Amway spoločný šek.
Profitujem viac, ak moji distribútori kupujú viac? Áno, profitujem - a rovnako aj oni, ale áno profitujem z toho.
Pochádza môj bonus z ich peňazí? Pochádza z rezervy na príplatky, ktorá sa napĺňa peniazmi ušetrených z nevyplácania sprostredkovateľov. Bob Queenan (RMQ031C@dukepower.com)

Azda mi tu niečo uniklo? Nestali sa distribútori svojimi vlastnými sprostredkovateľmi? Nepredávajú distribútori sami sebe? Nevzniká príjem hlavne získavaním nových členov do organizácie? (Každý nový člen pravdepodobne niečo od Amway kúpi .) Nie je najväčším víťazom v tejto schéme Amway?

Zákazník Amway nielen kupuje detergent, ale
stáva sa miništrantom viery pri komplikovanom účtovnom systéme. Prečo proste nejdete do najbližšieho obchodu a nekúpite si tam mydlo, opýtate sa? Pretože agent je niekto, koho poznáte, alebo ktorý pozná niekoho, koho poznáte vy, niekto, kto vás pozval na kávu, aby vám povedal o skvelej príležitosti. Je veľmi pravdepodobné, že si niečo kúpite buď zo zdvorilosti alebo preto, že naozaj potrebujete mydlo alebo vitamíny. Možno sa aj vy stanete agentom. V každom prípade agent, ktorý vám predal mydlo alebo vitamíny, na tom zarába. Ak sa stanete agentom (distribútorom), potom časť z každého predaja, ktorý realizujete, ide k vášmu verbovačovi. Nový člen je do systému pritiahnutý primárne nie atraktívnosťou predaja Amway tovaru od dverí k dverám, ale príležitosťou predať samotný Amway niekomu ďalšiemu, kto, dufajme, urobí to isté. V procese verbovania je tovar zdanlivo nepodstatný. A predsa, distribútori sa naučia hovoriť trochu o inom ako o tovare a jeho "kvalite". Čo opodstatňuje MLM je vysoká kvalita jeho produktu. Čo však fascinuje regrúta, je pravdepodobne atraktívnosť zarábania peňazí cez obrat iných, nie cez samotné produkty.

A čísla súhlasia? Ak je ročný obrat Amway 5,4 miliardy a keď existuje 1,8 milióna distribútorov, priemerný ročný obrat je 3000 dolárov. Ak 30% z toho je zisk, priemerný distribútor zarobí ročne 900 dolárov. Paul Klebniov v článku z roku 1991 tvrdí, že priemerný príjem je 780 dolárov, ale priemerný distribútor sám nakúpi Amway tovar za 1068 dolárov a okrem toho má výdavky ako telefón, benzín, motivačné mítingy, reklamné materiály a ďalšie výdavky. "Priemerne aktívny distribútor predá iba 19% svojich produktov zákazníkom, ktorí nie sú z Amway," tvrdí Klebniov. "Zvyšok sa použije buď na osobnú spotrebu alebo sa predá iným distribútorom." (Forbes, December 9, 1991.)

Podľa článku v časopise Time Out urobil Amway len veľmi málo ľudí bohatými, kým svojim robotníkom dolu v sieti dal namiesto peňazí len inšpiráciu. Z pohľadu histórie podnikania na tom nie je nič výnimočné. Čo je unikátne, je viera, oddanosť a nádej, ktorú títo ľudia dolu majú.

Ani tí najbezohľadnejší verbovači do Amway nevyhlasujú, že sú parapsychologickými médiami, ani nespomínajú pri získavaní členov paranormálne javy. Ale ich techniky sú podobné tým, ktoré používajú nečestní prisluhovači, ktorí tvrdia, že sú liečiteľmi a nečestnými kúzelníkmi, ktorí tvrdia, že majú nadprirodzené schopnosti. Klamú a spoliehajú sa na ľudskú zraniteľnosť, keď ich vťahujú dnu. Ak by mal Dante napísať Božskú komédiu dnes, musel by v pekle vytvoriť špeciálnu sekciu pre tých podvodníkov, ktorí klamú a často ošklbú tých, ktorí sú zraniteľní a citliví na ich nástrahy kvôli biede, chorobe alebo nevedomosti.

Na druhej strane tí slušní ľudia, ktorí sa len snažia zarábať si na živobytie predajom tovaru a systému, na ktorý sú hrdí, priateľom a susedom, etickým a legálnym spôsobom, jediné čo môže skeptik povedať, je "veľa šťastia."

Viď príbuzné heslá o viac-úrovňovom marketing, obťažovaní cez MLM a pyramídových podvodoch.

 

Poznámka
Bývalí distribútori a predstavitelia Amway vravia, že tak ako mnohé hnutia založené na kulte osobnosti, aj postoj Amway k akejkoľvek kritike zvnútra organizácie hraničí s paranojou. Edward Engel bol v Amway finančným riaditeľom až do roku 1979; rezignoval po nezhodách s DeVosom a Van Andelom (zakladajúci otcovia Amway) o tom, ako riadiť firmu v Kanade. To mu zjavne prinieslo označenie zradca - sám vraví, že po tom, čo odišiel, sa jemu i jeho rodina sa vyhrážali. "Bola to organizácia Veľkého Brata," vraví dnes Engel. "Každý počítal s tým, že telefóny sú odpočúvané a že Amway na každého niečo má."

V roku 1983 pomáhala bývalá Engelova sekretárka, Dorothy Edgarová, Kanaďanom v ich vyšetrovaní firmy Amway. Podali si ju v Chicagu, potom jej povedali, aby "sa nestarala o Amway". Engel, ktorý ju po incidente našiel, vraví, že jej príbehu verí. Amway sa k prípadu nevyjadrila.

V roku 1982 sa firme dostalo mimoriadne zlej publicity, keď bývalý distribútor Philip Kerns z Amway odišiel a napísal škodlivý článok nazvaný "Faľšuj, pokiaľ sa len dá". Kern obviňuje Amway z toho, že si najala súkromných detektívov, aby ho sledovali a zastrašovali. Kernovo vystúpenie podnietlo televízne programy "Show Phila Donahue" a "60 minút", aby odvysielali o Amway nelichotivé príspevky. Po nich počty zlanárených distribútorov Amway klesli a tým počiatkom 80-tych rokov poklesol aj obrat asi o 30%.


V roku 1984 iný bývalý pracovník a znalec vnútorných pomerov v Amway, Donald Gregory, vyhlásil, že sa chystá písať knihu o Amway, ale súd v Grand Rapids mu zakázal vyjadrovať sa o Amway. (Klebniov)


Ďalšie čítanie

 

AMWAY: FACTS FOR THOUGHT • How Amway changed my life by Russell Glasser • Amway: The Untold Story by Sidney Schwartz • Ex-cult comments on Amway • "Make Money Fast" by Arnold Kling • Time Out • The Power of Positive Inspiration by Paul Klebniov • GIGO Marc Paschal's excellent page on junk email and get rich schemes • What's Wrong With Multi-Level Marketing? • FTC - Tips to Avoid Pyramid Schemes oAmway or Scamway • The Amway HomePage • The MLM Yellow Pages

Butterfield, Stephen. Amway, the Cult of Free Enterprise (Boston: South End Press, 1985).

Conn, Charles Paul. The Possible Dream: a Candid Look at Amway (New York: Putnam, 1985).

Fitzpatrick, Robert L. and Joyce Reynolds. False Profits - Seeking Financial and Spiritual Deliverance in Multi-Level Marketing and Pyramid Schemes (Charlotte, N.C.: Herald Press, 1997). See my review of this book.

Smith, Rodney K. Multilevel Marketing: a Lawyer Looks at Amway, Shaklee, and Other Direct Sales Organizations (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1984).

 

 

 

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár