2006

Alternatívne liečebné metódy

Zdravotnícke alebo lekárske praktiky sa nazývajú "alternatívne", ak sú založené na netestovaných, netradičných alebo nevedeckých princípoch, metódach, zákrokoch alebo vedomostiach. "Alternatívna" medicína je často založená na metafyzických predstavách a často je protivedecká. Pretože skutočne "alternatívne" lekárske praktiky by boli také, o ktorých sa vie, že sú rovnako alebo aspoň približne rovnako účinné, väčšina "alternatívnych" zdravotných metód nie je v skutočnosti "alternatívou". Ak sa "alternatívne" liečebné metódy používajú spolu s tradičnou medicínou, označujú sa ako "doplnková" liečba.

Odhaduje sa, že "alternatívna" medicína je ročný biznis v objeme asi 15 miliárd dolárov. Väčšina zdravotných poisťovní tradične "alternatívnu" medicínu nepoisťovala, ale American Western Life Insurance Company je typickou ukážkou rastúceho trendu. Ponúka sieť asi 300 poskytovateľov takejto liečby v Californii, Arizone, Colorade, Novom Mexiku a Utahu, ktorí sa, okrem iných metód, špecializujú na akupunktúru, aromaterapiu, naturopatiu, reflexológiu a jogu. Tiež Mutual of Omaha Insurance Co. prepláca svojim zákazníkom náklady na nechirurgickú "alternatívnu" liečbu ochorení srdca. Dr.Dean Ornish, internista a riaditeľ Výskumného ústavu preventívnej medicíny, vynašiel terapiu, ktorá pozostáva z vegetariánskej diety, meditácie a cvičení. Mutual of Omaha okamžite poznamenala, že zatiaľ neotvorila dvere k poisťovaniu všetkých foriem "alternatívnej" liečby. Len sa domnieva, že liečba Dr. Ornisha sa ukázala ako účinná.

Kancelárie pre alternatívnu medicínu Národných ústavov zdravia podporujú početné výskumné projekty neortodoxných kúr vrátane používania chrupavky žralokov pri liečbe rakoviny a účinnosti včelieho peľu pri liečbe alergií. Najpopulárnejšie "alternatívne" liečby sú relaxačné techniky, chiropraktiky, herbálna medicína a masáže. "Alternatívni" liečitelia však robia len veľmi málo vedeckého výskumu, a skôr by sa dalo povedať, že mnohí vedu úplne zavrhujú v prospech metafyziky, viery a zázrakov.

Prečo je "alternatívna" zdravotnícka starostlivosť taká populárna?

New England Journal of Medicine v štúdii z januára 1993 ukázal, že v predošlom roku takmer jedna tretina dospelých Američanov už nejakým spôsobom využila služby neortodoxnej liečby. Prečo je teda "alternatívna" zdravotnícka starostlivosť (AZS) taká obľúbená? Je pre to viacero dôvodov.

1. Lieky a operačné zákroky nie sú súčasťou AZS. Strach z operácie a vedľajších účinkov liekov spôsobuje, že mnohí ľudia sa odvracajú od tradičnej medicíny. AZS je atraktívna, pretože neponúka tieto odstrašujúce typy liečby. Okrem toho, tradičná medicína pacientom často ubližuje. AZS liečby sú zvyčajne vo svojej podstate menej riskantné a je menej pravdepodobné, že spôsobia priamu újmu.

Selektívne myslenie a konfirmačná odchýlka môžu ľahko viesť k tomu, že sa človek sústreďuje na prípady, kedy chirurgovia amputujovali nesprávnu končatinu, odstránili nesprávnu časť mozgu alebo zabili pacienta podaním nadmerného množstva anestetika či ožiarenia. Mnohí ľudia ignorujú milióny pacientov, ktorí sú dnes živí a zdraví vďaka liekom alebo chirurgickým zákrokom. Namiesto toho sa sústreďujú na prípady, kedy pacienti zomreli pri "rutinnej" operácii alebo ktorí zostali trvalo ochrnutí po averznej reakcii na liek alebo ktorých usmrtila narušená sestrička, ktorá sa považovala za "spásuprinášajúceho" zabijaka.

Tieto obavy a skepsa, pokiaľ ide o liečenie liekmi, o hospitalizáciu a operácie, nie sú neopodstatnené. Niektoré újmy sú spôsobené nesprávnym postupom, niektoré sú tragickým ale nevyhnutným výsledkom neočakávanej reakcie na liek alebo na operačný zákrok. Pretože tu často ide o právne otázky, lekári ani nemocnice často nie sú veľmi ústretoví, keď ide o detaily pacientovej smrti, z ktorej ich niekto môže obviniť. Dôvera v medicínu eroduje s každou správou o "zlyhaní liečby".

Sú tieto "zlyhania liečby" vzácnosťou? Pokiaľ viem, nikdy sa v tejto oblasti nerobil celoštátny prieskum. V roku 1991 bola v New Yorku urobená štúdia (The Harvard Medical Practice Study), podľa ktorej v nemocniciach ublížili takmer 4 percentám pacientov, z ktorých 14 percent zomrelo, ako sa predpokladá - v dôsledku ich zranení spôsobených v nemocnici. Lucian L.Leape, lekár z Bostonu, z týchto údajov extrapoloval, že ročne môže v dôsledku újmy v nemocniciach zomrieť v USA asi 180 tisíc ľudí. Aby tomu dodal dramatickú pointu, autor ešte dodáva, že je to také isté, ako keby každé dva dni havarovali tri jumbo-jety. („Pravda o ľudských omyloch v nemocniciach", od Abigail Traffordovej, redaktorky medicínskej sekcie novín The Washington Post, uverejnené v novinách The Sacramento Bee, 21. marca 1995, strana B7).

Na druhej strane, riziko, že nám „alternatívny" liečiteľ pozitívne ublíži, je v porovnaní s rizikom, že nám ublíži tradičný lekár podávajúci nám lieky a vykonávajúci riskantné chirurgické zákroky, oveľa menšie. Je to preto, lebo homeopat do nás žiadnym významnejším spôsobom nezasahuje. Dávky, ktoré predpisuje, sotva môžu mať na niekoho nejaký účinok. Je veľmi nepravdepodobné, že by homeopat niekoho omylom usmrtil. „Alternatívne" lekárske postupy sú v podstate neintervenčné a ich riziká sú vo všeobecnosti negatívne, nie pozitívne. Újma pacientovi neprichádza v pozitívnom zákroku ale z toho, že sa mu nedostane liečby (liekov alebo operácie), ktoré by zlepšili jeho zdravotný stav a predĺžili mu život.

Aj keď je pravdou, že tradičná medicína nie je bez rizík či dokonca bez smrteľných rizík - nie je rozumné ju z týchto dôvodov celkom odmietať. Rozumní ľudia nemôžu ignorovať, že diabetici sú dnes vďaka svojim liekom živí a zdraví alebo že milióny ľudí vďačia za svoj život očkovaniu proti smrteľným alebo zmrzačujúcim chorobám. Nemôžeme si nevšimnúť milióny tých, ktorých bolesť sa skončila vďaka operačnému zákroku, alebo tých, ktorí žijú vďaka tak liekom ako operáciam.

Adekvátnou odpoveďou na veľmi reálne riziká liečby tradičnou lekárskou starostlivosťou je prevziať za svoju vlastnú liečbu väčšiu zodpovednosť. Prezieravý pacient nemôže mať slepú vieru vo svojho lekára bez ohľadu na to, ako božsky sa doktor tvári alebo ako sa snaží prezentovať. (Jedna moja veľmi vzácna priateľka, ktorá sa vďaka liekom a operácii dožila osemdesiatky, sa dobre zabávala na tom, že rozprávala svojmu lekárovi, že jeho skratka M.D. /medical doctor, pozn.prekl./ v skutočnosti znamená „
medical divinity" /"lekárske božstvo", pozn.prekl./.) Dnes máme oveľa viac vedomostí o liekoch, ktoré nám predpisujú. Musíme sa do vlastnej liečby viac zapojiť, čo znamená, že musíme svojim lekárom klásť viac otázok a že nesmieme absolútne nič predpokladať. Nemôžeme automaticky predpokladať, že tabletka, ktorú nám sestrička káže prehltnúť, je práve tá, ktorú nám predpísal lekár. (Len sa opýtajte: "Čo je to za tabletku?" Mali by ste vediet, či ju máte brať alebo nie.) Potrebujeme vyhľadať jeden alebo aj viac názorov iných ľudí, čo však neznamená, že máme hľadať iného doktora len preto, aby nám povedal, čo chceme počuť. Znamená to urobiť si prieskum. Čítajte o svojej chorobe a o pre ňu predpísanej liečbe. Keď sa musíme spoliehať na ľudské bytosti, omylné a nedokonalé - ako sme aj my sami - nikdy nemôžeme celkom vylúčiť riziko. Ale môžeme znížiť naše riziko tým, že budeme zodpovednejší za svoje zdravie a menej pasívni. Istá viera v schopnosti tých, čo nás liečia, je nevyhnutná, ale nesmie to byť slepá viera. Možno vám budú musieť amputovať nohu alebo rozšíriť artériu, a vy by ste sa mali poistiť tak, aby si lekár, ktorý to má urobiť, omylom nemyslel, že vám má vyoperovať žlčový mechúr. Na chlapcovi, ktorému mali amputovať nohu, a ktorý si na tú zdravú nohu veľkými písmenami napísal „TÚTO NIE", sa možno nemocničný personál zabavil. Môžeme síce obdivovať chlapcov zmysel pre humor, ale to, prečo ho skeptici najviac obdivujú, bol jeho nedostatok slepej viery.

2. Tradičná medicína často nedokáže odhaliť príčinu choroby alebo nedokáže utlmiť bolesť. To platí aj pre AZS. Ale tradiční zdravotníci sotva budú dávať nádej tam, kde medicína zlyhá. Na druhej strane „alternatívni" liečitelia často povzbudzujú svojich pacientov, aby stále dúfali, aj keď je situácia beznádejná.

3. Keď tradičná medicína objaví príčinu choroby, často nedokáže ponúknuť liečbu, ktorá je zaručene úspešná. Znovu, AZS ponúka nádej tam, kde tradičná medicína nemôže ponúknuť bezpečnú a istú liečbu. Istá redaktorka z lokálnej televízie odmietla liečbu svojej rakoviny prsníka chemoterapiou a dala prednosť tzv. Gersonovej terapii. Pat Davisová teraz denne absolvuje 13 hodinovú kúru pozostávajúcu z diety, cvičení a kávových výplachov (štyri za deň) vyvinutú Dr.Maxom Gersonom. Davisovej matka mala rakovinu prsníka dvakrát a podrobila sa chemoterapii a masektómii. Davisová vedela o nebezpečenstvách chemoterapie a účinkoch operácie prsníka. Odmietla akceptovať skutočnosť, že neexistujú alternatívne riešenia. Gersonova terapia jej dáva nádej. Z pohľadu klasickej medicíny je to falošná nádej.

4. AZS často používa "
prírodné" liečivá. Mnohí ľudia veria, že to, čo je prírodné, je nevyhnutne lepšie a bezpečnejšie ako to, čo je umelé (ako sú farmaceutiká). Len preto, že je niečo prírodné, nemožno tvrdiť, že je to dobré, bezpečné alebo zdravé. Existuje mnoho prírodných látok, ktoré sú nebezpečné a škodlivé. A je tiež mnoho prírodných produktov, ktoré sú neúčinné alebo majú z hľadiska zdravia minimálnu hodnotu.

5. AZS je často lacnejšia ako tradičná medicína. Táto skutočnosť urobila "alternatívnu" liečbu atraktívnou aj pre Health Maintenance Organizations (HMO) a pre zdravotné poisťovne, ktoré sú začínajú uvedomovať, že je lacnejšie a teda aj oveľa výnosnejšie ponúkať "alternatívne" liečenie. Ak by "alternatívne" postupy boli naozajstnou alternatívou, nemalo by zmysel platiť viac za rovnako kvalitné liečenie. Avšak väčšina takzvaných "alternatívnych" metód nie je pravou alternatívnou, lebo nie je rovnako účinná. A skutočnosť, že sú lacnejšie, nie je podstatná.

6. AZS je často povolená vládou, ktorá udeľuje licencie a reguluje "alternatívne" liečebné metódy a dokonca aj chráni "alternatívnych" liečiteľov pred útokmi zo strany medicínskych ustanovizní. Napríklad v roku 1987 chiropraktici vyhrali veľký súdny spor o bránení v podnikaní proti Americkej lekárskej asociácii (AMA). Federálny sudca natrvalo zakázal AMA, aby "
bránila prevádzaniu chiropraktík". Mať vládnu licenciu, podliehať regulácii a mať ochranu považujú obhajcovia AZS za jej legitimizáciu. V skutočnosti mnohé z týcho licenčných a regulačných záležitostí súvisia skôr s ochranou verejnosti pred podvodníkmi a felčiarmi.

7. Mnohí lekári tradičnej medicíny liečia najprv chorobu a až potom pacienta. "Alternatívni" liečitelia majú často "
holistický" prístup a tvrdia, že liečia dušu, telo i myseľ pacienta. Mnohých ľudí priťahujú spirituálne a metafyzické väzby, ktoré zavádzajú AZS liečitelia. Mnohí pacienti AZS tvrdia, že ich "liečitelia" sa k nim správajú ako k ľuďom a zdá sa im, že sa o nich dobre starajú, kým tradičným lekárom akoby chýbali "dobré spôsoby pri posteli chorého."

Tradiční lekári často pracujú vo veľkých nemocniciach alebo HMO a pri svojich špecializovaných potrebách vidia stovky alebo tisíce pacientov. "Alternatívni" liečitelia, na druhej strane, často pracujú vo svojich domovoch alebo malých kanceláriách či klinikách a vidia oveľa menej pacientov. Naviac tí, ktorí hľadajú pomoc u tradičných lekárov, sa nezaujímajú, akého náboženského, metafyzického alebo spirituálneho vyznania je ich lekár. Tí, ktorí vyhľadávajú "alternatívnu" medicínu sú naopak často priťahovaní osobnosťou a svetonázorom ich liečiteľa. Napríklad, človek s cukrovkou, ktorý ide k endokrinológovi sa pravdepodobne nebude zaujímať o jeho vieru v
chi ani žiadny iný metafyzický názor. To, či lekár verí v Boha alebo dušu, je irelevantné. Čo je dôležité, sú lekárove vedomosti a skúsenosti s chorobou. Ak je doktor milý a má osobný vzťah k pacientovi, tak tým lepšie. Chladný "alternatívny" liečiteľ, ktorý nemá záujem o pacienta, by asi nemal veľa klientov. Chladný a indiferentný tradičný lekár ešte stále môže mať plnú čakáreň ľudí - ak je skvelým odborníkom.

8. Mnohí ľudia očividne nechápu, že tradičná medicína má rovnaké nedostatky, ako všetky iné formy ľudskej vedomosti - to jest, je omylná. Ale je tiež napraviteľná. Systémy myslenia, ktoré sú vo svojej fundamentálnej podstate metafyzické, nie je možné otestovať a preto nemožno dokázať, že sú nesprávne. A tak, len čo sa ustanovia, majú tendenciu stať sa dogmou, ktorej sa držíme a nikdy sa nezmenia. Jediný spôsob ako zmeniť dogmu, je stať sa kacírom a postaviť svoju vlastnú protidogmu. Keď sa vedecká medicína mýli, mýli sa takým spôsobom, že ju možno opraviť. Liečby alebo postupy, ktoré sú neúčinné alebo škodlivé, sú napokon odmietnuté.

"Alternatívne" praktiky a postupy sú často založené na presvedčení a viere v metafyzické entity, ako je
chi a keď treba vysvetliť zlyhanie alebo neúčinnosť, berú si na pomoc ad-hoc hypotézy. Vo vedeckej medicíne bude nesúhlas a kontroverzia, chyba a argument, testovanie a ešte viac testovania, atď. Omylné ľudské bytosti budú v rámci omylných praktík vedeckej medicíny robiť rozhodnutia. Niektoré z týchto rozhodnutí budú zlé rozhodnutia, ale po čase sa príde na to, ktoré to boli, a liečebné postupy, ktoré boli kedysi štandardom, nahradia lepšie postupy. Medicína bude rásť, bude vykazovať progres, dramaticky sa zmení. Homeopatia, iridológia, reflexológia, aromaterapia, terapeutický dotyk atď. sa v priebehu rokov nijako podstatne nezmenia. Tí, čo ich robia, nespochybňujú prácu svojich kolegov tak, ako si to vyžaduje vedecká medicína. Namiesto toho to, čo zvyčajne robia "alternatívni" liečitelia, je len málo viac ako povzbudzovanie jeden druhého.

9. "Alternatívne" liečebné metódy vyzerajú ako zázračné myslenie. Myšlienky s malým vedeckým základom, ako sú tie o sympatetickej mágii, sú medzi "alternatívnymi" liečiteľmi a ich klientami populárne. Tradičná medicína je niektorými ľuďmi odmietnutá jednoducho preto, lebo nie je zázračná. Kým niekedy sa môže vedecká medicína javiť ako zázračná, zázraky modernej medicíny sú založené na vede, nie na viere.

10. Hlavným dôvodom prečo ľudia vyhľadávajú "alternatívnu" liečbu, je však to, že sa zdá, že "
funguje." To znamená, že sa po liečení cítia lepšie, zdravšie, vitálnejšie atď. Tí, ktorí vravia, že "alternatívna" medicína "funguje", tým zvyčajne nemajú na mysli nič viac, len to, že existujú spokojní zákazníci. Pre mnohých AZS liečiteľov sú spokojní zákazníci jediným dôkazom, ktorý potrebujú, aby sa mohlo povedať, že naozaj vedia liečiť. V mnohých prípadoch by sa však pacientov stav bol zlepšil aj vtedy, keby nepodstúpil žiadnu liečbu. Ale pretože zlepšenie nastalo hneď po liečení, verí sa, že muselo byť dôsledkom tohto liečenia (post-hoc alebo regresívny chybný záver). V mnohých prípadoch je úspech dôsledkom placebo efektu. V niektorých prípadoch spôsobuje klasická liečba viac škody ako úžitku a zlepšenie, ktoré človek pocíti, pochádza skôr z ukončenia tradičnej kúry ako so začatia „alternatívneho" liečebného postupu. (Jedným z dôvodov, prečo možno mali spirituálni liečitelia v predmodernej medicíne väčšie úspechy ako tradiční lekári, bol v tom, že tradiční lekári často svojim pacientom istým spôsobom ubližovali: napr. počas liečby ich infikovali. Spirituálni liečitelia, ktorí s ranou nič nerobili, pacienta neinfikovali a ten sa potom často uzdravil vďaka vnútorným samoliečebným mechanizmom tela.)

V mnohých prípadoch došlo k skutočnej liečbe tradičnou metódou, ktorú sprevádzala aj „alternatívna" terapia, ale zásluhy sa pripísali len tej „alternatívnej". Taktiež mnohé z takzvaných kúr nie sú v žiadnom objektívnom zmysle kúrami. V prvom rade bola zle stanovená pacientova diagnóza, takže k žiadnej liečbe vlastne ani dôjst nemohlo. Stačí, že pacient subjektívne prehlási, že sa „cíti lepšie" a to sa berie ako dôkaz, že liečba je účinná. Psychologické účinky terapie však nie sú totožné s objektívnymi zlepšeniami. Pacient sa môže cítiť oveľa horšie, ale v skutočnosti sa jeho stav zlepšuje. A naopak, pacient sa cíti lepšie, ale jeho stav sa v skutočnosti oveľa zhoršil.

11. A na záver, zástancovia „alternatívnych" metód odmietajú pripustiť neúspech. Keď komik Pat Paulsen počas „alternatívnej" liečby na rakovinu v Tijuane, Mexiku, zomrel, jeho dcéra odmietla pripustiť, že liečba bola úplne zbytočná. Namiesto toho sa domnievala, že jediný dôvod, prečo jej otec zomrel, bol v tom, že „alternatívnu" liečbu vyhľadal neskoro. Takáto viera je bežná u tých, ktorí sú zúfalí a zraniteľní, čo sú spoločné črty tých, ktorí vyhľadávajú „alternatívne" terapie.Viď ďalšie odkazy na pôvodnej stránke Boba Carrolla (www.skepdic.com).

Ďalšie čítanie:

· Health Care Reality Check

· Quack Watch - Dr. Stephen Barrett

· Mystical Medical Alternativism by Jack Raso

· The Expanded Dictionary of Metaphysical Healthcare: Alternative Medicine, Paranormal Healing, and Related Methods by Jack Raso, M.S., R.D.

· Alternative Medicine and the Laws of Physics by Robert L. Park

· "Why Bogus Therapies Often Seem to Work" by Barry L. Beyerstein, Ph.D.

· The American Council on Science and Health

· The National Council Against Health Fraud

· The Mayo Clinic Page on Alternative Medicine

· The Alternative Medicine Homepage

· colonic irrigation (also called colon hydrotherapy)

· colloidal mineral supplements

· colloidal silver

· faith healing

· herbal roulette

· multiple chemical sensitivity

· St. John's Wort

· The Scientific Review of Alternative Medicine

· Barrett, Stephen and William T. Jarvis. eds. The Health Robbers: A Close Look at Quackery in America, (Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 1993).

· Gardner, Martin. Fads and Fallacies in the Name of Science(New York: Dover Publications, Inc., 1957), ch. 16.

· Gardner, Martin. "Water With Memory? The Dilution Affair," in The Hundredth Monkey, ed. Kendrick Frazier (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1991), pp. 364-371.

· Randi, James. The Faith Healers (Amherst, N.Y.: Prometheus Books).

· Raso, Jack. "Alternative" Healthcare: A Comprehensive Guide (Amherst, NY: Prometheus Books, 1994).

· Raso, Jack. "Mystical Medical Alternativism," Skeptical Inquirer, Sept/Oct 1995

 

 

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár