2006

Pozmenený stav  vedomia (Altered State of Consciousness, ASC)

Pozmenený stav vedomia je stav mozgu, ktorý sa značne líši od základného alebo normálneho vedomia. Avšak nie je to len mozog samotný, ktorý tvorí ASC. Stav mozgu je objektívna vec, ale váhal by som ztotožňovať ho, napr. s čítaním EEG. V opačnom prípade by sme skončili tak, že by sme počítali kýchanie, kašlanie, spánok, pobyt v kóme a stav nebytia ako ASC. Hodnoty stavu mozgu odhaľujú jeho činnosť alebo nečinnosť, ale nemyslím si, že sú dobrým indikátorom ASC. Napríklad, alfa vlny boli stotožňované s ASC, ale v skutočnosti sú len mierou vizuálneho spracovania v mozgu. Základný stav mozgu možno najlepšie definovať prítomnosťou dvoch dôležitých subjektívnych charakteristík: psychologickým uvedomením si seba samého v "centre" vnímania človeka a uvedomením si, že toto vedomie sa stotožňuje s telom človeka. Stavy vedomia, kde človek "stráca" pocit stotožnenia sa s vlastným telom alebo s vlastnými vnemami, sú definitívne ASC. Takéto stavy možno dosiahnuť spontánne, vyvolané takými vecami ako sú trauma, poruchy spánku, otupenie alebo preťaženie zmyslov, neurochemická nerovnováha alebo hurúčka. Môže k ním tiež dôjsť aj v dôsledku sociálneho správania, ako je frenetické tancovanie alebo spievanie. A rovnako ich možno vyvolať požitím psychotropných drog.

Nie je isté, či je hypntotický stav skutočne ASC, aj keď sa na neho často podobá. Hypnotický stav sa viac podobá na isté prípady straty pamäte, ktoré možno vrátiť ukázaním niektorých slov. Neskôr si takto postihnutí ľudia vôbec nepamätajú, že im pripomínali slová, ale dokazujú, že si implicitne tieto slová pamätajú. Nemyslím si, že by sme to mali volať ASC..

Niet žiadneho dôkazu, že ASC môžu niekoho preniesť do transcedentnej ríše vyššieho vedomia alebo pravdy, aj keď sa tomuto mýtu verí a to vďaka parapsychológom ako Charles Tart. S ASC sa spájajú najrôznejšie pocity, niektoré sú celkom príjemné, hoci klamlivé. Napríklad, záhadné zážitky môžu byť trochu viac ako len stav mozgu. Michael Persinger dokázal zopakovať pocit prítomnosti, pocit opúšťania tela, a iné pocity spájané s mysticizmom elektrickým stimulovaním mozgu. Mnohí ľudia zažili opakované udalosti použitím drog ako LSD a meskalín. Väčšina náboženstiev stotožňuje ideálny stav s ASC:
strácanie tela a seba samého, a zjednocovanie sa s istým druhom Božskej bytosti. V tomto zmysle je hľadať ASC to isté ako snažiť sa zabiť svoj pocit o sebe samom.

Ďalšie čítanie

· Viď pôvodne referencie v anglickom originále

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár