2006

Alfabiotika

Alfabiotika (alphabiotics) je alternatívnou liečebnou metódou, ktorá je založená na predstave, že "všetky choroby sú dôsledkom nerovnováhy a nedostatku Životnej Energie." Zdravie závisí na "zladení" (vyrovnaní) a "vyvážení" tejto energie. Medicína energií bola po stáročia populárna v starovekej Číne, kde sa táto energia nazýva ch´i a v Indii, kde sa nazýva prana. Medicíny energie sú založené na variantoch metafyzickej teórie známej ako vitalizmus.

Vitalizmus je názor, že živé organizmy vlastnia nefyzickú vnútornú silu, ktorá im dáva vlastnosť života. Vitalizmus je filozofia, ktorá stojí proti materializmu a jej tézou je, že život sa vynára zo zložitej kombinácie organickej látky. Vo francúzštine je životná sila nazývaná élan vital, ale anglicky hovoriaci zástancovia teórie radšej používajú výraz "energia". Medzi západnými filozofmi a vedcami vitalizmus z väčšej časti vymrel v druhej polovici 19. storočia.

V medicínach energií sa táto energia považuje nielen za zdroj života, ale aj za zdroj zdravia. A pretože táto energia nie je fyzická, je mimo dosahu vedeckej kontroly alebo štúdia. Jedine spirituálni liečitelia využívajúci spirituálne (t.j. nevedecké) prostriedky dokážu "
odblokovať", "vyrovnať", "harmonizovať", "unifikovať" alebo "vyvažovať" túto energiu.

Alfabiotika je výplodom pána, ktorý sa volá Dr.V.B. Chrane. Ten ju začal praktizovať v 20-tych rokoch neďaleko mesta Abilene v americkom štáte Texas. Podľa Virgila Chranea, Jr. bola "
založená ako unikátna nová profesia doktorom Virgilom Chraneom, Jr., 28. decembra 1971," a táto prax u Dr. Virgila Jr. a jeho syna, Dr. Michaela Chranea, dodnes prekvitá.

Viď súvisiace položky o alternatívnych liečebných metódach.

Ďalšie čítanie

· Alphabiotics Home Page

 

 

 

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár