2006

Allopatia

Allopatia je výraz, ktorý používajú homeopati, naturopati, chiropraktici a iní zástancovia alternatívnych liečebných metód, keď odkazujú na tradičnú medicínu. Random House Dictionary of the English Language (neskrátená verzia) definuje allopatiu ako "metódu liečby ochorenia, pri ktorej sa používajú látky, ktoré produkujú účinky odlišné od tých, ako má liečená choroba (na rozdiel od homeopatie)."

Slovo vymyslel homeopat Samuel Hahnemann ako výraz pre tých, ktorí sú iní ako homeopati. Výraz sa neujal a používajú ho najmä "alternatívni" liečitelia a niektorí osteopati.

Ďalšie čítanie

· "Allopathy," by Tim Gorski, M.D.

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár